Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.10.2020

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyy – Turun AMK:sta vuonna 2015 valmistuneet saavat kyselyn

15.10. käynnistyneellä valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa työllistymisestä, työurasta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneet, eli vuonna 2015 valmistuneet. Koko maassa kyselyn saa 26 000 valmistunutta. Turun AMK:ssa vastaajia on noin 1 800.

– Tieto erilaisista urapoluista on tärkeää koulutukseen hakeutuville ja opiskelijoille, jotka miettivät omia opintojaan ja urasuunnitelmiaan. Tulokset antavat tietoa työelämän muutoksesta opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelujen kehittämiseen. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää tuloksia arvioidessaan korkeakoulujen koulutuksen laatua, projektipäällikkö Satu Helmi Turun ammattikorkeakoulusta toteaa.

Viime vuoden uraseurantakyselyyn vastanneiden asuinkunta kertoo voimakkaasta alueellisesta keskittymisestä ammattikorkeakoulupaikkakuntiin.

– Tuotamme asiantuntevaa työvoimaa Varsinais-Suomen tarpeisiin. Lähes kolme neljästä Turun AMK:sta valmistuneesta työskentelee alueella, kun valmistumisesta on kulunut viisi vuotta, toteaa Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila

Viime vuoden kyselyyn vastanneista 81 % koki, että työnantajat arvostavat Turun ammattikorkeakoulusta saatua tutkintoa. Vastaajista 77 % suosittelisi koulutustaan muille, monimuoto-opiskelijoista jopa 90 %. Tyytyväisyys tutkintoon on vahvassa yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään AMK:ssa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutusta.  

Missä valmistuneet ovat töissä? Uraseurantakyselyn 2019 mukaan vuonna 2014 Turun AMK:sta valmistuneista 34 % on töissä kunnalla, 25 % suuressa yrityksessä, 25 % pienessä yrityksessä, 5 % omassa yrityksessä, 4 % valtiolla ja 7 % muualla. N=645.
Uraseurantakyselyn 2019 tulosten mukaan valtaosa Turun AMK:sta vuonna 2014 valmistuneista työskentelee yrityksissä.

Vastausprosentin toivotaan nousevan – jokainen vastaus erittäin tärkeä

Uraseurantakysely lähetetään tänä vuonna 15.10. kaikille vuonna 2015 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Kyselyn tunnettuuden kasvaessa valtakunnallisen vastausprosentin toivotaan nousevan lähelle 40 prosenttia. Edellisessä kyselyssä vastausprosentti oli 34. Osa ammattikorkeakouluista pääsi tähän tavoitteeseen jo viime kyselykierroksella.  Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan samaan aikaan yliopistojen uraseurantakyselyn kanssa.

AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. Hanketta ovat toteuttamassa Turun AMK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.


Lisätietoja:
Petri Lempinen toiminnanjohtaja, ARENE
040 766 7805, petri.lempinen@arene.fi

Satu Helmi, AMKista uralle -hankkeen projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
050 598 5563, satu.helmi@turkuamk.fi 

Vuoden 2018 uraseurantakyselyn tuloksia
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen:  https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx
Töissä.fi: www.töissä.fi