Sivu päivitetty 21.6.2018
RUORI, kädet

RUORI:lla kohti Hyvinvointia

RUORI 2 - hankkeen päämääränä on edistää työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä asiakasta aktivoiden ja kuunnellen. Tavoitteena on lisätä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Hanke pohjautuu vuonna 2016 tehtyyn kartoitukseen, jonka tulosten perusteella toteutetaan työttömien haastatteluissa ja työpajoissa esille tulleita ideoita ja toiveita. Työttömät kokivat, että tarvitaan kannustajaa ja motivoijaa, jonka kanssa on helpompi aktivoitua oman hyvinvointinsa edistämisessä. Hankkeessa valmennetaan työttömiä vertaisvalmentajiksi ja kimppakavereiksi sekä järjestetään pienryhmätoimintaa. 

Teksti: Ritva Laaksonen-Heikkilä, Johanna Kurtti, Irmeli Leino ja MTERTK18-opiskelijat

Työikäisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen työttömyyden aikana on keskeistä tulevan työllistymisen ja oman hyvinvoinnin näkökulmasta. Hankkeessa edistetään työikäisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä terveiden elämäntapojen avulla. Hyvinvointitapahtumat ovat yksi keino tavoittaa työttömiä työnhakijoita ja samalla edistää heidän hyvinvointiaan.

Työttömien tavoittaminen voi olla haasteellista.   Yhteydenotto esitteiden avulla ei toimi kovinkaan hyvin. Parhaaksi keinoksi on osoittautunut henkilökohtainen kontakti. Parhaiten tällaisia kontakteja syntyy työttömien omassa ympäristössä järjestetyissä tapahtumissa.

Tällaisia rekrytointitapahtumia ovat esimerkiksi Hyvinvointi-iltapäivät, joita on järjestetty työttömille tutuissa paikoissa. Hyvinvointi-iltapäivissä on käsitelty monipuolisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Tapahtumia on järjestetty kaikilla hankepaikkakunnilla. (Kuva 1)

Hyvinvointipäivä.jpg
Hyvinvointi-iltapäivän mainos by Heli Salminen

Hyvinvointi-iltapäivän mainos by Heli Salminen

Hyvinvointi-iltapäivien teemoja  

Hyvinvointi-iltapäivien toteutus ja sisällöt vaihtelivat. Tässä on muutamia esimerkkejä hyvinvointi-iltapäivien toteutuksista.

Hauskaa ja hyvää vatsalle – paino ja paineet hallinnassa -toimintapisteellä teemana oli terveellinen ruokavalio, paino ja kehonkoostumus, verenpaine ja liikunta. Toimintapisteellä oli paikka verenpaineen mittaukselle, painon ja kehonkoostumuksen mittaukselle sekä hyvinvointia mittaavien testilomakkeiden täyttämiselle. Tarjolla oli tuotenäytteitä sekä runsaasti terveelliseen ruokavalioon liittyvää kuvallista materiaalia. (Kuva 2)

Hyvinvointi Ruokavalio.jpg

 BumBum-sydänpisteellä riitti kävijöitä sydänterveyden parissa. Ruokavalion, verenpaineen mittauksen ja seurannan, sekä pulssin tunnustelun tärkeyttä korostettiin osana sydänterveyden edistämistä ja ylläpitämistä. Sydänterveydestä kertovia esitteitä ja oppaita jaettiin kävijöille mukaan.

Snack-pointissa kiinnostusta herättivät satokausikalenteri, kasvisten ja hedelmien hinnat sekä reseptit. Sokerivisaa pidettiin hauskana tapana hoksata ruokien ja juomien sisältämiä sokerimääriä. (Kuva 3)

Hyvinvointi Snack-point.jpg

Mennäänkö riskillä -pisteellä tehtiin monipuolisia testejä: painoindeksi-, liikuntatottumukset-, ruokailutottumukset-, alkoholinkäyttö- (AUDIT), nikotiiniriippuvuus-testi ja mielialakysely.

