Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.11.2020

Tissit tutuiksi ja kohti Ruissia 2021

Turun AMK:n opiskelijat tekevät tissit tutuiksi koko festivaaliyleisölle tulevan kesän Ruisrockissa. Kesän 2021 festivaaliin valmistaudutaan jo hyvissä ajoin.

Pienet, isot, karvaiset, leikatut, teipatut, eripariset - juuri sopivat.  Rintoja on kaikenkokoisia ja -näköisiä, ja tätä moninaisuutta opiskelijoiden BoobsRock -piste ensi kesänä Ruisrockissa juhlistaa. Tavoitteena on tehdä erilaiset rinnat tutuiksi ja opastaa festarikävijöitä rintojen omatarkkailuun. 

BoobsRock -kokonaisuuden taustalla on monialainen opiskelijaprojekti. Idean keskiössä on kätilöopiskelijoiden suunnittelema toimintapiste, josta muotoutui myös Viivi Huunosen ja Elina Toivasen opinnäytetyö. Mukana toteutuksessa on joukko muita kätilöopiskelijoita, media-alan opiskelijoista koostuva mediatiimi sekä tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden muodostama pelitiimi.  

Miten kätilöopiskelijat päätyivät Ruisrockiin?

Turun AMK on tehnyt pitkään yhteistyötä Ruisrock -festivaalin kanssa, ja vuosittain opiskelijamme ovat esitelleet festivaaliyleisölle erilaisia yhteiskunnallisia teemoja osana festivaalin alueohjelmaa. Aiempina kesinä on muun muassa sukellettu merten muovijätteen sekaan, asioitu lasiseinäisessä huussissa ja tuunattu festaripaitoja kiertotalouden hengessä. 

Joka vuosi Ruisrock -projektin sisältö syntyy opiskelijoiden ideoinnin tuotoksena. Nyt raameina ideoinnille oli valittu teema seksuaaliterveyden edistäminen. Myös Ruisrockin arvopohja vaikutti. 

– Ruisrockin arvoista tartuimme etenkin erilaisuuden hyväksyntään ja sukupuolineutraaliuteen. Rinnat aiheena tuntuivat oivalta valinnalta, koska ne ovat kaikilla ihmisillä, joten aihe ei rajaisi ketään ulkopuolelle. Ajattelimme myös, että rinnoista puhuminen herättäisi varmasti huomiota ja se olisi myös visuaalisesti näyttävä teema toteuttaa, kertovat kätilöopiskelijat Viivi Huunonen ja Elina Toivanen.

Opinnäytetyötä ohjaava lehtori ja kätilötyön opettaja Tiina Murto toteaa, että aihe antaa myös hyvän kuvan kätilöiden laajasta työkentästä seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijoina. Monesti kun kätilöiden ajatellaan työskentelevän vain synnytyssaleissa.  

Kesän 2021 Ruisrock -projektin ideointi aloitettiin aikaisessa vaiheessa – tällä kertaa normaalia aiemmin, sillä tarkoitus oli näyttää tissit festivaaliyleisölle jo kesällä 2020. Kuitenkin, kuten monet muutkin kesätapahtumat, myös Ruisrock siirrettiin koronapandemian vuoksi vuodella eteenpäin. 

Viivästys suunnitelmien toteutuksessa ei kuitenkaan lannistanut opiskelijoita, vaan lisäajasta päätettiin ottaa kaikki irti. Mediatiimin opiskelijoilla oli nyt aikaa tuottaa enemmän ennakkomarkkinointimateriaalia, pelitiimi pääsi pilotoimaan suunnitelmiaan pienemällä joukolla etukäteen ja kätilöt pääsivät perehtymään teemaan omassa Tissit tutuksi -koulutustapahtumassaan. 

Opiskelijat tapahtumassa
Media-alan opiskelija Niilo Helminen toimi Tissit tutuksi -tapahtumassa keskusteluohjelman juontajana ja haastatteli asiantuntijoita, kätilöopiskelijoita Viivi Huunosta ja Elina Toivasta.

Tissit tutuksi jo marraskuussa

Tissit tutuksi -tapahtuma järjestettiin kätilöopiskelijoille webinaarina marraskuussa 2020. Tarkoituksena oli lisätä kätilöopiskelijoiden tietoutta rintojen omatarkkailusta, niin tulevan kesän festivaalia kuin työelämääkin ajatellen. 

Vaikka kyse olikin vain alan opiskelijoille suunnatusta koulutuksesta, mukana toteutuksessa oli sama monialainen tiimi kuin Ruisrock-projektissa. Media-alan opiskelijat auttoivat rakentamaan tilaisuudesta keskusteluohjelmatyylisen kokonaisuuden. Tapahtuman sydämenä toimi Huunosen ja Toivasen opinnäytetyö ”Rintojen omatarkkailu osana seksuaaliterveyden edistämistä – oman kehon tuntemus ja hyväksyntä”. 

Kätilön työssä toimitaan naisen terveyden asiantuntijoina ja edistäjinä, joten rintojen kanssa ollaan paljon tekemisissä. Siksi rintojen terveys on myös tärkeä aihe kätilökoulutuksessa. 

