Sivu päivitetty 21.11.2018

Pian voi hakea opiskelemaan polkuopintojen kautta

Katariina Koivunen havahtui kesällä, kolme vuotta sitten, että nyt kaikki hakuajat ja pääsykokeet ovat varmaankin jo ohi. Hän halusi kuitenkin opiskelemaan. Onneksi löytyi sopiva väylä: polkuopinnot.

Katariinalla oli takanaan lukio ja kosmetologiopinnot. Mutta myös pätkätöitä ja tarve löytää uusi suunta elämään.

– Kiinnostuin röntgenhoitajan työstä ja hain opiskelemaan sitä polkuopintojen kautta. Onneksi pääsin! Nyt olen tosi innostunut tästä alasta.

Katariina kertoo, että lukio-opinnot takkusivat, eikä hän todellakaan olisi uskonut innostuvansa esimerkiksi laitefysiikasta. Nyt hän on mielestään fysiikassa tosi hyvä.

– Aloittaessani opinnot tutoropettajammekaan ei tiennyt paljon mitään polkuopinnoista. Olin itse kuitenkin selvittänyt asioita valmiiksi, ja pääsin hyvin etenemään aloittavan ryhmän kanssa. Kirjoitin paljon muistiinpanoja, kehittelin muistikikkoja ja opettelin latinankielisiä sanoja ulkoa. Oli hienoa oppia uutta.

Katariina Koivunen pitää polkuopintoja hyvänä reittinä opintojen aloittamiseen vuosien jälkeen. Ainoa asia mikä kuulemma harmittaa on se, ettei aloittanut opiskelua aikaisemmin. Hän kiittelee, että sai kattavasti tietoa avoimen AMK:n toimistosta. Opiskelumotivaatio oli korkealla, ja ensimmäisen vuoden jälkeen hän halusi ehdottomasti jatkaa opintoja.

Toisen vuosikurssin alussa Katariina aloitti koulutukseen kuuluvat harjoittelut. Hän korostaakin myös tekemällä oppimista ja on viihtynyt hyvin harjoittelupaikoissaan, nytkin Tyksissä. Hänestä röntgenhoitajan työssä saa olla sopivasti tekemisissä sekä ihmisten, että teknisten laitteiden kanssa.

– Minusta on mielenkiintoista ottaa kuvia ja tehdä niistä tietokoneella kolmiulotteisia. Teemme esimerkiksi magneetti- ja isotooppitutkimuksia. Sädehoito poikkeaa muista kuvantamisen lajeista, sillä potilaita hoidetaan säteilyn avulla ja he tulevat viikkojen aikana tutuksi. Röntgenhoitajan työ vaatiikin myös empatiaa.

Katariinalla on nyt opinnäytetyö valmisteilla ja alan töitä löytynee sen jälkeen harjoittelupaikkojen kautta.

Voiko kuka tahansa aloittaa polkuopinnot?

Polkuopintoihin ei ole ammattikorkeakoulun pohjakoulutusvaatimuksia. Koulutusalasta riippuen opinnot voivat olla lähi- eli päiväopetusta, tai verkko-opetusta tai monimuoto-opintoja.

Seuraava hakuaika on 29.11.2018 klo 12:00 – 14.12.2018 klo 12:00.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia. Jos pääset mukaan polkuopintoihin, opintojen hinta on kuitenkin hyvin kohtuullinen: kaksi ensimmäistä lukukautta maksavat yhteensä 400 €.

Polkuopinnot suoritetaan yhdessä ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut ne, voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi ns. ”avoimen AMK:n väylähaulla”. Silloin tiedät jo mistä koulutuksessa on kysymys ja voit hakea jatkamaan opintojasi, jos haluat.

Tutustu polkuopintoihin  tarkemmin tästä

Kuvassa röntgenhoitajaksi opiskeleva Katariina Koivunen
Teksti: Anne Kuusisto