Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.12.2017

Yli 54-vuotiaan työnhaku on haasteellista

Turun Seudun TST ry:n tiloissa kokoontui 11.12.2017 Digiolkkarista työelämään –hankkeen verkosto vieraanaan kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta. Tapaamisessa käytiin läpi hankkeeseen kuuluvien yli 54-vuotiaiden työnhakijoiden kokemuksia ja tarpeita, joista he itse kertoivat.

Digiolkkarista työelämään -hanke toimii kahdella paikkakunnalla, Turussa ja Helsingissä. Turussa verkostoon kuuluvat yli 54-vuotiaat työnhakijat ja Helsingissä maahanmuuttajat. Projektin tavoitteena on osaamisen tunnistaminen ja esiintuominen.

Omaa osaamista tuodaan esille

Digiolkkarista työelämään –hankkeen projektipäällikkö Maija-Liisa Aronpää kertoi, että hankkeeseen osallistuvilla on haasteita työllistymisen suhteen ja yhdessä he taistelevat voittaakseen ne.

–  Työnhakijat saavat apua atk-taidoissa sekä verbaalia ja non-verbaalia viestintää. He harjoittelevat myös haastattelutilanteita niin haastateltavan kuin haastattelijan näkökulmasta. Näin heille selkiytyy paremmin oma osaaminen, Aronpää kuvaa.

– He tekevät myös työnhaun avuksi oman digitarinan, jossa kuvailevat itseään ja osaamistaan.

Hän jatkaa, että he tekevät yrityskäyntejä, joissa työnhakijat aktiivisesti haastattelevat työnantajia. He kyselevät heiltä tietoja, mitä tietoja ja taitoja työelämässä tarvitaan.

Yritysvierailuja on kuitenkin vaikea järjestää, jos yrityksillä ei ole rekrytointitarvetta. Yritykset eivät myöskään tunne riittävästi hanketta.

Jatkuva koulutus kannattaa

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta kertoi tämänhetkisestä tilanteesta. Hän mainitsi, että yli 50-vuotiaiden työllisyystilanne on parantunut. Hän myös totesi, että nyt on vallalla niin sanottu luova tuho eli vanhoja ammatteja kuolee ja uusia tulee tilalle.

–  Tästä syystä elämänikäinen koulutus tai nykyisen käsitteen mukaan jatkuva koulutus kannattaa. Kouluttautumisessa huomioidaan aikaisempi kokemus näytöillä. Jatkossa kaikki koulutus on samalla viivalla ja se on moduulimuotoista.

– Yli 50-vuotiaille tulisi olla tarjolla työvoimapoliittisia rekrytointikoulutuksia. He eivät välttämättä halua enää tutkintokoulutukseen, TST:ssä hankkeen projektityöntekijänä toimiva Susanna Ylitalo huomauttaa.  

Eloranta lupasi viedä viestiä eteenpäin, todeten, että kaikille tulisi kuitenkin osoittaa koulutusmahdollisuus.

–  Työllistymismahdollisuudet ovat tällä hetkellä paremmat, sillä Lounais-Suomessa on positiivinen rakennemuutos. Palvelurakenne muuttuu laiva- ja autoteollisuuden myötä, sillä on työllistävä vaikutus. Työ pitäisi myös soveltaa hakijan kykyjen tai terveyden mukaan, Eloranta huomauttaa.

Työpiste tukee työttömiä työnhaussa

Verkostolle kerrottiin myös Turun kaupungin omasta työvoimatoimistosta, Työpisteestä ja siitä, miten se voi työnhakijoita auttaa. Työpiste-hanke kestää vuoden 2018 loppuun.

Työpiste työllistää, valmentaa ja kuntouttaa ilman työtä olevia turkulaisia töihin, koulutukseen tai oman työkyvyn kohentamiseen. Siellä työskentelevät Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen ja Varsinais-Suomen TE-toimiston ammattilaiset.

– Asiakkaat ovat löytäneet hyvin Työpisteen osoitteesta Käsityöläiskatu 10. Sinne voi halutessaan poiketa ilman ajanvarausta tai tulla ajanvarauksella.

Keskustelussa nousi esille muun muassa ammattikorttien suorittaminen, työnantajille myönnettävä palkkatuki, sähköiset palvelut ja kuntouttava työtoiminta.

– Kuntouttavaan työtoimintaan päästäkseen hakijan on pitänyt saada työmarkkinatukea 500 päivää tai olla vuoden toimeentulotuella. Virkailija voi päättää suoraan kuntouttavaan työtoimintaan hyväksymisestä.

– Palvelut laajenevat, sillä vuoden 2018 alusta otamme palvelusetelin käyttöön.

Suurin osa työttömistä haluaisi tehdä töitä, mutta he eivät osaa hakea reittejä työllistyäkseen.

Digiolkkarista työelämään –hanke jatkuu

Nykyisen ryhmän toiminta oli lopuillaan. He olivat jaksoon tyytyväisiä. He ovat saaneet projektityöntekijöiden lisäksi tukea toisiltaan sekä TST:n vertaisohjaaja Jari Sunilalta ja oppineet uusia keinoja työnhakuun.

– Aina on parempi olla joukossa kuin neljän seinän sisällä, he myhäilivät.

– Vaikka toiminnan tarkoitus on valmentaa työnhakuun, yksi tarkoitus on myös pitää hauskaa. Hauskaa pidimme mm. reissulla Vantaan työttömien yhdistykseen, jonne hanke teki road-shown tiedottaakseen toiminnastaan yhdessä Helsingin osatoteutuksen kanssa, nauraa Aronpää.

Road-show oli tämän 6Aika-hankkeen tapa tiedottaa toiminnasta muihin 6Aika-kaupunkeihin ja siellä olivat mukana mm. paikallisen TE-toimiston, maahanmuuttajapalveluiden sekä valtakunnallisen työttömien yhdistyksen edustajia.

– Nykyinen ryhmä lopettaa 14.12.2017. Seuraava ryhmä alkaa 22.1.2018 ja kevään toinen ryhmä 3.4.2018. Syksyllä 2018 alkaa viimeinen ryhmä, kertoi lehtori Jaana Tomppo Turun AMK:sta.

Tulossa on vielä digitaalinen roadshow ja pienimuotoinen projekti jollekin yritykselle. Myöhemmin hankkeesta tehdään julkaisu ja syksyllä varataan aikaa raportoinnille.

 

Digiolkkarista työelämään –hankkeessa toteutetaan uudenlaista ryhmävalmennusta, jossa hyödynnetään vertaisohjausta. Työnhakijoita autetaan tuomaan esiin omaa osaamistaan. Valmennuksia suunnitellaan ja kehitetään sekä tulokset jaetaan yhdessä. Järjestöjen, yritysten ja julkisten toimijoiden kesken kehitetään yhteistyötä valmennettavien työllistämiseksi. Hanke toimii Turussa ja Helsingissä.

Logot.jpg