Sivu päivitetty 21.10.2019

Luottamus ja avoin viestintä ovat onnistumisen takana: liiketoimintaosaamisen ydinvalmiuksia pohdittiin työpajassa

Miten Suomen jääkiekon menestys syntyi ja minkälaisella valmennuksella? Mitä ovat liiketoimintaosaamisen henkilökohtaiset ydinvalmiudet? Opitaanko näitä innovaatiokompetensseja riittävästi korkeakouluissa?

Teksti: Kai Schleutker, Marianne Renvall ja Laura Närvi

Miten Suomen jääkiekon menestys syntyi ja minkälaisella valmennuksella?  Mitä ovat liiketoimintaosaamisen henkilökohtaiset ydinvalmiudet? Opitaanko näitä innovaatiokompetensseja riittävästi korkeakouluissa?

Core skills for 21. century professionals –hankkeen järjestämässä workshopissa 25.9. näistä kysymyksistä käytiin vilkasta keskustelua niin liike-elämän, urheilun kuin opiskelunkin näkökulmasta.  Tilaisuus veti noin 40 osallistujaa.   Key note speakereiksi oli kutsuttu TPS HC:n valmennuspäällikkö Mika Suoraniemi ja Turun yliopiston opintopsykologi, PsT Tiina Tuominen. 

Suoraniemi paljasti, että suomalaisen jääkiekkomenetyksen takana on ainutlaatuinen kymmenen viime vuoden aikana luotu yhteen hiileen puhaltamisen, keskinäisen luottamuksen ja avoimen viestinnän kulttuuri, jossa korostetaan nimenomaan henkilökohtaisia ydinvalmiuksia. Tällaisessa ympäristössä valmentajat ja pelaajat kokevat että heihin luotetaan.  Jääkiekossa samoin kuin liike-elämässä pehmeä osaaminen voikin olla ydinosaamista, ja siksi Jukka Jalosen keskeiset kriteerit joukkueeseen valitsemiseen ei liittynyt ensisijaisesti pelaajien osaamiseen vaan pelaajatyyppeihin ja heidän henkilökohtaiseen arvomaailmaansa.  

Paneelikeskustelussa nousi esille, että työympäristöissä erotutaan nimenomaan henkilökohtaisilla valmiuksilla myös siksi, koska ne ovat keskeisiä muun osaamisen soveltamisessa. 

Tiina Tuomisen ydinviesti olikin, että korkeakouluissa pitäisi näitä taitoja painottaa nykyistä enemmän. Esimerkiksi motivaatio on tekijä, johon kiinnitetään liian vähän huomiota. Usein kuvitellaan että motivaatiota joko on tai ei ole, mutta todellisuudessa sitä voi ymmärtää ja säädellä, kuten monia muitakin ydinvalmiuksia. Tuominen onkin kollegoidensa kanssa kehittämässä verkkopohjaista työkalua, jolla opiskelija voi päästä nykyistä paremmin kiinni oman motivaationsa tilaan ja lähteisiin. 

Varsinaissuomalaisille liiketalouden ammattilaisille CoSki21 –hankkeen puitteissa suunnatun kyselyn mukaan tärkeimmät ydinvalmiudet ovat:
•    Vuorovaikutus
•    Tiimityö
•    Aloitekyky
•    Asiakaslähtöisyys
•    Suunnittelukyky 
•    Itseluottamus
•    Uuden oppiminen ja soveltaminen
•    Joustavuus

Erittäin kiinnostava ja ajankohtainen kysymys on näiden valmiuksien oppimisen metodit ja vastuut. Edellä mainitussa kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan taitojen tärkeyden ohella niiden oppimisen mahdollisuutta ja voiko näitä taitoja oppia korkeakouluissa. Tulosten mukaan lähes kaikkia henkilökohtaisia ydinvalmiuksia pidetään opittavissa olevina, ja vastaajien mukaan niitä voidaan myös oppia korkeakouluympäristöissä. 

Tilaisuuden päättäneessä workshopissa ideoitiin vielä pienryhmissä millaisilla menetelmillä näitä ydintaitoja käytännössä voidaan kehittää.

Lisää tietoa ydinvalmiuksista ja niiden kehittämisestä hankkeen sivustolla www.skills-4u.eu  


Core Skills for 21. century professionals –hankkeessa (2017-19) on pyritty lisäämään tietoisuutta juuri ydin- valmiuksien tärkeydestä ja tuottamalla konkreettisia keinoja opettajien ja työyhteisöjen käyttöön. Hanke on EU: n Strategic Partnership –ohjelmaa.  Hanke tukee osaltaan Turun ammattikorkeakoulun kehittämän innovaatiopedagogiikan toteuttamista.