Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.4.2021

Maahanmuuttajana Turun AMK:ssa – tarjolla koulutuksia ja palveluja

Suomeen tarvitaan lisää osaajia tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Haluamme tarjota myös ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille yhdenvertaisen opiskeluympäristön ja mahdollisuuden aktiiviseen osallisuuteen korkeakouluyhteisössä.

Tuemme aktiivisesti maahanmuuttajien koulutus- ja urapolkuja, ja teemme myös yhteistyötä alueen muiden korkeakoulujen ja toimijoiden kanssa. Maahanmuuttajat voivat hakeutua kaikkiin niin suomen- kuin englanninkielisiinkin tutkintokoulutuksiin. Englanninkielinen tutkinto-opiskelu on mahdollista Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin muutamissa koulutuksissa.

Korkeakouluopintoihin hakeutuvilla maahan muuttaneilla on mahdollisuus osallistua valmentavaan koulutukseen. Olemme tänä keväänä toteuttaneet korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen maahanmuuttajille sekä sosiaali- ja terveysalalla että liiketalouden ja tekniikan alalla. 

Valmentava koulutus antaa välineitä korkeakouluopiskeluun. Koulutuksessa kehitetään alakohtaisesti ammatillista suomen kielen taitoa, muuta ammatillista osaamista sekä yleisiä opiskelu- ja työelämätaitoja.

Lisäksi olemme toteuttaneet S2- eli suomi toisena kielenä -opintojakson, joka on ollut saatavilla yhteisesti kaikille opiskelijoillemme. S2-opintotarjontaa laajennetaan taas lukuvuonna 2021–2022.

Opetukseen liittyvien palveluiden lisäksi olemme tarjonneet maahanmuuttajaopiskelijoille ohjauspalveluja. Tarkempia tietoja kieli- ja ohjauspalveluista on koottu sivulle Maahanmuuttajana Turun AMK:ssa.

Kehitämme maahanmuuttajille suunnattua koulutusta hankkeissa

Tällä hetkellä ovat käynnissä seuraavat maahanmuuttajateemaan liittyvät hankkeet:

Insinööriksi Suomeen -hankkeessa (2019–2021) kehitämme opintopolkua ulkomailla insinöörialan korkeakouluopintoja suorittaneille maahanmuuttajille. Opintopolkuun sisältyy insinöörialan valmentava koulutus ja korkeakouludiplomikoulutus. Opintopolun aikana opiskelija pääsee kehittämään kielitaitoaan ja päivittämään ammatillista osaamistaan.
Lisätietoja: Mari Tauriainen


VR Fast track -hankkeessa (2019–2021) kehitetään ja testataan virtuaalitodellisuuden käyttöä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa ja työllisyyskoulutuksen tukena siten, että kielitaito on minimaalisena rajoitteena. Lisäksi lisätään muun muassa rekrytointiyritysten tietoa virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä erilaisiin työtehtäviin kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä tehdään matalan kynnyksen työpoolikokeilu, jossa maahanmuuttajat työskentelisivät pooleissa kevytyrittäjinä työnantajapooleille. 
Lisätietoja: Tiina Laakso 


WoHealth -hankkessa (2019–2021) selvitetään, millaista tukea ja tietoa maahanmuuttajataustaiset äidit tarvitsevat liittyen lapsen hoitoon ja kasvatukseen uudessa kulttuurissa sekä kartoitetaan neuvolan työntekijöiden kehittämistarpeita heidän työskennellessään kyseisen asiakasryhmän kanssa. Lisäksi koulutetaan muutamia maahanmuuttajataustaisia naisia vertaisohjaajiksi sekä tuotetaan selkokielistä materiaalia tärkeiksi havaituista teemoista.
Lisätietoja: Sini Eloranta


MESH -hankkeessa (2019–2021) kehitetään verkostoja ja mentorointia maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajataustaisten ihmisten eli kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille.
Lisätietoja: Essi Hillgren 


Vuoden 2020 lopulla päättyneitä hankkeita:

POLULLA -hankkeessa (2018–2020) kehitettiin maahanmuuttajaopiskelijoille polkuopintojen aikaista tukea. Tuki on erityistä tehostettua yksilöllistä opettajatuutorin ohjausta, erilaisia ryhmäohjauksen muotoja sekä vertaisen tarjoamaa mentorointia.
Lisätietoja: Tiina Laakso 
 

KOKOMA -hankkeessa (2018–2020) kehitettiin korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksia sekä ammatillista suomen kielen taitoa ja edistettiin siten heidän työllistymistään.
Lisätietoja: Tiina Hirard 
 

SOTE-silta -hankkeessa (2018–2020) kehitettiin ja toteutettiin täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustaminen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen ja työllistyminen. Moduulirakenteisessa koulutuksessa kehitettiin suomen kielen taitoa ja täydennettiin aiemmin hankittua ammatillista osaamista.
Lisätietoja: Raija Sairanen 


Lue lisää aiheesta Talk-verkkolehdessämme:

Insinöörejä Suomen työmarkkinoille – valmentava koulutus ja korkeakouludiplomi toimivia keinoja

 

Artikkeli on osa Turun AMK:n vuoden 2020 vuosikertomusta.

Tutustu  vuosikertomukseen