Sivu päivitetty 16.5.2019

Turun AMK:n BisnesAkatemia auttoi maahanmuuttajia työllistymään

Turun ammattikorkeakoulu suunnitteli tradenomikoulutuksen korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Osallistujat saivat koulutuksesta käytännön yrittäjyysosaamista sekä tietoa suomalaisesta työelämästä. Tuore artikkelikokoelma esittelee käytännön kokemuksia koulutuksesta.

Suomi on kansainvälistynyt vauhdilla, ja maahanmuuttajien määrä on lähes kaksinkertaistunut Suomessa 2000-luvulla. Samaan aikaan suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle.

Korkeakoulutetut maahanmuuttajat – hukkaan heitetty voimavara Suomessa?

Maahanmuuttajien joukossa on paljon korkeakouluopintoja suorittaneita henkilöitä. Suomeen muuttaneesta väestöstä kahdella viidestä on korkea-asteen tutkinto.

– Miksi tarvittavaa työvoimaa on haettava muualta, kun meillä itse asiassa on sitä jo Suomessa, projektipäällikkö Kosar Mahmoodi kysyy.

Turun ammattikorkeakoulu suunnitteli opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Maahanmuuttajat BisnesAkatemiassa -tradenomikoulutuksen korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Tarkoituksena on tarjota tradenomikoulutus Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on suoritettuna vähintään 100 opintopistettä liiketaloudellisia tai muita soveltuvia korkeakouluopintoja.

– Tarkoituksena on työllistää korkeakoulutetut maahanmuuttajat oman alan töihin. Hakijat turhautuvat, jos he eivät pääse hyödyntämään kykyjään oman alansa töissä, Mahmoodi selittää.

Bisnesakatemia opettaa kantamaan vastuuta omasta oppimisesta

Opiskelijat suorittavat opinnot 1,5 vuodessa Turun ammattikorkeakoulun BisnesAkatemiassa. Kyseessä on Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutuksen oppimisympäristö, jossa opitaan tekemällä käytännössä.

– Olen itse ollut BisnesAkatemian alkumetreistä mukana ja konseptin vahvuus on sen tapa integroida teoria ja käytäntö, koulutus- ja tutkimuspäällikkö Jaana Kallio-Gerlander kuvailee.

Opiskelijat toimivat yrittäjänä omassa osuuskunnassa ja kehittävät samalla omaa liiketoimintaansa. Itsenäinen opiskeluote vaati osallistujilta sopeutumista.

– Alku oli osalle opiskelijoista pieni shokki, kun opiskelijat ovat pitkälti itse vastuussa opintojensa etenemisestä. Totuttuaan opiskelutapaan he lopulta innostuivat opinnoista toden teolla, Mahmoodi kertoo.

Bisnesakatemiassa opiskelijat työskentelevät aitojen yritystoimeksiantojen parissa. Opettajat toimivat valmentajina ja ohjaajina, eivätkä tarjoile opiskelijoille tietoa valmiina. Opiskelijat hakevat itse teoriatietoa lukupiirejä [näissä jaetaan teoreettista tietoa BisnesAkatemiassa] varten ja soveltavat sitä esimerkiksi jonkun ongelman ratkaisemiseen tai projektin eteenpäin viemiseen.

Perinteisen opetussuunnitelman lisäksi opiskelija laatii oppimissuunnitelman, jossa hän asettaa itselleen hyvinkin yksityiskohtaiset tavoitteet. Niitä seurataan yhdessä valmentajan kanssa koko opintojen ajan ja tarkennetaan tarvittaessa.

Verkostot ja suomen kielen taito auttavat työllistymisessä

Korkeakoulutetuilla maahanmuuttajilla on havaittu erilaisia työllistymisen esteitä Suomessa.

– Merkittävimpiä esteitä ovat huono suomen kielen taito ja työnantajien ennakkoluulot. Lisäksi heillä ei välttämättä ole työllistymiseen tarvittavia verkostoja, Mahmoodi kuvailee.

Koulutus auttoikin kehittämään paitsi osallistujien suomen kielen taitoa myös kasvattamaan heidän verkostojaan Suomessa.

– osa opiskelijoista on perustanut oman yrityksen tai työllistynyt harjoittelun kautta tai muulla tavoin jo koulutuksen aikana, Mahmoodi iloitsee.

Koulutuksen kokemukset yksissä kansissa

Tuore artikkelikokoelma kokoaa yhteen kokemuksia koulutuksesta. Osa julkaisun artikkeleista on kirjoitettu suomeksi ja osa englanniksi. Kirjoittajina toimivat koulutuksen parissa työskennellyt henkilökunta sekä opiskelijat.

Artikkelit käsittelevät esimerkiksi työskentelyä monikulttuurisessa ympäristössä ja suomen kielen oppimista. ”Untapped talents in Finlad” on kirjoitus hyödyntämättömistä lahjakkuuksista Suomessa. Lisäksi kuvataan koulutuksen tavallisesta poikkeavaa hakuprosessia ja Turun ammattikorkeakoulun BisnesAkatemia-oppimismallia.

Lataa Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat BisnesAkatemiassa  (toim. Kosar Mahmoodi & Johanna Stentroos-Vuorio) veloituksetta käyttöösi.

maba_etukansi_rajattu_kehys.jpg