Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.8.2020

Laadukas perehdytys sitouttaa työntekijän

Perehdytys on yksi organisaatioiden tärkeimmistä prosesseista. Toimiva perehdytys on parhaimmillaan loistava kilpailuetu ja työnantajamielikuvaa parantava tekijä.

Teksti: Sinikka Leino

Perehdyttämisen merkitys korostuu, kun osaavia työntekijöitä on entistä vaikeampi löytää ja rekrytoida. Perehdytysaika on jatkoa hyvin suunnitellulle rekrytoinnille. Hyvin toimiva perehdytys vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta ja parantaa työtyytyväisyyttä ja vaikuttaa organisaation tulokseen positiivisesti.

Kuka vastaa perehdyttämisestä?

Yleensä perehdytyksestä vastaa esimies, mutta perehdytystehtäviä on hyvä delegoida myös muille. Esimiehen lisäksi yhteisö- ja vertaisopastuksella on suuri merkitys perehdytyksen onnistumisessa. Tärkeää on myös aktivoida uusi työntekijä perehtymään työhönsä. Uudella työntekijällä on usein myös uudenlaisia ja innovatiivisia ideoita, joille kannattaa antaa tilaa. Organisaatiolle kehkeytyy hyvä tilaisuus nähdä omat toimintatavat toisenlaisessa valossa ja kehittää toimintaansa.

Perehdyttäjän taidot vaikuttavat perehdytyksen onnistumiseen. Innostunut perehdyttäjä tartuttaa työntekijään hyvän tekemisen meiningin ja välittää positiivista kuvaa työpaikasta. Pätevä perehdyttäjä kykenee kytkemään uuden työpaikan mukanaan tuoman suuren informaatiomäärän kokonaisuuteen niin, että työntekijä ymmärtää sen.

Hyvän perehdyttämisen kulmakivet

Perehdyttäminen on tärkeä keino varmistaa, että uudessa työssä aloittava saa tarvittavat eväät työssä onnistumiseen. Perehdytyksen tarkoitus on, että uusi työntekijä saa riittävän opastuksen paitsi omiin tehtäviinsä, myös työpaikan toimintaan, työvälineisiin ja työturvallisuuteen liittyen.

Perehdytyksen konkreettiset tavoitteet on laadittava yhdessä ja sekä toimintatavat että vastuut on määriteltävä selkeästi. Lisäksi on tärkeää järjestää vuorovaikutteinen palautejärjestelmä molemminpuolisen oppimisen tueksi. Etätyön lisääntyessä etätyöhön perehdyttämisessä korostuvat toimivan viestinnän ja vuorovaikutuksen varmistaminen sekä sähköiset viestintätaidot.

Toimivan perehdytyksen avulla parannetaan toiminnan laatua ja henkilöstön osaamista, tuetaan työssä jaksamista ja vähennetään poissaoloja ja työtapaturmia. 

Perehdyttämisen työkalupakki –valmennuspäivä 22.9.2020 Turun AMK:n Kupittaan kampuksella

Ilmoittaudu 15.9. mennessä!

Lisätietoja:

Onnistuneen perehdyttämisen työkalupakki

Valmennuspäivän aikana paneudumme perehdytyksen keskeisiin osa-alueisiin sekä siihen, miten rakennetaan suunnitelmallinen perehdytysprosessi ja minkälaisia aktiviteetteja perehdytysprosessissa kannattaa suosia ja miten työntekijäkokemuksen kehittäminen huomioidaan perehdyttämisessä.