Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.4.2020

Luvassa aurinkoa ja tuulta

Energiantuotannon tulevaisuus on uusiutuvissa ja hajautetuissa energiaratkaisuissa. Näitä tutkitaan Uusi energia -tutkimusryhmässä, jonka laiteinvestoinnit ja uudet henkilöstörekrytoinnit parantavat valmiuksia tarttua energiatutkimuksen ajankohtaisiin haasteisiin.

Teksti ja kuvat: Martti Komulainen

Koneteknologiakeskuksen käytävällä komeilee Uusi energia -tutkimusryhmän uusin ylpeys - Mobile SOLAR Lab. Se on pyörillä kulkeva aurinkopaneelien testauslaboratorio, joka on tutkimusryhmän tuore laiteinvestointi. 

-    Aurinkoenergian yleistyessä laatutietoisuus on heräämässä, toteaa tutkimusryhmän vetäjä, diplomi-insinööri Samuli Ranta. Laadunvarmistukseen tarvitaan riippumattomia testauksia, jollaisia Turun AMK:n Uusi energia -tutkimusryhmä tarjoaa.

Mobile SOLAR Lab -laboratoriossa tutkitaan aurinkopaneelien laatupoikkeamia ja sähköntuottokykyä. Sisällä on auringonvaloa jäljittelevä led-valonlähde, joka ”paahtaa” testattavia aurinkopaneeleja keskipäivän auringon teholla. Analyysiolosuhteet pidetään 25 asteen vakiolämpötilassa ilmastointilaitteen avulla. Analyysilaitteisto mittaa paneelien sähköntuottoa ja ottaa niistä kennovauriot paljastavia elektroluminesenssikuvia. 

Potentiaalisia asiakkaita ovat aurinkoenergialaitteistojen tukkukauppiaat tai suurempien kiinteistömassojen omistajat, jotka haluavat varmistua tilaamiensa aurinkopaneelien laadusta. Aurinkoenergian pioneerimaassa Saksassa vastaavia mobiilitestausasemia on jo useita, Suomessa ja Pohjolassa tämä on ensimmäinen.

Mobile SOLAR Lab ja monta muuta aurinkoenergian ja hajautettujen energiaratkaisujen tutkimus- ja  testausinfraan tehtyä investointia on toteutettu osana laajaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukemaa investointiohjelmaa. Investoinneilla rakennetaan monipuolista tekniikan tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristöä Varsinais-Suomen alueen korkeakouluille ja yrityksille. Mobile SOLAR Lab tulee yritysten palvelukäytön lisäksi toimimaan myös energia- ja ympäristötekniikan insinööriopiskelijoiden opetuskäytössä.
 

SamuliRanta_MobileSolar.jpg
Uusi energia -tutkimusryhmän vetäjä, DI Samuli Ranta takanaan uusi laiteinvestointi, Mobile SOLAR Lab

Uusiutuvaa, hajautettua ja älykästä

Energiatuotannon tulevaisuus nojaa uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan sekä hajautettuun tuotantoon. Tähän suuntaan ajaa ennen muuta ilmastonmuutos.

Energiatuotannon murrokseen liittyvät myös sähköenergian varastoinnin ja energiasektorin digitalisaation kysymykset, kuten älykkäät sähköverkot. 

Älykkäässä energiatuotannon verkossa energian tuotanto ja kulutus täsmäytetään. Onnistuakseen tämä edellyttää älykästä ohjausta, energiaresurssien yhteiskäyttöä ja varastointia. Sopiva yksikkö tällaiseen ohjaukseen ja optimointiin voisi olla esimerkiksi useamman talon muodostama kokonaisuus. Älykkään ohjauksen malleja tutkitaan ja pilotoidaan Naantalin asuntomessuilla Uusi energia -tutkimusryhmän hankkeessa ”KAEV – Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi”. Sinne toteutettava paikallinen aurinkovoimala-mikroverkko -ratkaisu kertoo aikanaan miten optimointi käytännössä toteutuu.

-    Paitsi investoinnit laboratorioidemme laitteistoon myös uudet henkilöstörekrytoinnit vahvistavat tutkimusryhmän kykyä tarttua hyvin ajankohtaisiin ja ilmastokriittisiin energiatutkimuksen kysymyksiin, toteaa Samuli Ranta.


12 tekniikan alan huippupaikkaa auki nyt. 
>
Projekti-insinööri, Uusi energia -tutkimusryhmä
> Tutkija, Energiatekniikka

Suomen innostavin ammattikorkeakoulu. Tekniikan alan uusimmat laboratoriot ja menetelmät. Työkavereina nykyiset ja tulevat alan osaajat. turkuamk.fi/tyopaikat