Sivu päivitetty 27.3.2019

Hyvä työntekijäkokemus hyödyttää koko organisaatiota

Henkilöstökokemuksesta strateginen kilpailutekijä -teema-aamu keräsi yhteen alueen HR-ammattilaisia ja esimiehiä verkostoitumaan ja pohtimaan työntekijäkokemuksen merkitystä ja kehittämistä. Osaajapulan kiihtyessä työntekijäkokemuksesta ja sen kehittämisestä on alettu puhua yhä enemmän strategisena kilpailutekijänä.

Mistä hyvä työntekijäkokemus syntyy?

Teksti ja kuva: Sinikka Leino

Työntekijäkokemus syntyy monista eri tekijöistä, esim. työntekijän vuorovaikutuksesta johtoon, esimiehiin ja työkavereihin. Suuri osa työntekijäkokemusta on, miten työntekijä kokee oman työnsä ja vastaavatko työn tavoitteet ja yrityksen arvot hänen omiaan. Siihen liittyy myöskin se, miten omaa työtään on mahdollista tehdä, työympäristö sekä työvälineet. Onnistuneen työntekijäkokemuksen takana on halu kohdata ihminen, totesi Sini Lindholm, teema-aamun alustaja.

Työntekijäkokemuksen johtamisessa organisaation kulttuuri on keskeisessä roolissa, sillä työntekijät kohtaavat kulttuurin tuomat mahdollisuudet ja rajoitteet joka päivä. Tässä kohtaa myös viestintä astuu vahvasti kuvioihin, sillä kulttuuria rakennetaan organisaation jäsenten vuorovaikutuksessa. Hyvän työntekijäkokemuksen kautta syntyy työpaikan henki, fiilis ja kulttuuri ja nämä puolestaan välittyvät vahvasti eteenpäin työntekijöiden viestiessä muille omasta työnantajastaan.

Mikäli fiilis työpaikalla on negatiivinen ja yleisilme tympeä, on hyvin todennäköistä, että sama tunnelma välittyy myös asiakaskokemukseen. Näin henkilöstöstä tulee asiakaskokemuksen pullonkaula.
 

Työntekijäkokemuksen kehittäminen

Työntekijäkokemuksen kehittäminen on perustan luomista erinomaiselle asiakaspalvelulle. Innostavasta työntekijäkokemuksesta ponnistava ammattitaito, tavoitettavuus ja joustavuus mahdollistavat laadukkaan palvelun asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Työntekijäpolun kehittämistä voidaan toteuttaa myös palvelumuotoilun keinoin.

Hyvät työntekijät ovat yritykselle kullan arvoisia osaajapulan kiristyessä ja sitouttamine yrityksen toimintaan hyvän työntekijäkokemuksen muodossa on tärkeää. 
 

SMErec –hanke kehittää mikro- ja pk-yritysten rekrytointiosaamista

Myynnin yliopettaja Sini Jokiniemi kertoi SMErec –hankkeesta . Tavoitteena on vahvistaa mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä kehittämällä yritysten rekrytointiosaamista ja varmistamalla sitä kautta pk-yritysten rekrytointien onnistuminen. Samalla edistetään korkeakouluopiskelijoiden työnhakutaitoja tuoda ammattiosaamistaan esille. Hankkeessa on mukana Turun ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu sekä Business Joensuu Oy.

Sini Jokiniemi kertoi, että opiskelijat jakavat työnhakukokemuksiaan ja sillä tavoin rakentavat yritysten brändiä työmarkkinoilla. Opiskelijat ovat kertoneet omista työnhakijakokemuksistaan Journal of Excellence In Sales –julkaisussa, esim. myönteinen työnhakijakokemus on asia, jonka jakamisesta sosiaalisessa mediassa voi tuntea ylpeyttä. Järisyttävän hyvä tarina leviää lumipalloefektin tavoin.