Sivu päivitetty 15.11.2019

Henkilöstötuottavuutta kannattaa johtaa

Marraskuun teema-aamussa käytiin alustuksen pohjalta käytännönläheistä keskustelua yli 50 HR-ammattilaisen ja esimiehen voimin henkilöstötuottavuuden johtamiseen ja kehittämiseen liittyen, unohtamatta sen vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan.

Tilaisuudessa puhui johtamisen ja henkilöstötuottavuuden kehittäjä, filosofian tohtori Ossi Aura. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen ei ole kokoelma pehmotemppuja, vaan keskeinen osa yrityksen johtamista ja paikallista yhteistoimintaa. Hyvässä ja aktiivisessa työkykyjohtamisessa on kyse kahdesta asiasta: esimiestaidoista ja välittämisestä.

Henkilöstötuottavuus koostuu työkyvystä, osaamisesta ja motivaatiosta. Siihen vaikuttavat johtajuus, ilmapiiri ja organisaation kulttuuri. Hyvän henkilöstötuottavuuden omaavassa yrityksessä työn laatu on hyvä, asiakkaat ovat tyytyväisiä, kannattavuus hyvä ja yrityksen kasvu on terveellä pohjalla. Henkilöstötuottavuuden johtaminen on avain muutosten toteuttamiseen. Erilaisista tutkimuksista saatu tulos on yhtenäinen ja osoittaa selkeän riippuvuussuhteen tuottavuuden ja hyvän työilmapiirin välillä.

Hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön kannattaa panostaa

Henkilöstön työhyvinvointiin ja tuottavuuteen vaikuttavat tutkimusten mukaan oikeudenmukainen kohtelu, terveys, työaikajärjestelyt, voimavarat ystäviin ja harrastuksiin, esimiehen antama tuki sekä luottamus työnantajaan. Tämä osoittaa, että henkilöstön johtaminen on hyvin kokonaisvaltainen kysymys.

Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät tutkimusten mukaan selkeästi kannattavuutta. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen. Hyvän ja huonon johtamisen kannattavuusero on 5–6 prosenttiyksikköä käyttökatteella mitattuna, kertoo henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 -tutkimus.

Tutkimukset vahvistavat näkemystä, että vain erinomainen johtaminen tuo taloudellista lisäarvoa ja vain laaja-alaisesti ammattitaitoinen ja innostava esimieskunta pystyy tukemaan henkilöstön parhaaseen työsuoritukseen.

– Henkilöstön merkitys tuottavuuden tekijänä on ainutkertaisen tärkeä, totesi Ossi Aura.

Työkaluja innovointiin

Innovaatiot ovat olennainen osa yritysten menestyksen turvaamista. Innovaatioiden mahdollistaminen on hyvä johtamisen tulosta. IRM-Tool, Innovation Resource Moderating Tool hankkeessa tuotettiin innovaatioita edistäviä ja hyväksi koettavia menetelmiä, joita esittelivät lehtorit Päivi Katajamäki ja Peter Björkroth.

www.innovationtool.fi

Koulutustapahtuman tallenne

www.ossiaura.com/julkaisut
www.ossiaura.com/htj2018
www.ossiaura.com/shj

 

Teksti ja kuvat
Sinikka Leino