Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 26.11.2020

Tietoa, taitoa, tahtoa - kipinää Valmet Automotiven esimiestyöhön

Turun ammattikorkeakoulun ja Valmet Automotiven esimiehen ajokortti -valmennus lisäsi esimiesten taitoja monella eri arkipäivän osa-alueella.

Valmet Automotive halusi luoda pohjaa yhtenäiselle esimieskulttuurille ja antaa raameja esimiehille johtamiseen antamalla perustietoa ja työkaluja arjen esimiestyöhön. Tiivis yhteistyö asiakkaan ja Turun ammattikorkeakoulun välillä valmennuksen suunnittelussa alusta lähtien oli tärkeää. Keväällä 2018 käynnistimme esimiehen ajokortti –valmennuksen, johon osallistui yhteensä 123 esimiestä ja 99 sai todistuksen suoritettuaan loppukokeen onnistuneesti. Valmennuksen aikana kävimme läpi seuraavia aihekokonaisuuksia:

- Esimiehen rooli Valmet Automotivella
- Ihmisten johtaminen
- Viestintä ja vuorovaikutus esimiestyössä
- Prosessien johtaminen
- Suorituksen johtaminen
- Muutoksen johtaminen
- Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Käytännönläheinen, innostava ja yhteiseen pohdintaan kannustava valmennustyyli toimi hyvin. Esimiehet veivät koko valmennuksen ajan saamiaan tietoja ja työkaluja omaan esimiestyöhönsä ja tulokset olivat hyviä.

Ulkopuoliset valmentajat antoivat uusia näkökulmia työskentelyyn. Esimiehiltä tuli palautetta valmennuksesta mm. seuraavilta osa-alueilta:

Sain rohkeutta ja varmuutta toimia esimiehenä
Sain uusia ideoita ihmisten johtamiseen
Jokaisesta teemasta jäi jonkin asia, jonka voin ja haluan toteuttaa käytännössä esim. esimiesroolin selkeyttäminen, yksilöiden motivaation tunnistaminen
Valmennus antoi ideoita ajatella tuttuja asioita uudesta näkökulmasta
Sain koulutuksesta monta hyvää ideaa ja näkökulmaa sudenkuoppien välttämiseen ja kykyä arvioida alaisiani
Esimiestehtävän tärkeys ja sen merkitys lisääntyi

Toteutetulla esimiesvalmennuksella saatiin näkyviä tuloksia ja muutoksia toiminnassa sekä esimiesvalmennus lisäsi toiminnan tehokkuutta ja loi yhteistä esimieskulttuuria.

Osallistujille jaettiin esimiehen ajokortti, joka on todistus siitä, että hän hallitsee esimiesroolinsa ja on näyttänyt kiinnostuksensa ihmisten johtamiseen. Lopuksi todettiin, että esimiehen toiminnan merkitystä työpaikan menestystekijänä ei voi liikaa korostaa. Esimiehenä kehittyminen on elinikäinen prosessi ja itse asiassa monelle jäi nälkä oppia lisää.

Rakennamme organisaation tarpeisiin, tilanteeseen ja tavoitteisiin räätälöityjä esimiestyön kehittämiskokonaisuuksia ja monimuotoisia modulaarisia valmennusohjelmia. Käytössämme olevat sähköiset työkalut ja yhteiskehittämisen alustat (mm. Innoduel) tehostavat ja sujuvoittavat yhteydenpitoa ja tiedon jakamista.

Lue lisää: https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/esimiestaitojen-kehittaminen/

Teksti: Sinikka Leino ja Anna-Mari Saarinen
Kuvat: Anna-Mari Saarinen