Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.4.2021

Jatkuva oppiminen vaatii jatkuvia panostuksia

Turun ammattikorkeakoulussa on tartuttu jatkuvan oppimisen kasvavaan tarpeeseen. Vuonna 2020 avoimen ammattikorkeakoulun volyymi kasvoi 66 % suhteessa edelliseen vuoteen.

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa myös työ ja ammatit muuttuvat. Kerran suoritettu tutkinto ei välttämättä enää riitä kattamaan koko työuralla tarvittavaa osaamista. Jatkuvalla oppimisella uudistetaan osaamista elämän eri vaiheissa. 

–  Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti parantaa työikäisten mahdollisuuksia päästä tarvitsemaansa koulutukseen työn ohessa ja sen aikana, erityisasiantuntija Katja Mäkinen Turun ammattikorkeakoulusta kertoo. 

Turun ammattikorkeakoulussa on muiden korkeakoulujen tapaan vahva tahtotila panostaa jatkuvan oppimisen tarjontaan. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa jatkuva oppiminen kattaa avoimen ammattikorkeakouluopetuksen, erikoistumiskoulutukset, erilliset opinto-oikeudet sekä maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen. 

– Kaikkia näitä vaihtoehtoja on tarjottu Turun ammattikorkeakoulussa jo aiemmin. Nyt olemme koonneet opetuksen eri muodot, koordinaation ja työnjaon yhteisen jatkuvan oppimisen kokonaisuuden alle. Näin pystymme toivottavasti vastaamaan jatkossa työelämän vaateisiin entistäkin paremmin, Mäkinen kertoo. 

Ennätysmäärä avoimen AMK:n opintoja viime vuonna

Turun ammattikorkeakoulussa jatkuvasta oppimisesta n. 78 % koostuu avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista. Vuonna 2020 opintopisteitä suoritettiin ennätyksellisesi lähes 27 000.

– Erityisesti yksittäisten avoimen AMK:n opintojaksojen määrä on kasvanut selvästi parin viime vuoden aikana. Olemme pyrkineet tekemään opintojen tarjoamisen kaikille avoimiksi mahdollisimman helpoksi: eri alojen koulutuksille on tarjottu aiheeseen ohjeistusta. Lisäksi polkuopintojen aloituspaikkojen määrä on kasvanut huomattavasti, suunnittelija Kati Kivimäki Turun ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluista kertoo. 

Eri elämänvaiheisiin sopivia opintoja

Avoimessa ammattikorkeakoulussa kuka tahansa voi opiskella maksua vastaan. Korona-aikana opintoja on myös tarjottu ilmaiseksi työttömille ja lomautetuille. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella voi joko yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia. Opinnot suoritetaan samoilla opintojaksoilla tutkinto-opiskelijoiden kanssa tai avoimen AMK:n omilla opintojaksoilla.

– Avoin ammattikorkeakoulu soveltuu monenlaisiin tarpeisiin: jo työssä olevat voivat syventää osaamistaan. Yksittäiset kurssit tarjoavat spesifiä osaamista täsmätarpeisiin. Polkuopinnot voivat puolestaan olla alanvaihtajille hyvä tapa hakeutua tutkinto-opiskelijaksi, Kivimäki kuvaa. 

Polkuopinnoissa opiskelija suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella. Riittävän määrän opintopisteitä suoritettuaan opiskelija voi hakea avoimen AMK:n erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa saumattomasti saman alan opintoja. 

Korkeakouludiplomit ovat puolestaan laajempia kokonaisuuksia jostakin määritellystä teemasta. 

Osaan opinnoista (esim. master-tasoiset opinnot) on pääsyvaatimuksena aiemmat opinnot tai tutkinto. 

– Opiskella voi myös ihan puhtaasti omasta mielenkiinnosta ilman selkeää tavoitetta tutkinnosta tai työelämässä tarvittavasta osaamisesta, Kivimäki muistuttaa. 

Jatkuvaa oppimista tapahtuu hyvin erilaisissa elämänvaiheissa ja siksi myös opiskelijoiden tarpeet vaihtelevat.

– Erityisesti verkkokurssit on luonteva kasvun mahdollisuus jatkuvan oppimisen tarjonnalle, sillä jo työelämässä olevien on helpompi suorittaa niitä asuinpaikasta riippumatta, Kivimäki summaa. 

 

Artikkeli on osa Turun AMK:n vuoden 2020 vuosikertomusta.

Tutustu  vuosikertomukseen