Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.9.2020

Vahva yrityskulttuuri on kilpailuetu

Yrityskulttuuri on organisaation kaiken toiminnan perusta ja sillä tarkoitetaan tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja, rakenteita ja toimintatapoja. Se vaikuttaa kaikkeen päätöksentekoon ja viime kädessä myös strategian menestymiseen tai epäonnistumiseen.

Teksti: Sinikka Leino

Ryhmä HR-ammattilaisia ja esimiehiä kokoontui yrityskulttuuri –teema-aamuun keskustelemaan Turun ammattikorkeakouluun yrityskulttuurin merkityksestä, rakentamisesta ja kehittämisestä. Tilaisuudessa alusti Panu Luukka, joka on intohimoinen paremman suomalaisen työelämän evankelista.

Työntekijöiden suhtautuminen organisaation yrityskulttuuriin vaikuttaa suoraan työntekijöiden sitoutumiseen, motivaatioon ja heidän pysymiseen yrityksessä. Silti jokainen yrityskulttuuri on ainutlaatuinen. Tilaisuudessa podimme, miten varmistamme, että organisaatiomme kulttuuri tukee tavoitteitamme.

Yhteiset prosessit, menetelmät ja toimintatavat

Teema-aamussa keskusteltiin vilkkaasti myös projektikulttuurista. Organisaatiolla tulee olla yhteinen toimintatapa projektien ja projektisalkkujen johtamiseen. Vain yhteiset johtamisprosessit mahdollistavat koko organisaation kattavan osallistumisen ja sitoutumisen yhteisiin projekteihin ja kehitysohjelmiin.

Yrityskulttuurin kehittäminen vaatii avointa keskustelua

Panostaminen innostuneeseen ja sitoutuneeseen henkilöstöön on tutkitusti yksi parhaista keinoista lisätä yrityksen viivan alle jäävää tulosta. Tästä syystä juuri yrityskulttuurin kehittäminen on noussut tärkeään rooliin menestyvien yritysten perustana.

Psykologinen turvallisuus on keskeisin asia avoimessa yrityskulttuurissa. Ilman turvallisuuden tuntua ei keskustelu voi olla täysin avointa ja rehellistä. Psykologisen turvallisuuden luominen vaatii erityisesti esimiehiltä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä kykyä ottaa kritiikkiä vastaan. Esimiesten ja johdon halu ottaa vastaan rehellistä palautetta luo työntekijöille turvallisen ympäristön puhua ääneen myös vaikeista aiheista. Vaikeiden aiheiden kautta taas löytyvät ne kehityskohteet, joihin yrityksen kannattaa paneutua. Kehittyneeseen ja uudistumiseen tähtäävässä organisaatiossa tulee työntekijöitä kannustaa seisomaan omien ideoidensa takana ja olla pelkäämättä konflikteja.

Yrityskulttuurin johtaminen

Yrityskulttuuri on jatkuvassa muutoksessa. Jotta kehitys kulkisi toivottuun suuntaan, kulttuuria on välttämätöntä johtaa. Kulttuurin johtaminen on pitkälti viestintää, asiakastyötä, kommunikaatiota tiimien sisällä, vertaiskeskustelua työkavereiden kesken, kysymistä ja kuuntelemista. Se on parhaimmillaan aitoa ja avointa keskustelua ihmisten tarpeista, toiveista ja unelmista. Tämän kaiken päälle rakentuu yrityksen arvopohja ja kulttuuri, jossa jokainen yksilö voi toteuttaa itseään täydellä potentiaalilla.

Panu Luukka totesi, että parempi työelämä ja paremmat työpaikat eivät tarkoita aikuisten päiväkoteja pallomerineen ja keppijumppineen, vaan merkityksellistä työtä ja esimerkillistä johtamista. Hänen mielestään hyvän työpaikan kehittämistä ei tule nähdä säästöhankkeena (vähemmän sairaspoissaoloja, pienempi vaihtuvuus jne.) vaan erityisesti tuottavuutta parantavana voimana.

Projektijohtamisen YAMK-koulutus