Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2021
Aikuisopiskelijaryhmäkuva

Alumni hae nyt University of the West of Scotlandin tohtorikoulutukseen

Turun ammattikorkeakoulun Terveys- ja hyvinvointi -sektori järjestää haun UWS:n tohtoriopintoihin (PhD). Hae opintoihin 5.5. – 19.5.2021 välisenä aikana. Opinnot alkavat 1.10.2021.

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäinen valintavaihe toteutuu tämän Turun ammattikorkeakoulun järjestämän haun kautta. Toinen vaihe jatkuu yhteistyössä UWS:n kanssa siten, että UWS tekee lopullisen valinnan ja nimeää tohtoriopiskelijalle UWSn oman pääohjaajan tutkimussuunnitelman aihealueen mukaisesti. Valintaprosessin etenemistä varten hakijan tulee laatia englanninkielinen vapaamuotoinen Research Proposal, joka liitetään UWS:n hakuohjelmaan ohjeistetusti kesäkuun aikana.  Valintaprosessin yhteydessä hakija osallistuu Turun amk:n englannin kielen lehtorin toteuttamaan englannin kielen kielikokeeseen elo-syyskuussa 2021. Se liitetään osaksi UWS:n valintajärjestelmää.

Opiskelija rahoittaa itse opintonsa. UWS:n lukuvuosimaksu (academic year) Turun ammattikorkeakoulun ja UWS:n välisen sopimuksen mukaisesti on 1575 € (+5% korotus seuraavilta opintovuosilta) osa-aikaisella (Part-time) opiskelijalla kuuden vuoden ajalta ja 3150 € (+5% korotus seuraavalta opintovuodelta) kokopäiväiseltä (Full-time) opiskelijalta kolmen vuoden ajalta. Tohtorikoulutuksen kokonaismaksu opiskelijalle on karkeasti noin 10 000 €. 

Turun ammattikorkeakoulu osoittaa väitöskirjatyölle toisen ohjaajan henkilöstöstään. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden osallistua Turun ammattikorkeakoulun Tohtorikiihdyttämön järjestämiin väitöskirjatyötä tukeviin opintojaksoihin.

Hakemus

Englanninkielinen, vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää seuraavat asiat:

  • Hakijan CV
  • Lyhyt kuvaus motivaatiosta hakeutua kansainvälisiin tohtoriopintoihin sekä oma arvio englanninkielisissä tohtoriopinnoissa menestymisen perusteista.
  • Lyhyt kuvaus väitöskirjatyön tutkimuksellisesta ideasta (myöhemmin Research Proposal) ja rahoitussuunnitelmasta.
  • Hakemus osoitetaan hakuajan loppuun mennessä Terhyn UWS -tohtorikoulutuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Ursula Hyrkkäselle (ursula.hyrkkanen@turkuamk.fi).

Voit tutustua seuraavien linkkien kautta yliopiston tarjontaan ja tohtoriopintoihin:

Lisätietoja hakemukseen liittyen antaa: