Sivu päivitetty 28.2.2018

Myynnin ja asiakaskokemuksen uusi aika teema-aamu Salossa

Asiakaskokemuksen ja myynnin kehittämisestä kiinnostuneet salolaisten yritysten edustajat kerääntyivät kirpeänä pakkasaamuna 27.02. Salon IoT kampukselle keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia asiakaskokemuksen ja myynnin kehittämiseen liittyen.

Teksti ja kuva: Sinikka Leino

Asiakaskokemus on noussut vahvasti keskusteluihin ja mukana olleiden yritysten edustajat etsivät keinoja, joilla vastataan asiakkaiden muuttuneisiin odotuksiin.

Aamun tavoitteena oli nostaa esiin ajankohtaisia asioita ja ideoita myynnin ja asiakaskokemuksen kehittämisestä ja sen merkityksestä yrityksille sekä kertoa Turun ammattikorkeakoulun palveluista salolaisille yrityksille.

Myyntikilpailut myynnin kehittämisen välineenä

Asiakaskäyttäytymisen muutos muuttaa myyntiä ratkaisevasti. Myynnin kehittäminen on tärkeää, kun yritys haluaa saada myynnistään kaiken mahdollisen irti, totesi koulutus- ja tutkimusvastaava Timo Holopainen.  Hän esitteli Turun ammattikorkeakoulun myyntikilpailun konseptin, jonka tarkoituksena on korostaa Turun ammattikorkeakoulun ammattimaista myyntikoulutusta, nostaa esiin taitavia tulevaisuuden myyjiä. Seuraava Turun myyntikilpailu järjestetään 11 – 12.04.2018 intensiivisenä myyntitapahtumana, jossa Turun ammattikorkeakoulun myynnin opiskelijat osoittavat taitojaan aitoa myyntitilannetta simuloivassa keskustelussa, jonka ammattilaisista koostuva tuomaristo arvioi. Myyntikilpailua seuraamaan ovat tervetulleet myös yritysten edustajat ja sitä kautta heillä on mahdollisuus kehittää oman organisaation myyntivalmiuksia sekä jakaa myynnin parhaita käytäntöjä.

Tunne osana asiakaskokemusta

Asiakaskokemus on se, mitä me muistamme – ei se, mitä oikeasti on tapahtunut. Tunteen merkitys osana asiakaskokemusta on merkittävä. Tunnelma syntyy toimintaympäristön, prosessien ja ihmisten vaikutuksesta. Asiakaskokemus syntyy myös sosiaalisista tunteista, kuten arvostuksen, varmuuden, vaikuttamisen, yhteenkuuluvuuden ja reiluuden tunteista.  Hyvä asiakaskokemus saa aikaan suosittelua. Asiakaskokemus leviää sosiaalisessa mediassa ja palautteenhallinnan merkitys korostuu.
 

Asiakaskokemus vai henkilöstökokemus edellä?

Positiivisen asiakaskokemuksen tuottamisessa on tärkeätä, että yrityksen johtamis- ja toimintakulttuuri edistävät henkilöstön oma-aloitteisuutta ja vastuunottoa asiakaskokemuksen tuottamisessa. Teema-aamussa keskusteltiin vilkkaasti miten rakennetaan hyvästä henkilöstökokemuksesta suora linkki asiakaskokemukseen, jonka luominen on aina ihmisten johtamista. Totesimme yhteisesti asiakaskokemus ja henkilöstökokemus – ei toista ilman toista. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa tutkitusti hyviä asiakaskokemuksia.

Lopuksi asiakkuusvastaava Sinikka Leino totesi, että asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii asiakkaan maailman ymmärtämistä ja toimimista sen pohjalta. Palvelumuotoilu tarjoaa asiakasymmärrykseen keinot. Turun ammattikorkeakoulun palvelutarjontaan kuuluu myös palvelumuotoilun asiantuntemus ja konseptit, johon voidaan yhdistää myös opiskelijoita.

https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/Positiivinen-asiakaskokemus/

https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/menesty-myyntityossa/