Sivu päivitetty 5.12.2017

Sählätään vähemmän, toivoo Laaturyhmä

Korkeakoulun laatuasioihin keskittyvä työryhmä kannustaa kaikkia sähläämään vähemmän. Kun hyödynnetään olemassa olevaa tietoa ja hyvintoimiviksi todettuja käytänteitä, kaikki pääsevät helpommalla ja asiat sujuvat. Sehän on niin selvä asia, että miksi siitä pitää jatkuvasti muistuttaa?

Teksti ja kuva: Anne Kuusisto

Karttakeppiä heiluttaa vas. takarivissä Antonella Storti (pj), seuraavana Kirsi-Maria Castrén-Harju, Ulla-Maija Lakka ja Kaija Virjonen. Eturivissä vas. Satu Helmi, Eero Linjama, Timo Vaskikari ja Emilia Nurminen.
Kuvasta puuttuvat laaturyhmän jäsenet Minna Scheinin ja Jukka-Pekka Salmela (TUO).

Mitä laatu on?  Työryhmän heittojen mukaan

Laatu on asenne.

Laatu on hyviä käytänteitä.

Laatu on sovittu tapa toimia.

Laatu on jatkuvaa kehittämistä.

Laatu on toiminnanohjausta.

Laatu on työntekijän kuulemista.

Laatu on reilu peli.

Laatu on tasapuolisuutta.

Laatu on lupa oppia virheistä.

Laatu on kvartaaliraportointia.

Laatu on draivia.

Laatu on tapa johtaa.

Laatu on varmuutta.

Laatu on jokaisen asia, jokaisena päivänä

Näytä lisää

Laaturyhmän vetäjänä toimii laatuvastaava Antonella Storti ja ryhmän jäsenet ovat laadunvarmistuksen asiantuntijoita eri tulosalueilta​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

– Hyvin merkityksellistä oli Excellence-polkuun (EFQM-malli) siirtyminen johtoryhmän päätöksellä tämän vuoden alussa. Vielä ollaan alussa, mutta pienin askelin mallia otetaan käyttöön ensin johdon arviointityökaluna ja myöhemmin koko henkilökuntaa sitouttaen, selittää ryhmän puheenjohtaja  Antonella Storti.

Laatutyön avuksi on siis kehitetty Excellence Polku -malli, joka perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen (PDCA). Malli on työkalu, jonka tavoitteena on varmistaa yhteisesti sovittujen menettelyiden käyttäminen ja edelleen kehittäminen. 

Excellence Polku perustuu säännölliseen, kriteeristöä hyödyntävään itsearviointiin. Itsearvioinnin tekeminen auttaa tunnistamaan keskeiset kehittämiskohteet ja lisää ymmärrystä kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Korkeakoulun toiminnan arvioimiseksi tehdään erilaisia koulutuksen ja tukitoimintojen sisäisiä ja ulkoisia arviointeja eli auditointeja. Turun AMK sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVIn) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 12.5.2016 alkaen.

Paikalleen ei kuitenkaan voi jäädä, vaikka laatuleima on taskussa ja lämmittää mieltä vielä lähes 5 vuotta. Turun AMK täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja sen toiminta vastaa todistetusti eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Eteenpäin vievä laatutyö on kuitenkin jokapäiväistä.

Jälkiviisastelu

Näytä lisää

Aristoteles sen jo tiesi.

”Yksinkertainen ja selvä ei tavallisesti tule ensimmäisenä vaan viimeisenä.”
(Aristoteles 384 - 322 eKr.)

Hän ei ehkä ollut kuullut PDCA:sta, mutta samasta asiasta taitaa olla kysymys?