”Riippumaton elämä” -pisteellä syntyi hyviä keskusteluja päihteistä, riippuvuuksista ja elämänhallinnasta. Pisteellä oli mahdollisuus tehdä testejä erilaisista riippuvuuksista kuten AUDIT-testi alkoholinkäytön riskikäytöstä, Fagerströmin testi nikotiiniriippuvuudesta sekä Päihdelinkki.fi -sivuston testit rahapeli- ja nettiriippuvuudesta. Testin jälkeen oli mahdollisuus keskustella testin tuloksista.

Virtaa päivään! - Arvosta untasi -pisteellä viriteltiin keskustelua liikunnasta ja unesta. Pisteellä oli mahdollista miettiä omia liikuntatottumuksia lomakkeen avulla sekä hahmottaa omaa päivärytmiä ja nukkumistottumuksia. Turun kaupungin Kimmoke-ranneke herätti kävijöissä kiinnostusta. Lisäksi iltapäivän aikana järjestettiin rentoutumisharjoituksia.

Fiilispisteellä keskityttiin voimavarojen tukemiseen, hyvään mieleen ja liikunnan iloon. Pisteellä oli mahdollista tehdä erilaisia testejä. Täytettiin voimavaraistavia lomakkeita, tehtiin kuntotestejä liikuntaympyrän mukaisesti ja toteutettiin keppijumppaa. (Kuva 4)

Hyvinvointi Fiilispiste.jpg

Tulevaisuus alkaa tästä hetkestä – omat haaveet matkaoppaana – unelmista totta -toimintapisteellä oli esillä seuraavat teemat: omat voimavarat, tulevaisuuden haaveet ja mielen hyvinvointi. Osallistujat saivat tehdä voimavara-/unelmakarttoja aikakauslehtien kuvia, tekstejä tai kirjoittamista hyödyntäen. Kartta on mielen työtapa, jonka avulla voi hahmottaa tärkeitä asioita ja unelmia. Mielen hyvinvointi on elämäniloa ja elämänhalua.  On hyvin yksilöllistä, mistä kukin meistä saa elämäänsä iloa.

Miten navigoidaan eteenpäin

Hyvinvointi-iltapäivä herätti monenlaisia ajatuksia. Osallistujilta kerätyn palautteen perusteella Hyvinvointi-iltapäivä koettiin hyödylliseksi. Motivaatio terveyden edistämiseen voimistui ja terveystieto koettiin hyödylliseksi. Osallistujat saivat uutta tietoa ja inspiroituivat ainakin hetkeksi huomioimaan omaa hyvinvointiaan.

Oma hyvinvointi, terveyteen, liikkumiseen, mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät asiat kiinnostivat.  Monet tapahtumiin osallistujista kävivät mielenkiintoisia keskusteluja, olivat avoimia ja kertoivat avoimesti itsestään ja elämänhistoriastaan. 

Hankkeen kannalta Hyvinvointi-iltapäivissä saatiin välitettyä paljon hyvää tietoa terveyden edistämisestä osallistujille. Iltapäivät olivat hyvä foorumi välittää tietoa RUORI 2-hankkeesta ja muutamia osallistujia saatiin heti mukaan hankkeen toimintaan. Lisäksi Hyvinvointi-iltapäivien toteutuksista saatiin ideoita ja malleja, joita on mahdollista käyttää monenlaisissa tapahtumissa ja hankkeen pienryhmissä.

Hyvinvointi-iltapäivät ovat lisänneet yhteistyötä työttömien yhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimivaksi ja hyväksi käytännöksi on osoittautunut, että mennään työttömien luokse heille tuttuun ympäristöön ja toimitaan yhdessä.

Hyvinvointi-iltapäivien toteutus on tukenut RUORI 2 -hankkeen tavoitetta edistää työikäisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä sekä terveitä elämäntapoja. Keskeistä tulevan työllistymisen ja oman hyvinvoinnin näkökulmasta on, että terveyttä, työ-ja toimintakykyä ylläpidetään työttömyyden aikana asiakasta aktivoiden, kuunnellen ja osallistaen. Hyvinvointi-iltapäivät antavat tälle hyvän perustan. (Kuva 5)

Hyvinvointi Iltapäivä.jpg

RUORI 2 -hankkeen toimintaa toteutetaan yhteistyössä Turun ja Salon työttömien yhdistysten sekä Raision kaupungin kanssa. Kohderyhminä ovat työttömät työnhakijat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, erityisesti yli 30-vuotiaat ja maahanmuuttajat.