Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.6.2021

Uusia hakijaryhmiä houkutellaan korkeakouluopintoihin

Ammattikorkeakouluopintoja halutaan tehdä houkuttelevaksi entistä laajemmalle kohderyhmälle.

Teksti: Mari Loikkanen

Ammattikorkeakoulu voi olla potentiaalinen opinahjo monelle taustasta riippumatta. Ammattikorkeakoulussa on myös monta tapaa opiskella, eikä kaikkien tarvitse suorittaa tutkintoa täysin saman muotin mukaan. Tätä viestiä halutaan viedä eteenpäin entistä laajemmin.

Juuri käyntiin pyörähtänyt OHJUS-hanke, ohjauksella uutta suuntaa, keskittyy uusien hakijaryhmien tavoitteluun. 

− Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ohjausta siten, että saataisiin houkuteltua ammatilliselta toiselta asteelta ja lukiosta sellaisia hakijoita, jotka eivät muutoin välttämättä ajattelisi, että korkeakouluopinnot ovat heitä varten, kertoo hankekoordinaattori Mikko Siitonen.

Tietoa korkeakouluopiskelusta halutaan antaa erityisesti niille, jotka eivät esimerkiksi sosioekonomisen taustan takia hakeudu korkeakouluopintoihin tai jotka eivät syystä tai toisesta näe korkeakouluopintojen olevan vaihtoehto heille.

− Ensi alkuun hankkeessa mietitään, mikä olisi hyvä malli meidän toimesta ohjata tietoa toiselle asteelle. Sitten luodaan ohjausalusta, jossa on esimerkiksi erilaisia tehtäviä, joilla voidaan tehdä korkeakouluopintoja tutummaksi, Siitonen sanoo.

Oman potentiaalin tunnistamista

Ohjausalustan on tarkoitus tukea lukion opo-kurssien sisältöä sekä ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuvaa urasuunnittelua. Siitonen kuvailee, että ohjausalusta tulee olemaan enemmän kuin pelkkä verkkosivu: digitaaliselle alustalle halutaan tekemistä, joka helpottaa itseä kiinnostavan alan tunnistamista ja vahvistaa uskoa omaan potentiaaliin.

− Haluamme vahvistaa minäpystyvyyttä. Jos vaikka joku ajattelee, ettei ikinä tule pärjäämään korkeakouluopinnoissa, voimme antaa enemmän tietoa, mitä korkeakouluopiskelu oikeasti vaatii ja millä kaikilla tavoilla opintoja voi suorittaa. Sitä kautta voidaan tavoittaa niitäkin opiskelijajoukkoja, jotka muutoin voisivat jättää korkeakouluopinnot välistä.

Haaste on, että osa kohderyhmästä on oppilaitosten ja ohjaamojen järjestelmien ulkopuolella tai mahdollisesti hiukan niiden välimaastossa. Hankkeessa joudutaankin ratkomaan, kuinka tavoittaa kaikki toivotut kohderyhmät ja miten nämä kohderyhmät löytävät korkeakouluopintoja esittelevälle ohjausalustalle.

Etsinnässä yrityskumppaneita

Ohjausalustan rakentamisen lisäksi hankkeessa pyritään verkostoitumaan yrityskenttään entistä vahvemmin sillä ajatuksella, että yrityksissä voitaisiin suorittaa tutkinnon osia oppisopimustyyppisesti. Toiveena on löytää pysyviä yrityskumppaneita, jotka voisivat sitoutua tarjoamaan opiskelijoille projektitoimeksiantoja, harjoittelupaikkoja ja mahdollisesti myös lopputyöaiheita.

− Sitoutumalla yhteistyöhön yritykset voisivat täsmäkouluttaa itselleen osaajia omiin tarpeisiinsa. Näin yritys saisi entistä valmiimman työntekijän valmistumisvaiheessa, Siitonen kuvailee.

Turun AMK on OHJUS-hankkeessa mukana kumppanina. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen päässä hanke keskittyy erityisesti tekniikan aloihin ja Turun päässä puolestaan liiketalouteen.

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus ja sen kokonaisrahoitus on reilu 500 000 euroa.

Tutustu hankkeeseen