Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.3.2021

Opiskelijat tekevät hammasproteeseja uudessa DenTech -laboratoriossa

Turun AMK:n hammastekniikan opiskelijat ovat valmistaneet vuoden alusta hammasproteeseja AMK:n omassa hammaslaboratoriossa. Yhteistyökumppanina on Turun kaupungin suun terveydenhuolto. DenTech on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat pääsevät kiinni potilastyöhön.

− Missään hammasteknikkokoulutusta antavassa oppilaitoksessa Pohjoismaissa, Baltiassa tai Englannissa ei ole omaa kliinistä hammaslaboratoriota, joka tekisi potilastöitä suoraan asiakkaille yhteistyössä hammaslääkäreiden kanssa. Tämä on kansainvälisesti ainutlaatuinen tilanne ja nostaa suomalaisen hammasteknikkokoulutuksen tason hyvin korkealle, kertoo lehtori-tutkimusvastaava Pasi Alander.

Tärkeitä käytännön taitoja

Omaa hammaslaboratoriota on suunniteltu AMK:lla siitä lähtien, kun hammasteknikkokoulutus alkoi vuonna 2015. Nyt opiskelijatyönä valmistuu proteesien lisäksi muun muassa purentakiskoja ja oikomiskojeita. Hammaslaboratorio sijaitsee Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen tiloissa ja siellä on kaikki hammasproteesien teossa tarvittavat laitteet.

Lehtori Milla Lahdenperän mukaan yhteistyö antaa opiskelijoille tärkeää käytännön kokemusta.

− Ero harjoitustyönä tehtävien proteesien ja potilaille menevien proteesien välillä on suuri. Jälkimmäinen tarjoaa isomman pedagogisen haasteen ja opiskelija oppii paljon enemmän.  Harjoittelupaikoista on myös ollut Varsinais-Suomessa pulaa, ja tämä tuo tilanteeseen paljon helpotusta. Valmistuvat hammasteknikot ovat jatkossa entistä valmiimpia aloittaessaan työuraansa ja se parantaa huomattavasti heidän työllistymistään.

Hammasteknisessä laboratoriossa riittää työvaiheita kaiken tasoisille opiskelijoille, ja mukaan voi päästä jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Ennen potilastöihin pääsyä on kuitenkin suoritettava teoria- ja simulaatiolaboratorio-opinnot hyväksytysti. Paikkoja on kerrallaan kahdeksalle opiskelijalle.


Ohjaus tärkeässä osassa

Potilastöiden jokaista työvaihetta ohjaa opetushammasteknikko. Tehtävässä aloitti vuoden alusta Johannes Halttu, jolla on kokemusta niin perinteisistä kuin digitaalisistakin työskentelytekniikoista.

− Toiminta on alkanut hienosti ja olemme tehneet jo paljon potilastöitä. Opiskelijat ovat kertoneet minulle, että ovat viihtyneet täällä oikein mukavasti, ja että hammaslaboratoriokokemuksesta on ollut heille paljon hyötyä opinnoissa.

Voit lukea Haltun työstä ja DenTechin alkutaipaleesta Talk-verkkolehdestä, jonne pääset tästä linkistä.