– Rintasyöpä on Suomessa naisten yleisin syöpä ja suuri osa rintasyöpätapauksista käy ilmi naisen löytäessä itse kyhmyn rinnoistaan. Syövän lisäksi rinnoissa tapahtuu paljon hyvälaatuisia muutoksia, jotka jokaisen on hyvä tuntea ja tiedostaa. Kätilönä omatarkkailun opastamisessa tuetaan ja kannustetaan naista ottamaan vastuu omien rintojen terveydentilan tuntemisesta, Huunonen ja Toivanen kertovat. 

Parituntisessa keskusteluohjelmassa käytiin läpi rintojen omatarkkailua kätilötyön näkökulmasta, perehdyttiin tutkimustietoon aiheen taustalla, kuultiin Tunne rintasi ry:n asiantuntija Ee Eisenin puheenvuoro teemaan liittyen ja jaettiin käytännön vinkkejä ja ohjeita omatarkkailun toteutukseen. Katsojat osallistuivat aktiivisesti esittämällä kysymyksiä niin Käypä hoito -suosituksista kuin rintojen vaihtoehtoisista tutkimistavoista mammografian ohella.

Näyttökuva webinaarista
Tissit tutuksi -koulutukseen osallistui yli 60 kätilöopiskelijaa.

 

Aivan uusi aihe ei osallistujille ollut, sillä rintojen omatarkkailua käsitellään kätilöopinnoissa osana sairaanhoitajakoulutusta. Kätilötyön syventävissä opinnoissa aihetta sivutaan lyhyemmin. Kätilötyön opettaja Tiina Murto toteaa, että aihe olisikin tärkeä kirjata sisällöksi myös kätilötyön syventäviin opintoihin.

– Aihe on tärkeä, ja varsinkin puheeksi ottaminen ja omatarkkailuun ohjaaminen ovat tärkeitä taitoja tuleville ammattilaisille. Tapahtuma antoi paljon uutta ja mielenkiintoista tietoa kätilöopiskelijoille ja syvensi aiempaa tietopohjaa. Myös oman kehon hyväksyminen ja siitä puhuminen on tärkeää kaikenikäisille, sekä naisille että miehille. Tapahtuma sanoitti ja normalisoi myös tämän aiheen erittäin hyvin, Murto jatkaa. 

Tissit tutuksi -tapahtumassa kumottiinkin heti alkuun yleinen ajatus siitä, että rintojen omatarkkailu linkittyy vain rintasyövän ennaltaehkäisyyn ja muutosten etsimiseen. Kyse on myös laajemmasta kokonaisuudesta: omaan kehoon tutustumisesta ja itsensä hyväksymisestä. Tämä teema näkyi myös tapahtuman ohjelmassa, joka päätettiin kirjoittamalla rakkauskirje sille tärkeimmälle henkilölle, omalle itselleen. Osallistujat pääsivät täydentämään valmiiseen kirjepohjaan tsemppiviestejä ja rakkaudentunnustuksia omalle keholleen: 

”Aika harvoin voi sanoa rakastavansa jokaista neliösenttiä kehossaan, mutta muistathan, että vahvat _______ ja ainutlaatuiset ______ tekevät sinusta juuri sinut.”

Tapahtumassa katsottiin myös Mitä tisseistä tulisi tietää? -animaatiovideo.

Kohti työelämää ja Ruissia 2021

Tissit tutuksi -tapahtuma on hyvä esimerkki monialaisesta opiskelijaprojektista, joka valmentaa tulevaisuuden työelämän haasteisiin. Kätilötyön opettaja Murto toteaa, että Ruisrockiin suunniteltu projekti osoittaa myös hyvin, miten eri vaiheissa olevien ja eri alojen opiskelijoiden opintoja voidaan edistää monin eri tavoin. Projekti on tarjonnut uusia näkökulmia niin opiskelijoiden ammatilliseen kehittymiseen kuin opettajan työhön.

– Opettajana koen suurta ylpeyttä kaikista opiskelijoista, jotka ottivat tämän haasteen vastaan. Erityisesti tietenkin Viivistä ja Elinasta, jotka ovat tehneet suuren työn ja uskaltaneet hypätä heille melko tuntemattomaan alaan: kätilöopiskelijoista live-shown asiantuntijoiksi. Myös itselleni matka on ollut erittäin mielenkiintoinen ja silmiä avaava, ja on ollut aivan mahtavaa tehdä töitä monialaisen ja ammattimaisen tiimin kanssa, Murto kiittelee ja välittää vielä terveiset kollegoille:

– Rohkaisenkin kaikkia kollegoja tarttumaan vähän hulluihinkin haasteisiin ja hyppäämään pois tutusta ja turvallisesta. Turun AMK on iso yritys ja meillä on hienoja osaajia monilla eri aloilla, tutustutaan siis rohkeasti toisiimme! 

Tissit tutuksi -tapahtuma oli kuitenkin vasta lämmittelyä kesän 2021 Ruisrockia varten, ja kätilöopiskelijoiden pääesiintyminen nähdään kesällä festivaalin BoobsRock -ohjelmapisteellä.

BoobsRock ei ole ainoa opiskelijaprojekti tulevan kesän festareilla: tissien lisäksi ensi kesänä nähdään myös pelialan opiskelijoiden toteuttama toimintapiste, media-alan opiskelijoiden Ruisrockille tekemää markkinointimateriaalia sekä muita opiskelijaprojekteja. Näistä kerrotaan lisää kuitenkin vasta lähempänä kesää – seuraa Turun AMK:n somekanavia ja pysy mukana matkalla #KohtiRuissia.