Sivu päivitetty 26.4.2018

Miten opitaan ja opetetaan innopedalla?

Turun ammattikorkeakoulun oppimisote, innovaatiopedagogiikka, vaikuttaa kaikkeen korkeakoulun toimintaan. Se on paitsi pedagoginen strategia myös asenne. Innovaatiopedagogiikka korostaa tekemällä oppimista, verkostoitumista ja monialaisuutta. Miten oppimisote näkyy Turun ammattikorkeakoulun käytännön työssä, erityisesti oppimisessa ja opetuksessa?

Teksti: Tina Myllyniemi
Kuva: Mikael Ahlfors

Uunituore Innovaatiopedagogiikka korkeakouluopetuksessa -artikkelikokoelma tarjoaa käytännön esimerkkejä innovaatiopedagogiikan mukaisesta oppimisesta ja opetuksesta eri aloilta: Miten taidealan oppimissuunnitelmaa muutetaan monialaisemmaksi? Miten kokemusasiantuntijat voivat toimia mielenterveys- ja päihdetyön opettajina? Minkälaista on käänteinen oppiminen lasten hoitotyön opetuksessa? Lisäksi esitellään innovaatioleiri-oppimismenetelmä ja kehitetään verkko-opintoja ja opinnäytetyön arviointia.

Innovaatiopedagogiikka – strateginen toimintatapa

Näytä lisää

Mitä innovaatiopedagogiikka oikeastaan on?

– Kyseessä on systemaattisesti kehitetty pedagoginen lähestymistapa oppimiseen, ja se on ollut käytössä Turun ammattikorkeakoulussa jo noin kymmenen vuotta, julkaisun toinen toimittaja Taru Konst kuvailee. Hänellä on pitkä kokemus opetustyöstä ja koulutuksen kehittämisestä.

Innovaatiopedagogiikka on Turun ammattikorkeakoulun strategiaan kirjattu toimintatapa.

– Muilta ammattikorkeakouluilta löytyy saman tyyppisiä lähestymistapoja, teemmehän kaikki soveltavaa tutkimusta ja opetus kytkeytyy siihen. Kaikilla on kuitenkin oma painotuksensa. Turun ammattikorkeakoulussa esimerkiksi on lähivuosina kehitetty erityisesti monialaisuutta, Konst jatkaa.

Uutuusjulkaisun artikkelissa ”Oppimissuunnitelman muutos kohti monialaisuutta” Taideakatemian lehtori Johanna Ailio tarjoaa käytännön esimerkin taidealalta.

Tieto ei asu vain opettajan päässä

Näytä lisää

Miten innovaatiopedagoginen lähestymistapa muuttaa oppimista ja opettajuutta?

– Tieto ei asu vain opettajan päässä vaan syntyy yhteisöissä. Opettajuus on muuttunut innostamiseksi ja valmentamiseksi yksisuuntaisen tiedon antamisen sijaan. Kukaan ei voi tietää kaikkea, vaan asiantuntijankin rajat tulevat aika nopeasti vastaan. Tämän vuoksi tietoa on tuotettava yhdessä verkostoissa, Konst kuvailee. 

Innovaatiopedagogiikan mukainen opetus kehittää opiskelijan innovaatiokompetensseja. Näitä ovat luovuus, aloitekyky, tiimityöskentelytaidot, verkosto-osaaminen ja kriittinen ajattelu.

Toisinaan innovaatiopedagoginen lähestymistapa saattaa herättää huolta alakohtaisen osaamisen roolin kaventumisesta.

– Innovaatiopedagogiikkaa ei missään nimessä tehdä substanssiosaamisen kustannuksella. Sen avulla varmistetaan vahva ammatillinen osaaminen ja samalla tuotetaan työelämässä edellytettäviä ns. innovaatiokompetensseja. Nämä taidot auttavat opiskelijoita pärjäämään työelämässä pidemmällä tähtäimellä. Ne kestävät aikaa ja parantavat yksilön kykyä sopeutua muutoksiin ja kehittää omaa osaamistaan, Konst selittää.

Jalkauttamisen sijaan yhteisen ymmärryksen luomista

Näytä lisää

Miten innovaatiopedagogiikka sitten siirtyy käsitteestä käytännöksi?

Oppimisotetta lähdettiin innolla levittämään jo vuosia sitten. Muutos ei kuitenkaan ottanut heti tuulta allensa.

– Innovaatiopedagogiikan leviäminen lähti toden teolla käyntiin vasta yhteisestä keskustelusta. Talon sisäiset innovaatiopedagogiikan koulutukset eli tuttavallisemmin Innopeda-valmennukset ovat yksi tärkeä keskustelun foorumi, Konst kertoo.

Koulutuksissa rakennetaan yhteistä ymmärrystä ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian tavoitteista sekä jaetaan hyviä käytänteitä työelämän vaatiman osaamisen mahdollistamiseksi.

Lisäksi innovaatiopedagogiikassa on kyse nimeämisestä ja yhteisen ymmärryksen lisäämisestä. Monet opettajat ovat esimerkiksi toimineet jo vuosia saman tyyppisiä periaatteita noudattaen.

– Tarkoituksena on myös antaa yhteinen käsite tekemällemme työlle ja jakaa hyviä käytänteitä, Konst jatkaa.

Innovaatiopedagogiikasta yksissä kansissa – näe oppiminen uudessa valossa

Näytä lisää

Kokoelma on osa julkaisujen sarjaa, joka on tuotettu talon sisäisten Innopeda-valmennusten kehittämistehtävistä.  Ensimmäinen osa Uudistuva korkeakoulu  käsitteli innovaatiopedagogiikkaa läpileikkaavasti kaikessa organisaation toiminnassa.

Käsillä oleva kokoelma keskittyy puolestaan opetukseen ja oppimiseen. Julkaisu pyrkii osaltaan levittämään innovaatiopedagogiikan kokemuksia laajemmalle ja kannustaa tarkastelemaan oppimista uudessa valossa.

Lataa julkaisu ilmaiseksi käyttöösi:  Innovaatiopedagogiikka korkeakouluopetuksessa – käytännön esimerkkejä
(toim. Martti Komulainen & Taru Konst)

Innopeda2_kannet.jpg

***

Tutustu myös aiempiin Turun ammattikorkeakoulun sarjassa ilmestyneisiin innovaatiopedagogiikkaan käsitteleviin julkaisuihin suomeksi ja englanniksi Julkaisukauppa Lokissa.  

Lue opetukseen ja oppimiseen liittyviä artikkeleita Talk-verkkolehtemme Innopeda-osiosta.

Perustietoa Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikasta löydät verkkosivuiltamme.