Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.5.2021
Tyttö seisoo keltaisessa sadetakissa puun alla

Turun AMK hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä

Turun ammattikorkeakoulu on laatinut kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman. Sen mukaan korkeakoulu on hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Vuodesta 2025 eteenpäin Turun ammattikorkeakoulu on ilmastopositiivinen toiminnoissaan.

– Ilmastopositiivisuus tarkoittaa, että toimintamme vähentää maapallon kasvihuonekaasupäästöjä lisäämisen sijasta, kertoo Turun AMK:n ilmastovastaava, yliopettaja Juha Kääriä.  

Turun AMK toteuttaa hiilijalanjälkilaskennan vuosittain ja seuraa hiilijalanjäljen kehittymistä. Turun ammattikorkeakoulun koko toiminnan kattava hiilijalanjälkilaskenta vuoden 2020 tietojen perusteella on valmistumassa tänä keväänä.  

– Merkittävimmät hiilijalanjälkeä kasvattavat tekijät toiminnassamme liittyvät liikkumiseen ja matkoihin, kiinteistöihin, ruokapalveluihin ja hankintoihin. Näihin keskitymme ohjelmassamme eniten, jotta pääsemme tavoitteisiimme, Juha Kääriä toteaa.

AMK:n kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma noudattelee pitkälti ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n johdolla laadittua ammattikorkeakoulujen yhteistä ohjelmaa.

Kaksi tapaa vaikuttaa: jalanjälki ja kädenjälki 

Turun AMK:n kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma koostuu kahdesta kokonaisuudesta, jalanjäljestä ja kädenjäljestä. Hiilijalanjälki kattaa hiilijalanjäljen laskennan, päästövähennystoimenpiteet sekä jäljelle jäävien hiilipäästöjen kompensoinnin.  

Hiilikädenjälki puolestaan kertoo, miten tuotamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin sekä koulutamme osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa.

– Lupaamme ohjelmassa, että kaikilla meiltä valmistuneilla on oman erityisalansa liittyvän osaamisen lisäksi vähintään perustiedot kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta mukaan lukien ilmastoasiat. Kuluvan kevään aikana meillä on jo menossa Climate Universityn kursseja, joihin Turun AMK on ollut mukana tekemässä sisältöjä, kertoo erityisasiantuntija, yliopettaja Taru Konst.

Climate University on opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke, jossa 11 korkeakoulua kehittää Suomen ilmasto-osaamista. 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa Turun AMK on mukana noin 50 projektissa, jotka edistävät kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman tavoitteita. Keskeisiä teemoja projekteissa ovat sähköisen liikkumisen edistäminen, uusiutuvan energian tuotanto ja energian säästö, kiertotalous sekä vesitalouden muutokset ja puhdas vesi. 

Lisäksi Turun ammattikorkeakoulu lupaa tarjota jatkuvan oppimisen koulutuksia, jotka edistävät kestävää kehitystä. Jokaisen lupauksen osalta ohjelmassa on määritelty toimenpiteet. 

– Lupaamme myös itse toimia kuten opetamme. Seuraamme henkilöstömme kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvän osaamisen kehittymistä vuosittain, Taru Konst kertoo.