Sivu päivitetty 30.8.2018

Rakentamisen tietomallit -asiakasaamu

Rakentamisen tietomallit –asiakasaamu järjestettiin 21.08.2018. Tilaisuus keräsi jälleen runsaan joukon rakennusalan ammattilaisia, jotka saivat kuulla esityksiä rakentamisen tietomalleista ja Turun ammattikorkeakoulun tarjoamista palveluista.

Teksti: Sinikka Leino

Lehtori Maarit Järvinen kertoi, mitä projektitoimeksiantoja rakennusalan opiskelijat voivat tehdä, mm. kuntoarvioita ja PTS:iä, vanhojen piirustusten muuttamista sähköiseen muotoon ja todellisuutta vastaaviksi, aikatauluja ja kustannuslaskentaa, laatuasiakirjojen laadintaa, pelastussuunnitelmien päivitystä, kosteusmittauksia, lämpökuvauksia ja akustisia mittauksia.
 
Lehtori Tapio Keiramo kertoi rakentamisen tietomalleista ja niiden hyödyntämisestä. Rakentamisen tietomallit sisältävät rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisen tietojen kokonaisuuden digitaalisessa muodossa, mm. tietoa rakennuksen geometriasta, tilallisista suhteista ja rakennusosien määristä ja ominaisuuksista.
 

Miksi tietomalli?

Rakennusprojekteissa tietomallinnuksen päätarkoituksena on varmistaa, että projektin laajuus, kustannukset ja toimivuus sekä elinkaariominaisuudet ovat tavoitteiden mukaisia. Tietomalleja käytetään rakentamisvaiheessa suunnitelmien arviointiin sekä työsuunnitteluun.

Tietomallien avulla havainnollistetaan tulevia työvaiheita ja seurataan aikataulun toteutumista sekä hoidetaan työmaajärjestelyt sekä suunnitellaan työympäristö turvalliseksi. Tietomallin avulla saadaan tarkempaa tietoa päätösten tueksi, pystytään joustavasti ja avoimesti jakamaan tietoa kaikkien osapuolten kesken sekä parannetaan elinkaaren aikaista tiedonhallintaa. Mahdollista on saada parempaa laatua virtuaalisilla analysointityökaluilla.

Turku Game Lab

Laboratorioinsinööri Taisto Suominen kertoi Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston yhteisen Turku Game Labin toiminnasta, jonka tehtävänä on mm. pelialan koulutus, tarjota tilat ja työkalut pelinkehitykselle sekä pelitutkimukselle. Pelilaboratorio on myös yhteisö harrastajille ja pelialasta kiinnostuneille. Turku Game Lab tukee myös paikallista peliteollisuutta. Taisto Suominen esitteli myös kartta- ja paikkatietojen, BIM-tietomallien hyödyntämistä VR & AR-sovelluksissa.


Turun ammattikorkeakoulussa voit opiskella lisää tietomalleista avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksolla, yrityskohtaisesti räätälöidyssä koulutuksessa tai voit teettää opiskelijoilla projektityön esim. oman kohteesi lähtötietomallista.

Kysy lisää: Sinikka Leino, asiakkuusvastaava, p. 050 5985 822, sinikka.leino@turkuamk.fi