Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.10.2020
Piirroksena naisen pää, tietokone, puhelin, muistio, kynä, laskin.

Yläkoululaisten mielen hyvinvointia tuetaan digitaalisilla menetelmillä

Lasten ja nuorten mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet. Ammattilaisten osaamista kehittämällä edistetään varhaisen puuttumisen keinoja mielenterveyden tukemisessa kouluympäristöissä. Turun AMK johtaa hanketta, jossa tuotetaan digitaalista koulutusmateriaalia ammattilaisille lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseksi koulumaailmassa.

Kansainvälisessä Well@School-hankkeessa pyritään varmistamaan, että peruskoulujen opettajat, terveydenhoitajat ja kuraattorit omaavat parhaat mahdolliset näyttöön perustuvat tiedot ja taidot mielenterveyden edistämisestä koulumaailmassa. 

Mielenterveyspalvelut ovat ruuhkautuneet

Kouluissa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat monenlaisia tilanteita, joissa tarvitaan näyttöön perustuvaa tietoa ja taitoa koululaisten mielenterveyden edistämisessä, ongelmista kärsivien tukemisessa ja auttamisessa.  

- Nuorten mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut hurjasti viimevuosina. Terveydenhuollon parissa palvelut ovat ruuhkautuneet ja tarvitaankin kohdennettua koulutusta juuri kouluissa työskenteleville ammattilaisille, jotta normaalia mielenterveyttä edistävää toimintaa voidaan tehokkaammin tukea, toteaa Well@School-hankkeen projektipäällikkö, tutkimusvastaava Mari Lahti Turun ammattikorkeakoulusta. 

Syksyllä 2020 käynnistyneessä hankkeessa tuotetaan näyttöön perustuvaa tietoa ja digitaalisia menetelmiä mielenterveyden edistämiseksi yläkouluissa Suomessa ja Euroopassa. Hankkeessa kehitetään verkkokoulutusta. Ammattilaisille suunnatun verkkokurssin avulla lisätään ammattilaisten osaamistasoa ja edistetään koululaisten mielenterveyttä.   

Mielenterveyden haasteet ovat yhteisiä Euroopassa

Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun sekä Liettuassa, Kreikassa, Sloveniassa ja Bulgariassa sijaitsevien yliopistojen kanssa. Yhteistyökumppaneina toimii useita alueellisia yläkouluja. Rahoitus tuli Erasmus+ strategiset kumppanuudet -ohjelmasta kolmeksi vuodeksi.

- Vaikka koulutusjärjestelmät, koulujen henkilöstörakenteet, kulttuurit ja muut yhteiskunnalliset tilanteet vaihtelevatkin ympäri Eurooppaa, ovat kouluikäisten mielenterveyteen liittyvät haasteet ja koulujen henkilöstön mielenterveyden edistämiseen liittyvät osaamisvaateet yhteisiä. Jotta yhteisiin haasteisiin voidaan vastata ja löytää uudenlaisia, maa- ja kulttuurirajat ylittäviä ratkaisuja, on kansainvälinen kehittämis- ja tutkimustoiminta välttämätöntä, painottaa tutkimus- ja koulutuspäällikkö Camilla Laaksonen Turun ammattikorkeakoulusta.

Hankkeen lopputuloksena syntyy kansainvälinen, korkeakoulutasoinen sähköinen oppimisalusta, jonka avulla voidaan kehittää moniammatillista yhteistyötä ja osaamista edistäen peruskoulun oppilaiden hyvinvointia ja mielenterveyttä.