Sivu päivitetty 9.3.2018

Ota Master-askel, opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Kun olet ollut työelämässä muutaman vuoden, alkaa usein tuntua siltä, että tätäkö tämä nyt sitten on. Sitä kaipaa jotain uutta. Aina ei ole pakko vaihtaa työpaikkaa, vaan voi myös kehittää itseään opiskelemalla. YAMK-opintoihin voi hakea jo kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. Se valmentaa monipuolisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin ja on vahvasti sidottu työelämän käytäntöjen kehittämiseen. Opintojen aikana pääsee kasvattamaan ammatillisia verkostojaan ja vaihtamaan ajatuksia niiden kanssa, jotka ovat samantyyppisissä tehtävissä muualla.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on aikaisempi AMK-tutkinto vastaavalta alalta tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Eikä tietenkään haittaa, vaikka työkokemusta olisi tullut jo enemmänkin. 

Joustavaa opiskelua työn ohessa

YAMK-koulutuksessa on lähiopetusta yleensä kahtena päivänä kuukaudessa. Etäjaksoilla jokainen opiskelee itsenäisesti verkossa sekä erilaisia projekti- ja ryhmätöitä tehden. Opinnot on suunniteltu toteutettaviksi siten, että ne saa suoritettua työn ohessa 1,5 - 2 vuodessa.

Keskeinen osa YAMK-koulutusta on opinnäytetyö, joka toteutetaan useimmiten omalle työpaikalle tehtävänä kehittämishankkeena. Näin myös työnantaja hyötyy, sillä opintoja voi suorittaa työpaikan haasteita ratkomalla. Tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua Theseuksessa.

YAMK_digitaulu1_768x384px.jpg

Ylempi korkeakoulututkinto

YAMK-tutkinnot erottuvat kyseisen alan AMK-tutkinnosta perään tulevalla (ylempi AMK) -lisäyksellä. Esimerkiksi liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tradenomi (ylempi AMK). Tutkinnon englanninkielinen käännös on Master, esimerkiksi Master of Business Administration.

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja se vastaa samaa EQF (European Qualifications Framework) -tasoa kuin muut ylemmät korkeakoulututkinnot (taso 7). YAMK-tutkinto tarjoaakin saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu maisteri- tai muu ylempi korkeakoulututkinto.

YAMK_Master_tutkinnot_duaalimalli.jpg
Klikkaa kuva suuremmaksi.

YAMK-tutkinnot kiinnostavat

Vaikka ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei vielä ole välttämättä laajalti tunnettu, on YAMK-koulutuksia tarjottu valtakunnallisesti jo yli 10 vuoden ajan. Ylempään AMK-tutkintoon on vuoteen 2016 mennessä valmistunut Suomessa yli 15 000 opiskelijaa. Turun ammattikorkeakoulussa tuhannen YAMK-tutkintoon valmistuneen raja meni rikki viime vuonna. 

Kiinnostus ylempiä AMK-tutkintoja kohtaan on kasvanut tasaisesti. Valtakunnallisesti hakijamäärät ovat viime vuosina kasvaneet noin tuhannen hakijan vuosivauhtia. Opiskelupaikkaa Turun ammattikorkeakoulun YAMK-koulutuksissa tavoitteli viime vuonna yli 800 hakijaa. 

Hakijamäärien lisääntyessä myös koulutusten ja aloituspaikkojen määrä on kasvatettu. Vuonna 2018 Turun AMK:ssa on tarjolla aloituspaikkoja yli 350 opiskelijalle 15 eri YAMK-koulutuksessa.

Koulutusta neljällä eri alalla

Turun ammattikorkeakoulussa ylemmän AMK-tutkinnon voi opiskella kulttuurin, liiketalouden, tekniikan tai sosiaali- ja terveysalalla. YAMK-koulutukset keskittyvät sisällöltään esimies- ja johtamisosaamisen kehittämiseen tai asiantuntijuuden syventämiseen tietyllä osaamisalueella.

Esimerkiksi tekniikan alalla tarjolla on niin teknologiaosaamisen johtamisen koulutusta kuin muun muassa kemiantekniikan , meritekniikan tai teknisen myynnin osaamisalueisiin keskittyvää koulutusta. Samoin sosiaali- ja terveysalan opinnoissa voi syventyä joko alan kehittämiseen ja johtamiseen tai tiettyyn asiantuntijuusalueeseen, kuten kliiniseen asiantuntijuuteen, terveysteknologiaan tai sosiaalialaan. 

Liiketalouden alalla voi opiskella englanninkielisen MBA-tutkinnon palvelumuotoilun ja myyntityön johtamisen koulutuksissa tai keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen suomenkielisessä koulutuksessa. Uudistuneissa kulttuurialan YAMK-koulutuksissa voi syventyä taiteen uusiin konteksteihin sekä media- ja kulttuurialan yrittäjyyteen. 

Tutustu koko koulutustarjontaamme täällä: Tutkinnot ja opiskelu

Lisäksi Turun AMK:ssa on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella tradenomin tai insinöörin ylempi AMK-tutkinto tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmäopinnoissa opiskelija työskentelee valitsemassaan Turun AMK:n tutkimusryhmässä, suorittaen samalla YAMK-opintojaan. Tutkimusryhmäopintoihin voi hakeutua ympäri vuoden.

Tutustu: Insinööri (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot ja Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

 

YAMK_Master_tutkinnot_hakeminen.jpg
Klikkaa kuva suuremmaksi.

Hae nyt ja aloita opinnot syksyllä

Pääsääntöisesti YAMK-koulutuksiin haetaan yhteishakujen kautta. Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 14.–28.3.2018, jolloin Turun AMK:ssa tarjolla on 11 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta. Opiskelijavalinta ylempiin AMK-koulutuksiin tehdään ennakkotehtävän ja / tai valintakokeen perusteella. Tiedon opiskelijapaikasta saa kesäkuun lopulla ja opinnot alkavat elo-syyskuussa. Lue lisää hakemisesta.

Kevään yhteishaun lisäksi Turun AMK:ssa koulutuksia on tarjolla myös syksyn yhteishaussa. Syksyn yhteishaussa valituksi tulleiden opiskelijoiden opinnot alkavat tammikuussa.

Osaan YAMK-koulutuksia on mahdollista hakeutua myös avoimen AMK:n kautta: koulutuksiin kuuluvia opintoja voi suorittaa avoimessa AMK:ssa omaan tahtiin yksittäisinä opintojaksoina tai tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa ns. polkuopintoina.  Riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa suoritettuaan opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylän kautta.

 

YAMK_digitaulu2_768x384px.jpg
Ota Master-askel ja hae yhteishaussa 14. - 28.3.2018!