Sivu päivitetty 25.10.2019

Opiskelijoiden roskakartoitus Kuninkojalla

Let’s Do It – Kuninkoja -projekti yhdisti tradenomi- ja insinööriopiskelijat tutkimaan kaupunkiluonnon roskaisuuden tilaa. Muovijätettä kerättiin 3,5 hehtaarin alueelta 17,5 kiloa.

Viikkojen suunnittelutyön jälkeen lokakuisena keskiviikkoaamuna projektipajan opiskelijat toteuttiva roskakartoituksen Kuninkojalla Itäniityntien ostosalueella. Projektiryhmä kartoitti 3,5 hehtaarin alueelta purouoman roskaisuuden tilan. Let’s Do It – Kuninkoja -projekti on osa suurempaa Heawater-hanketta, jonka tavoitteena on vähentää Itämereen päätyvää ravinnekuormitusta parantamalla kaupunkien pienvesien tilaa.

Projektipäällikkö Rasmus Heinonen ajoneuvo- ja kuljetustekniikan insinöörialalta kertoo, että projektin työskentelyvaihe lähti käyntiin loistavasti.

– Olemme saavuttamassa tänään tärkeän välietapin onnistuneen roskakartoituksen kautta. Osa ryhmästä lähti liikkeelle kello 6.00 Sepänkadulta, joka kertoo mielestäni ryhmän motivaatiosta. Paikalle on tulossa tänään kolmen eri median edustajia ja pääsemme illan paikallisuutislähetykseen. Saavutamme siis kaksi projektin päätavoitetta, jotka ovat onnistunut roskakartoitus ja mahdollisimman laaja medianäkyvyys, selostaa Heinonen.

kuninkojaroska-52.jpg

Projektiryhmä työskenteli yhteensä kuusi tuntia Kuninkojan kaupunkipurolla keräten roskia sekä lajittelemalla ja punnitsemalla niitä. Yhteensä roskia kerääntyi kuusi jätesäkillistä, josta muovijätettä punnittiin tutkimuspisteellä 17,5 kiloa. Viestintäpäällikkö Julia Europaeus vastasi roskakartoituksen taltioimisesta viestintäryhmän kanssa kuvaamalla roskat perusteellisesti. Huolestuttavimpia roskalöytöjä olivat esimerkiksi jäteöljykanisterit, lasivilla ja läheisten myymälöiden tuotepakkaukset. Esimerkiksi viereisestä Hoplop-sisäleikkipuistosta oli purolle kulkeutunut jo värinsä menettäneitä pallomeren palloja.

Mukana kartoituksessa olivat Heawater-hankkeen edustajat, jotka antoivat haastatteluita toimittajille. Isoimmaksi ongelmaksi kaupunkipurojen roskaantumisessa koetaan muovin kulkeutuminen kaupungista Itämereen. Näkyvä muovijäte, eli makromuovi, hajoaa vedessä lähes näkymättömäksi mikromuoviksi, jota on todella vaikea poistaa merestä. Silmien edessä vain kasvava roskakasa antoi todellisen kuvan siitä, kuinka paljon jätettä oikeasti kulkeutuu kaupunkipurojen alueelle.

Roskakartoituksesta annettiin haastatteluita kolmelle eri medialle: Yle Turulle, Turun Sanomille ja Aamuset-lehdelle. Yleisradio esitti projektiryhmän toimintaa paikallisessa uutis- sekä radiolähetyksessä Ylen sivuilla julkaistun artikkelin lisäksi. Turun Sanomat ja Aamuset julkaisivat lehdissään kattavat artikkelit kartoituksesta.

kuninkojaroska-7.jpg

Teksti: Rasmus Heinonen, Julia Europaeus ja Janne Hellstedt.
Kuvat: Julia Europaeus