Sivu päivitetty 20.11.2019

Tiimityötä yli koulutus- ja kansallisuusrajojen: opiskelijat kehittelivät kalojen ruokinta-automaattikonsepteja

Kansainväliset opiskelijatiimit kehittivät uusia ja innovatiivisia ratkaisuja akvaariokalojen ruokinta-automaatiksi. Samalla testattiin erilaisia yhteistyön alustoja. Turussa, Skotlannissa, Uudessa-Seelannissa ja Maltalla olleet opiskelijat sekoitettiin ja yhteydenpito tapahtui verkossa.

Teksti: Martti Komulainen

#tehtaalla, Turun AMK Lemminkäisenkadulla sijaitsevassa toimipisteessä, koulutusvastaava Jussi Liikkanen ottaa yhteyttä Skotlantiin, Strathclyden teknilliseen yliopistoon. Kuva- ja ääniyhteys Skotlantiin muodostuu alun pienten teknisten haasteiden jälkeen. Turun AMK:n, täällä vaihdossa olevien ulkomaisten opiskelijoiden ja etäyhteyksien päässä olevien ulkomaisten opiskelijoiden sekatiimit esittelevät kukin vuorollaan ideoinnin tuloksiaan.
 
Työelämätaitoja, sitähän koulutus pyrkii tuottamaan. Suunnittelutoimistoissa usein toimitaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Sitä kansainvälinen tuotekehitysprojekti, Global Design Project 2019 pyrki simuloimaan. 

Uusia konsepteja akvaariokalojen ruokintaan ja yhteistyöalustojen testausta

Copy - Fish Feeder Presentation 1 + VIDEO.jpg

Kiireisen ihmisen lemmikkikaipuuseen akvaariokalat voivat olla ratkaisu. Toimeksiantona kansainvälisille tiimeille oli tuottaa uusia ideoita akvaariokalojen ruokinta-automaatiksi. Kriteereinä muun muassa automaatin ruokintaohjelman muunneltavuus eri ravintokohteille, hinta, kiinnitysratkaisut. 
 
Tiimien piti tuottaa kolmiulotteiset mallit, mahdollisesti mekaaninen mallikin 3D-tulostusta hyödyntämällä tai jokin muu havainnollinen esitys laitteen toiminnasta. Lisäksi piti arvioida materiaaleja ja kustannuksia.
 
Keskeinen osa oppimistavoitteita oli harjaantua toimimaan kansainvälisissä tiimeissä sekä käyttää yhteydenpidon ja aineiston jakamisen eri työkaluja.
 
- Tämä on erityisen hyvä mahdollisuus opiskelijoille päästä osaksi kansainvälistä suunnitteluprojektia. On hienoa huomata miten innokkaasti he ovat lähteneet mukaan, tämähän vaatii joustoa perinteiseen lukujärjestykseen mm. aikaerojen vuoksi. Hajautetun suunnittelun projektit on tarkoitus ottaa osaksi insinööriopiskelijoiden opintosuunnitelmaa, pohtii koulutusvastaava Jussi Liikkanen.
 
 Tuotekehityskurssilla mukana olivat Turun AMK:n lisäksi Strathclyden teknillinen yliopisto Skotlannista, Canterburyn yliopisto Uudesta Seelannista ja Maltan yliopisto. Mukana olevista yliopistoista opiskelijat edustivat insinööri- ja tuotekehityskoulutuksia.