Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.5.2021

Terveyspelit innostavat oppimaan

Kiinnostus hyvinvointiaiheisia pelejä kohtaan on lisääntynyt, ja niiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Pelillisyyden keinoin voidaan tutkitusti saavuttaa terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen opinnäytetyössä laadittiin digitaalinen tarina ja muistipeli, jotka antavat tietoa koronaviruksesta ja siltä suojautumisesta. Peli on suunnattu erityisesti esikouluikäisille.

Sosiaali- ja terveysalan Master Schoolissa puolestaan tuotettiin TAIMI-niminen hyvinvointipeli lisäämään alakoulun viidensien ja kuudensien luokkien oppilaiden terveystietoisuutta.

Elämää koronapöpön kanssa

Heidi Hänninen, Milja Rossi, Rosa Salmi, Noora Tornikoski ja Marja Ylilehto suunnittelivat tarinan ja muistipelin opettamaan esikouluikäisiä koronaviruksesta, muun muassa sen leviämisestä, oireista ja ehkäisykeinoista.

– Työssä tekemiemme testausten ja kyselyiden perusteella kävi ilmi, että tuotokset olivat opettavaisia ja selkeyttivät lasten käsitystä koronasta, tekijät kertovat.

– Ihanteellista olisi, että koronaviruksesta pystyttäisiin tarjoamaan luotettavaa tietoa kaikille ikäryhmille, myös lapsille.

Sairaanhoitajakoulutuksen (AMK) opinnäytetyön tulokset koottiin digitaaliseen muotoon. Opiskelijat ovat itse tehneet tarinan ja muistipelin ulkoasun. Opinnäytetyön ohjasi yliopettaja Tuija Leinonen.

Lue lisää: Digitaalinen tarina ja muistipeli koronaviruksesta esikouluikäisille (Sun OpiX 21.5.2021)

TAIMI-lautapeli ohjaa terveysvalintoja

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opiskelija Mikko Viitanen laati alakoululaisia osallistavan lautapelin, joka ylläpitää terveellisiä elintapoja ja tukee terveyskäyttäytymisen muutosta. Sen avulla voi harjoittaa terveyteen liittyviä tietoja ja taitoja.

Lautapelillä pyritään vaikuttamaan nuorten terveystietoisuuteen ja terveyteen liittyviin elintapavalintoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Tutkimuksissa on osoitettu, että pelin muodossa viihdyttävästi ja vuorovaikutteisesti toteutetulla terveyskasvatuksella voidaan tavoittaa myös ne nuoret, jotka eivät muutoin ole kiinnostuneita esimerkiksi päihdekasvatuksesta, Mikko Viitanen, lehtori, FT Minna Salakari ja lehtori, KT Anne Rouhelo kirjoittavat Talk-verkkolehdessä.

TAIMI-terveyspeliä esitestattiin Turun seudun alakouluissa syksyllä 2020. Pelin koettiin olevan oiva menetelmä terveystiedon oppimiseen ja soveltuvan erityisesti viidensien ja kuudensien luokkien oppilaille. TAIMI valmistui keväällä 2021, ja se tulee saataville oppilaitoksiin maksutta syksyllä 2021.

Lue lisää: TAIMI ohjaa nuorten valintoja – pelillisyys terveyden edistämisen tukena (Talk 18.5.2021)


Kuva: Mikko Viitanen