Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.2.2021

Yksilölliset motivaatiotekijät vaikuttavat työsuoritukseen ja työhyvinvointiin

Työntekijöitä voidaan motivoida parempiin työsuorituksiin johtamisen ja esimiestyön avulla. Kaikki eivät kuitenkaan motivoidu samoista asioista. Yksilöllisen motivaatiotekijöiden tunnistaminen ja hyödyntäminen työelämässä ovatkin avainasemassa hyvässä johtamisessa.

Teksti: Sinikka Leino

Motivaatiotekijöitä voidaan jaotella erilaisilla tavoilla, puhutaan esimerkiksi sisäisistä ja ulkoisista motivaattoreista. Ulkoisia motivaattoreita työntekoon ovat esim. raha, arvostus, status ja etenemismahdollisuudet. Sisäisiä motivaattoreita puolestaan ovat esim.  työn kokeminen mielekkääksi, arvokkaaksi ja merkitykselliseksi taikka halu oppia uutta.

Lähes 60 yritysten ja organisaatioiden HR-ammattilaista, esimiestä sekä ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja opettajaa virittäytyivät motivaatioteemaan tammikuun lopulla järjestetyssä webinaarissa yhdessä Suomen Motivaatiotalo Oy:n asiantuntijoiden Päivi Mayorin ja Kirsi Maneliuksen kanssa. He käsittelivät motivaatiota Steven Reissin tieteellisen motivaatioteorian viitekehyksen mukaisesti. Reissin teoria perustuu 16 elämän perustarpeeseen, motiiviin, jotka ohjaavat meitä jokaista kaikessa ajattelussamme ja tekemisessämme.

Työelämässä keskeisiä motiiveja ovat mm. valta, riippumattomuus, hyväksyntä ja sosiaaliset kontaktit. Kun tunnistaa omat perustarpeet, se parantaa työmotivaatiota, työhyvinvointia, stressinhallintaa ja työyhteisötaitoja. Motivaatiotekijöitä kannattaa miettiä yhdessä johdon, esimiesten ja henkilöstön kesken.

Mikä motivoi työyhteisössä?

Motivaatiotekijöiden tunnistamista voidaan hyödyntää johtamisen ja esimiestyön lisäksi rekrytoinneissa, organisaatiomuutoksissa, työhyvinvoinnin parantamisessa, työkulttuurin kehittämisessä ja yksilöllisessä ohjaamisessa. Esimiehen tulee tuntea oma tiiminsä niin hyvin, että tunnistaa yksilöiden vahvuudet ja osaa niiden pohjalta ohjata jokaista eteenpäin ja ruokkia motivaatiota. HR:n vastuulla taas on sellaisten puitteiden tarjoaminen, jossa esimies ja sen myötä myös työntekijä voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla. HR voi auttaa työmotivaation johtamista tarjoamalla kehitysmahdollisuuksia kuten koulutuksia tai uusia rooleja.

Työmotivaation syntymistä tukee työyhteisön yhteinen, ääneen lausuttu visio, jonka eteen koko tiimi tekee työtä yhdessä. Motivoitunut työntekijä luo koko yhteisölle positiivista asennetta. Yritykselle työtyytyväisyys ja hyvä työmotivaatio vahvistaa myönteistä työnantajamielikuvaa, alentaa henkilöstön vaihtuvuutta ja helpottaa rekrytointia.
 

 

Henkilöstön ja tiimien kehittäminen ja arviointi

Aktivoi tiimisi erilaiset vahvuudet ja hyödynnä niitä käytännössä. Henkilöstön kehittämis- ja arviointipalveluissa käytettävissäsi ovat Turun AMK:n asiantuntijat sekä Thomas International Ltd:n tuotteet.