Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.4.2021

Opetusharjoittelijana BisnesAkatemiassa

Jaana Rinne opiskelee aikuiskasvatustiedettä Turun yliopistossa ja suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin liittyvää opetusharjoitteluaan parhaillaan Turun AMK:n BisnesAkatemiassa (BA). Tulevaisuudessa Jaana Rinne näkee itsensä vastaavanlaisissa tehtävissä. Erityisesti kiinnostaa toiminta ja opetustyö ammattikorkeakoulussa.

Teksti: Johanna Stenroos-Vuorio

Turun ammattikorkeakoulu oli Jaana Rinteelle ykkösvalinta harjoittelupaikaksi. Hän halusi päästä työskentelemään nimenomaan nuorten aikuisten parissa. Samalla oli mahdollista nähdä, miten opetus ammattikorkeakoulussa on muuttunut siltä ajalta, kun Rinne itse valmistui koulusta liiketalouden tradenomiksi.

– On ollut todella mielekästä päästä opettamaan BisnesAkatemiassa sekä tutustumaan sen toimintaan käytännössä. Korona-aikana opetus on pääosin toteutunut etänä, joten toivonkin, että kevään viimeisiä tunteja olisi mahdollista seurata paikan päällä.

Rinne on ollut tyytyväinen harjoittelupaikkaansa, jonne hän päätyi puolivahingossa, hyvien vinkkien kautta. Opetusharjoittelun aikana Rinne on BisnesAkatemian lisäksi osallistunut muutamaan muuhunkin opetukseen ammattikorkeakoulun sisällä. Tästä opetusharjoittelija kiittää ohjaajaansa Maria Välivirta Haviaa

Aktiivisia ja omatoimisia opiskelijoita

Ennen opetusharjoittelupaikan varmistumista ei Jaana Rinteellä ollut tietämystä tai kokemusta BisnesAkatemiasta . Harjoittelun aikana oppimisympäristön toiminta on tullut tutuksi ja Rinne on päässyt seuraamaan treenejä sekä osallistumaan viikkopalavereihin sekä heimohuutoihin.

– Vähitellen olen toiminut myös valmentajan sijaisena treeneissä sekä pitänyt omia treenejä ja lukupiiriä. Olen päässyt kehittämään omia opetustaitoja erilaisista opetusmenetelmistä sekä myös testaamaan joitakin niistä käytännössä, Rinne kertoo.

BisnesAkatemiassa opiskelijat ovat Rinteen huomion mukaan todella omatoimisia ja haluavat oppia asioita. Opettavaista on ollut huomata, miten pieniä tiedonjyviä jakamalla voi ohjata opiskelijoita etsimään lisätietoa sekä miettimään itse uusia näkökulmia aiheeseen. 

Kaikkien treenien lopussa tehtävä reflektio eli ”motorola” oli Rinteelle uusi tapa kerätä palautetta oppitunnista. Rinne aikoo ehdottomasti ottaa motorolan käyttöön jatkossakin.

Parasta antia: opetustavat ja uudet ihmiset

Harjoittelussa parasta on ollut se, että on saanut kokea erilaisia opetustapoja sekä tutustua uusiin ihmisiin: henkilökuntaan, opettajiin sekä opiskelijoihin. 

– Yhteistyö kaikkien kanssa on ollut sujuvaa ja helppoa. Työyhteisö on ollut todella mukava, olen päässyt tekemään yhteistyötä useamman eri opettajan kanssa. Suhtautuminen harjoittelijaan on ollut todella reilua sekä kannustavaa, Rinne toteaa.

BA kuvituskuva.jpg

Etäopetuksen takia tosin kahvipöytäkeskustelut ja muut tapaamiset toisten opettajien kanssa ovat jääneet vähälle, vaikkakin muutamia yhteisiä kuulumistapaamisia on Teamsin kautta pidetty. 

– Normaalitilanteessa olisin varmasti saanut kuulla vielä enemmän opettajien omia kokemuksia opetuksesta sekä opettajaksi kasvamisesta. 

Opettaminen BisnesAkatemiassa on tuntunut rennolta ja vuorovaikutteiselta. 

– Vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajien välillä onkin minusta ollut se ydin, jonka pohjalle opetusta rakennetaan BA:ssa. Lisäksi huomasin, kuinka toimeksianto ja projektityöskentely oikeiden asiakkaiden kanssa vaikuttaa opiskelijoiden oman toiminnan suunnitteluun sekä treenien aihepiirien valintaan. 

Erityisen mielekkäänä Rinne on kokenut sellaisten treenien seuraamisen, joissa opiskelijat voivat peilata teoriaa käytännön työhön sekä linkittää eri osia keskenään yhdeksi kokonaisuudeksi. Tekemisen kautta oppiminen, yhteisöllisyys ja tiimityö sekä hyvä tuki valmentajilta ovat selvästi BisnesAkatemian vahvuudet.

Tiesitkö?

Turun AMK:n BisnesAkatemia on tarjonnut yrittäjyysoppia ja koulinut nuoria yrittäjäntaimia jo 10 vuoden ajan. Erona tavalliseen tradenomikoulutukseen on, että opiskelu on lähellä työelämää. BisnesAkatemiassa ei ole luentoja tai tenttejä, vaan tradenomin ammattikorkeakoulututkinto suoritetaan asiakasprojekteja tekemällä.