Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.8.2020

Osaamisen vahvistaminen on Gerontologinen asiantuntijuus -koulutuksen ytimessä

Vanhustyön kehittämiseen ja johtamiseen tarvitaan rohkeutta ja uudistusmielisyyttä, mutta myös laaja-alaista gerontologista osaamista. Turun AMK:ssa on alkanut YAMK-tutkintoon johtava Gerontologinen asiantuntijuus -koulutus (90 op). Koulutus on joustava korkeakoulutuksen muoto työelämän osaamisen uudistamiseen ja jatkuvan oppimisen toteuttamiseen.

Gerontologinen asiantuntijuus -koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan vanhustyön alalla. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, sisältäen lähi- ja etäopiskelua. Opiskelemaan voi hakeutua yhteishaussa, mutta myös avoimen AMK:n kautta.

 

Työelämän tarpeisiin vastaaminen on tärkeää

Gerontologinen asiantuntijuus -koulutus on suunniteltu ja myös toteutetaan vanhustyön kouluttajien, kuten sosiaalialan yliopettaja Kari Salosen ja työelämän kanssa yhteistyössä.

Tiedetään, että väestö ikääntyy ja elinajanodote nousee. Varsinais-Suomessa eläkeikäisen väestön määrä lisääntyy eniten. Erityisesti Turun kaupungin ikääntyminen on nopeaa ja ikäihmisten palvelutarpeeseen ennustetaan jopa 20 prosentin kasvua vuoteen 2025 mennessä. Ikääntyminen koskettaa koko yhteiskuntaa ja ikäpalvelujen tarve kasvaa samalla, kun työvoiman saanti sote-aloilla vaikeutuu. Kehityssuunta on kansallisesti ja kansainvälisesti samansuuntainen. 

Pidämme tärkeänä, että Turun ammattikorkeakoulu aktiivisena toimijana osallistuu koulutuksen lisäksi myös ikääntymisen ja vanhustyön soveltavan tutkimuksen ja kehittämistyön avulla aluekehittämistyöhön. Näin turvaamme nyt ja tulevaisuudessa alalle korkeasti koulutettuja innostuneita vanhustyön vaikuttajia.

 
Kuulemme ikäihmisiä, vahvistamme vanhustyöntekijöiden osaamista

Ikäihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, jolla olisi yhtäläiset tarpeet ja toiveet. Koulutuksen aikana syvennymme pohtimaan muun muassa sitä, mitä ikäihmiset itse ajattelevat vanhenemisesta ja vanhuudesta, mitä he itse toivovat ja tarvitsevat. Tarkastelemme koulutuksessa myös, miten omaiset ja omaishoitajat jaksavat, miten eettisiä kysymyksiä työyhteisöissä voisi ratkaista, kuinka tukea ikäihmistä säilyttämään toimintakykynsä ja mielen hyvinvointinsa, miten kehittää tulevaisuuden asumisratkaisuja ja hoivapalveluja.

Iloksemme olemme mukana keväällä käynnistyvässä Kotona perheessä -hankkeessa. Siinä vahvana arvolähtökohtana on ikäihmisten ja heidän kokemustensa arvostaminen. Hanke tarjoaa innovatiivisen oppimisympäristön YAMK-opiskelijoille.

Pitkälä ja Jylhä (2019) toteavat Duodecimin kirjoituksessaan, että hoivan tarve tulee väistämättä kaksinkertaistumaan seuraavien vuosikymmenien aikana. Vahvuutena ovat hyvin koulutetut ja sitoutuneet ammattilaiset. He tarvitsevat kaiken tuen ja arvostuksen ikääntyneiden hoidossa, jotta he jaksavat tässä tärkeässä työssään.

Vanhustyön kouluttajana tähän on helppo yhtyä, ja siksi me Turun AMK:ssa haluamme tarjota sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille korkeakoulutusta vanhustyön osaamisen vahvistamiseksi. Koulutuksessa on mahdollisuus verkostoitua kansainvälisesti ja suorittaa osa opinnoista myös ulkomailla. Tulevana syksynä opiskelijat lähtevät Tanskaan opintokäynnille ja tutustuvat heidän vanhustensa hoitoon.

Kuvat: Opiskelijat ovat vierailulla Turun seudun vanhustuki ry:ssä keskustelemassa ikäihmisten kanssa vanhenemisesta.