Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.4.2020

Tuotantotalouden opettaja luotsaa suoraan työelämän imuun

Tuotantotalous on ala, josta pääsee hyvin kiinni työelämään. Turun AMK:ssa koulutettavista tuotantotalouden insinööreistä tulee tulevaisuuden osaajia, joilla on valmiudet monenlaisiin tehtäviin tekniikan ja liiketalouden välimaastossa. Parhaillaan Turun AMK etsii uutta tuotantotalouden lehtoria tiimiin, jossa kollegaa tuetaan.

Teksti: Mari Loikkanen

Kun yritys haluaa uudistaa, kehittää tai kasvattaa toimintaansa, näihin tehtäviin sopivat valmiudet löytyvät yleensä tuotantotalouden insinööriltä.

Tuotantotalous on ala, jolta valmistuneilla on erittäin hyvät työnäkymät. Tuotantotalouden insinöörit sijoittuvat työelämässä tekniikan ja liiketalouden välimaastoon, esimerkiksi teknisen myynnin tai hankinnan tehtäviin. 

Mutta mitä tulevan tuotantotalouden insinöörin opettaminen vaatii? Turun ammattikorkeakouluun haetaan parhaillaan uutta tuotantotalouden lehtoria. Monipuoliseen tehtävään etsitään osaajaa, joka antaa opiskelijoille eväät kehittyä alan ammattilaiseksi. Työnkuvaan kuuluu esimerkiksi Microsoft- ja SAP-toiminnanohjausjärjestelmien, Excelin ja talousmatematiikan opettaminen innostavalla otteella.

Turun AMK kouluttaa tuotantotalouden insinööreja innovaatiopedagogiikan mukaisesti ja pyrkii koulutuksessa huomioimaan yritysten osaamistarpeita.

Innovaatiopedagogiikka on oppimisote, johon liittyy uusi tapa omaksua, tuottaa ja käyttää tietoa innovatiivisen ammattitaidon aikaansaamiseksi. Käytännössä se tarkoittaa runsasta projektioppimista ja tekemällä oppimista.

− Pyrimme siihen, että oppimistehtävät kuvastaisivat sitä, mitä yrityksissä oikeasti tapahtuu. Tuotantotalous on koulutus, joka kehittyy koko ajan. Käymme vuosittain keskusteluja kumppaniyritystemme kanssa, vastaavatko koulutussisältömme yritysten tarpeita. Muokkaamme opetussuunnitelmaa tulevaisuuden osaamistarpeiden mukaan, kertoo tuotantotalouden koulutusvastaava Rauni Jaskari.

Käytännön kokemusta teollisuudesta

Tuotantotalouden lehtorin pestiin toivotaan henkilöä, jolla olisi käytännön kokemusta teollisuudesta tai yrityselämästä, jotta hän voisi kokemuksen kautta tuoda esimerkkejä opiskelijoille. Lisäksi uudelta lehtorilta toivotaan kykyä matemaattis-luonnontieteelliseen ongelmanratkaisuun.

− Olisi hienoa, jos opettaja voisi välittää opiskelijoille, miten matemaattista osaamista sovelletaan oikeassa yritysmaailmassa, Jaskari kuvailee.

Tuotantotalouden lehtori ei pelkästään opeta, vaan tekee runsaasti yhteistyötä yritysten kanssa. Hyvät vuorovaikutustaidot, aikatauluttaminen ja kyky antaa toimeksiantoja opiskelijoille ovatkin tarpeen.

tuotantotalous_bootcamp_muok.jpg
Tuotantotalouden opiskelijoita ryhmäytymisleirillä.

Englannin kielen taito ja kansainvälisyys korostuvat Turun AMK:n tuotantotalouden insinöörien koulutuksessa. Perusopinnot suoritetaan suomeksi. Ammatilliset opintojaksot toteutetaan puolestaan englanniksi, sillä nykypäivänä yritysten kieli on englanti ja opiskelijoiden halutaan oppivan tarpeellinen ammattisanasto jo opiskeluaikana.

− Koulutuksemme on niitä harvoja, joissa kaikki opiskelijat lähtevät vaihtoon. Tämä tarkoittaa sitä, että myös meille päin tulee runsaasti vaihto-opiskelijoita. Uuden lehtorin kiinnostus kansainväliseen yhteistyöhön on siis hyvin tärkeää.

Turun AMK:n lehtoreilla on mahdollisuus osallistua Erasmus-opettajavaihtoon, jolloin pääsee tutustumaan partnerikoulujen opettajiin henkilökohtaisesti. Tämä on poikinut muun muassa yhteisiä EU-rahoitteisia kehittämishankkeita.

Tuotantotalouden lehtorin on myös halutessaan mahdollista osallistua Turun AMK:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin, tehdä tieteellistä tutkimusta ja suorittaa tohtoriopintoja.

Nuorten kehityspolun rakentaja

Jaskari kokee opettamisen suurimmaksi anniksi nuorten vierellä kulkemisen ja heidän kehityspolkunsa tukemisen.

− Opettajana tärkeintä on olla innostunut näistä nuorista ihmisistä ja heidän urapolkunsa rakentamisesta. On hienoa nähdä heidän kehityskaarensa, kun he aikuistuvat, keräävät itsevarmuutta ja puhkeavat kukkaan eli valmistuvat työelämään, Jaskari summaa.

Tuotantotalouden opiskelijoiksi on Jaskarin mukaan sopivasti tunkua. Ensisijaisia hakijoita on 1,8 per paikka.

− Meillä on hyviä ja motivoituneita opiskelijoita. Osa tulee lukiosta, osa ammatillisen koulutuksen pohjalta ja sitten osa on jo aikuisia uranvaihtajia.

Uusi myynti-insinöörien koulutus

Tulevana syksynä aloittaa ensimmäistä kertaa tuotantotalouden ryhmä, joka kouluttautuu myynti-insinööreiksi. Tässä koulutuksessa tehdään yhteistyötä yrittäjyys ja myynti -osaamisalueen kanssa. Teknisen myynnin osaajille on työelämässä kysyntää.

Jaskari huomaa tuotantotalouden koulutuksen muuttuneen vuosien varrella yhä enemmän metataitoja korostavaksi. Opiskelijoiden halutaan kehittävän ongelmanratkaisukykyään ja hankkivan todellisen yrityselämän käytännöntaitoja. Opittua sovelletaan välittömästi.

− Näin moninaiseen pestiin haemme uutta lehtoria. Meillä on mukava työporukka, joka tukee toisiaan. Tiimissä on aidosti hyvä henki, Jaskari vinkkaa.

 

Olisitko se sinä? Katso tuotantotalouden lehtorin työpaikkailmoitus

Turun ammattikorkeakouluun haetaan parhaillaan useita lehtoreita sekä eläkkeelle jäävien lehtorien paikoille että kokonaan uusiin tehtävänkuviin. Tutustu avoimiin työpaikkoihin