Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.6.2021

Turun ammattikorkeakoulun hankkeet menestyivät elpymisrahoitushaussa

REACT-EU -ohjelman hankerahoituksista Varsinais-Suomen osalta on tehty päätökset. REACT-EU on osa laajaa Euroopan unionin elpymispakettia. Turun ammattikorkeakoulu sai myönteisen rahoituspäätöksen 15 hankkeelle eri toimialoilla.

EU:n elpymisväline (Next Generation EU) vauhdittaa ihmisten, talouden ja yhteiskunnan toipumista koronakriisistä. Rahoitus edistää rakenteellisia uudistuksia, jotta Eurooppa pärjää maailmanlaajuisessa kilpailussa. Etenkin vihreä siirtymä ja digitalisaatio avaavat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Suomelle on vientivetoisena taloutena tärkeää, että Eurooppa elpyy mahdollisimman pian.

REACT-EU -ohjelman hankkeilta edellytetään merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi yrityksen kansainväliseen kasvuun tai positiivisia ympäristövaikutuksia. Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen.

-Turun ammattikorkeakoulu pyrkii hyödyntämään Suomen Kestävän Kasvun ohjelman potentiaalin koko Varsinais-Suomen hyväksi, yhdistämällä korkeakoulujen, yritysten ja teollisuuden toimijat kehittämään alueellisia osaamiskärkiä, sanoo Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini.

Pandemia mahdollistaa monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarvioinnin ja koronakriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamisen ja pysyvämmän hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa. Rahoitusta suunnataan erityisesti TKI-toimintaa mahdollistaviin ja tukeviin hankkeisiin. Edellytyksenä on se, että pk-yritykset voivat hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia laajasti.

- Esimerkiksi kaikissa Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen kärkialoissa digitalisaatio on keskeinen työkalu, jonka toteutumiseen jokainen organisaatio tarvitsee toimivat ja turvalliset infrastruktuurit. Turun AMK:n 4K –hanke tuottaa kokonaisvaltaista kyberturvallisuusosaamista pk-sektorille, kertoo Turun AMK:n erityisasiantuntija Paula Ailio.

-Lisäävä valmistus eli 3D-tulostaminen on nopeasti kehittyvä valmistustekniikka, jonka sovellusalueet ovat laajenemassa bio- ja lääketeollisuudessa. Lisäävä valmistus voi mullistaa osan bio- ja lääketeollisuuskentästä, ja siksi vauhdissa pysyminen on tärkeää, tähän tähtäävä on hankkeemme Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle (AMBioPharma), Ailio jatkaa.

Kokonaisuutena Turun AMK:lle myönnetty REACT-EU rahoitus koostuu noin 15 eri hankkeesta. Vaikutukseltaan tuki on merkittävä alueen elinkeinoelämän ja osaamisen kasvun mahdollistajana.