Sivu päivitetty 10.4.2018

Isännöinnin tulevaisuuden haasteet: peruskorjaukset, energiatehokkuus, muuttuva lainsäädäntö ja ammattikunnan ikääntyminen

Turun AMK:n Sepänkadun kampuksella pohdittiin 04.04. isännöintialan tulevaisuuden haasteita. Tilaisuudessa oli alustukset Turun ammattikorkeakoulun palveluista ja palvelumuotoilusta sekä keskustelua, kokemusten vaihtoa ja yhteistyön tiivistämistä.

Teksti ja kuva: Sinikka Leino

Isännöinnin merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun asumisen ja arjen ympäristöjen toimivuus muuttuu asukkaille koko ajan tärkeämmäksi. Kaupungistuminen lisää kysyntää kasvukeskusten isännöintiin. Isännöinnin tarvetta ja vaatimuksia kasvattavat myös taloyhtiöiden peruskorjaustarve ja energiatehokkuustavoitteet, jotka osaltaan lisäävät kiinteistöjen korjauksia. Asukkailla tulee jatkossa entistä enemmän erilaisia tarpeita muun muassa ikääntymisen ja monikulttuurisuuden kasvun takia. Tulevaisuuden haasteina koettiin myös jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö ja kokeneiden isännöitsijöiden jääminen eläkkeelle.

Mitä isännöitsijä tekee?

Suurin osa isännöitsijän työstä jää asiakkailta näkemättä. Isännöitsijän työtehtäviin kuuluvat mm. korjaushankkeiden johtaminen ja läpivienti, kokoukset, palvelujen hankinta ja johtaminen, asiakkaiden hallinnon velvoitteet sekä asiakkaiden talouden johtaminen ja suunnittelu. 

Isännöitsijät pitävät työtään kiinnostavana ja haastavana. Työn parhaita puolia ovat itsenäisyys ja vapaus. Ala tarjoaa juuri sellaisia töitä, joita nuoret arvostavat: vapautta, ongelmanratkaisua ja ihmiskeskeisyyttä, totesi Varsinais-Suomen Isännöitsijät ry:n puheenjohtaja Timo Laaksonen.
 

Isännöinnin kehittämisessä palvelumuotoilu apuna

Asiakkaat vaativat nykyään yhä enemmän ja asiakaskokemus on myös isännöintialalla tärkeä. Asiakasta tulee kuulla; mitä hän oikeasti haluaa.  Turun AMK:n koulutus- ja tutkimusvastaava Tarmo Karhu esitteli palvelumuotoilun mahdollisuuksia isännöinnin kehittämisessä. Palvelumuotoilu on käyttäjälähtöistä suunnittelua, jossa keskiössä on asiakas. Tärkeää on asiakkaan kokemusten ja tunteiden ymmärtäminen todellisten tarpeiden löytämiseksi, totesi Tarmo Karhu. 

Osallistujat virittivät myös keskustelua lisäpalveluista isännöinnin oheen. Erikoistumisen ja uusien palvelupakettien mahdollisuutena nähtiin enenevässä määrin kasvavat energiatehokkuusvaatimukset.
 

Turun ammattikorkeakoulun rakentamisen koulutus ja palvelut

Lehtori Maarit Järvinen kertoi rakennustekniikan koulutuksesta sekä rakentamisen palveluista. Rakentamisen palveluista Maarit Järvinen mainitsi esimerkkeinä kuntoarviot ja PTS, vanhojen piirustusten muuttaminen sähköiseen muotoon ja todellisuutta vastaaviksi, kosteusmittaukset, lämpökuvaukset. Turun ammattikorkeakoulussa voi opiskella rakennusalan työnjohtajaksi eli rakennusmestariksi, rakennusinsinööriksi (suuntautumisalat: rakennustekniikka, infra, korjausrakentaminen).  Toteutamme myös yritys- tai yritysryhmäkohtaisesti räätälöityjä täydennyskoulutuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan, totesi asiakkuusvastaava Sinikka Leino. Yhteistyö Turun AMK:n ja Varsinais-Suomen Isännöitsijät ry:n kanssa tiivistyy ja konkretisoituu, osallistujat lupasivat.