Sivu päivitetty 29.8.2019

Taiteen tekeminen on jatkuvaa oppimista ja tiedon jakamista

Yhteisötaiteilija ja valokuvauksen opettaja Maria Lukala löysi oman uransa kiinnostavien sivupolkujen kautta. Matkan aikana opiskelu on auttanut löytämään syvemmän merkityksen taiteen tekemiselle ja tarjonnut vaikutteita ja verkostoja. Yhteisenä tekijänä oman tien löytymisessä on ollut jatkuva oppiminen ja tiedon jakaminen muiden kanssa.

Maria Lukala on tehnyt aktiivisesti taidetta kuvanveiston ja valokuvauksen alalla jo 2000-luvun alusta alkaen. Viime vuonna hän valmistui Turun ammattikorkeakoulun kulttuurialan YAMK-koulutuksesta (soveltava taide). Soveltava taide vie taiteilijat uudenlaisiin ympäristöihin ja yhteisöihin taidemaailman ulkopuolella kuten kouluihin, sairaaloihin, hoitolaitoksiin ja asukasyhteisöihin.

Merkityksellinen tapa tehdä taidetta

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään Lukala käsitteli soveltavan taiteen kentän laajenemisen tuomia haasteita taiteilijan toimenkuvalle ja ammatti-identiteetille. Lukala tietää mistä puhuu, sillä hänellä on kokemusta hyvinkin erilaisista työtehtävistä ja rooleista taiteen kentällä.

Hän aloitti opiskelemalla Bachelor-tutkinnon kuvanveistosta Lontoossa. Tämän jälkeen Lukala päätyi opiskelemaan valokuvausta Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa: ensin valokuvauksen erikoistumisopintoja ja tämän jälkeen Kuvataiteilija (AMK) -tutkinnon.

 AMK-tutkinnon kautta löysin uuden itselleni merkityksellisen tavan tehdä taidetta. Valokuvaamalla on mahdollista luoda tasa-arvoinen tila, näkyväksi tekemisen tila, Lukala kuvailee.

Monialainen opiskelijayhteisö eri taiteenaloilta inspiroi

Maria Lukalalle ylempi ammattikorkeakoulututkinto oli luonteva jatkumo AMK-tutkinnolle.

 Työskentelin yhteisötaiteilijana Sata kohtaamista -yhteisötaideprojektissa, ja se sopi YAMK-koulutuksen yhteisötaiteen ja soveltavan taiteen konteksteihin. Toteutin opinnäytetyöni projektissa, ja syvensin siinä entisestään ajatuksiani taiteen tekemisestä, Lukala kertoo.

Ylempi ammattikorkeakoulutus tarjosi myös verkostoja ja vaikutteita.

 Opiskelijayhteisö oli monialainen joukko, jossa oli mahdollista saada vaikutteita ja ideoita laaja-alaisesti eri taiteenaloilta, Lukala jatkaa.

Taiteilijan uudet roolit eivät ole itsestäänselviä

Osana YAMK-opinnäytetyötään Lukala toteutti Lähiösinfonia-teoksen. Yhteisöllinen taideteos toteutettiin Turun monikulttuurisissa lähiöissä: Lausteella, Pansiossa ja Petäsmäessä.  Teoksessa kerrostalolähiöiden äänimaailma yhdistettiin asukkaiden toteuttamiin luontokuviin muuttaen asuinalueen monikulttuuriseksi satumaisemaksi. Teoksen avulla tekijät Maria ja Joona Lukala halusivat kutsua ihmiset katsomaan ja kohtaamaan lähiöarjen ja murtamaan ennakkoluuloja.

– Yhteisötaide on kohtaamista. Taiteilijan tehtävä on luoda tila tasa-arvoisille kohtaamisille. On tärkeää auttaa erityisesti ryhmiä joiden on vaikea tulla näkyväksi, Maria Lukala selittää.

Osa lähiösinfonia-teoksesta Lausteelta.
Osa lähiösinfonia-teoksesta Lausteelta.

Yhteisötaide haastaa perinteisen näkemyksen taiteesta, jossa taitelija luo taidetta ja yleisö ottaa sitä vastaan. Yhteisötaiteessa taitelija ei voi välttämättä kontrolloida lopputulosta.

 Yhteisötaiteilija saattaa myös joutua puolustelemaan teoksensa arvoa taiteena. On tärkeää määritellä ja vetää rajat, mitä taiteilijan rooliin kuuluu. Taiteilija voi esimerkiksi toimia hoitolaitoksissa, mutta hän ei ole terapeutti, Lukala kiteyttää.

Lukala kirjoitti opinnäytetyönsä pohjalta artikkelin, joka julkaistiin tuoreessa Taide töissä -julkaisussa. Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa ilmestyneessä artikkelikokoelmassa käsitellään erityisesti taiteilijan roolia erilaisissa yhteisöissä. Julkaisu on vapaasti ladattavissa ao. linkin kautta.

Maria Karoliina Lukala (2019): ”Yhteisötaide kohtaamisen kielenä ja tilana” teoksessa Taide töissä – Näkökulmia taiteen opetukseen sekä taiteilijan rooliin yhteisöissä (toim. Ilona Tanskanen) s. 92–111. Saatavilla: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167170.pdf

Valokuvaajasta tuli yhteisötaiteilija ja opettaja

Tällä hetkellä Maria Lukala jatkaa taiteen tekemistä, mutta työuran ”sivupolusta” eli opettamisesta on tullut päätyö. Hän toimii valokuvauksen opettajana ja suorittaa ammatillisia opettajaopintoja.

Lukala on aina nähnyt taiteen tekemisen ja sen opettamisen välisen suhteen kiinteänä:

– Jatkuva oppiminen ja tiedon jakaminen on itselleni ollut olennainen osa taidetta.

Taidealan Master-koulutus Turun AMK:ssa: yrittäjyyttä, taiteen uusia konteksteja ja kulttuurihyvinvointia

Turun ammattikorkeakoulussa voi opiskella kolmessa eri kulttuurialan Master School -koulutuksessa. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa 

Teksti: Tina Myllyniemi
Kuva: Mila Koskinen