Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.9.2021

Turun AMK mukana huippututkimuksessa – kiertotalouden katalyytit osana kestävämpää taloutta

Suomi pyrkii olemaan kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä. Tätä tukee korkeakoulujen yhteinen tutkimushanke CICAT2025, joka kytkee laaja-alaisesti yhteen teknologian, liiketoiminnan, politiikan sekä taiteen.

Teksti: Veera Laaksonen

Oletko kuullut kiertotalouden katalyyteistä? Ne ovat positiivisia muutosvoimia, jotka vauhdittavat eri aloja kohti kestävämpää kiertotaloutta.  

– Kiertotalouden katalyyttinä voi toimia esimerkiksi uudenlainen teknologia, liiketoiminta- tai johtamismalli, laki, kannustava kieli tai vaikuttava kuva, kertoo hankkeen parissa työskennellyt Sara Malve-Ahlroth.  

Malve-Ahlrothin mukaan kiertotalouden katalyyttien tutkiminen auttaa ymmärtämään, millainen on yksittäisten kiertotaloutta vauhdittavien tekijöiden yhteisvaikutus ja miten ne vaikuttavat konkreettisesti kiertotalouden toimintoihin. Aihetta tutkitaan CICAT2025-tutkimushankkeessa, jossa Turku AMK vastaa vuorovaikutustyöstä eri toimijoiden välillä. 

– Vuorovaikutustyö on tärkeä osa nykyaikaista huippututkimusta. Se varmistaa sen, että tulokset ovat vaikuttavia ja saavuttavat tiedontarvitsijat mahdollisimman tehokkaasti, kertoo hankkeen vuorovaikutusvastaava ja tutkimusryhmän vetäjä Piia Nurmi

Työpajoissa työstettiin konkreettisia ratkaisuja 

Hankkeen aikana on järjestetty eri aloille työpajoja, joissa alan asiantuntijat ovat päässeet yhdessä tutkijoiden kanssa tutustumaan toimialansa katalyytteihin. Esimerkiksi vuonna 2019 tällainen työpaja toteutettiin Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa Tampereella.  

Työpajassa selvitettiin, mitä kiertotalousratkaisuja, - tuotteita ja -palveluita rakentamissektorilla on ja mitä vielä puuttuu. Lisäksi pajassa pohdittiin, mitkä katalyytit mahdollistavat kiertotalouden kyseisellä alalla.  

Työpajaan osallistui tutkijoiden lisäksi rakennusteollisuuden yrityksiä ja julkisia organisaatioita, jotka toimivat rakentamisen elinkaaren eri osa-alueissa. Monialaisen osallistumisryhmän ansiosta työpajassa onnistuttiin selvittämään rakennusalan kiertotalouden nykytilaa sen eri sektoreilla. Vastaavia työpajoja ja yhteiskehittämistä tehdään hankkeen puitteissa jatkuvasti eri sidosryhmien kanssa. 

Malve-Ahlrothin mukaan katalyyttitutkimusten tulokset tuotetaan yrityksille ja organisaatioille, jotta ne voivat edistää osaltaan kestävään kiertotalouteen syntymistä. Hankkeessa on mukana yli 130 yhteistyöyritystä, joiden kanssa tutkimusta tehdään. 

CICAT2025-hankkeessa on useita eri sidosryhmäkumppaneita ja indikaattoreita.
Laajassa huippututkimuksessa on mukana suuri määrä sidosryhmiä. Tieteellisiä julkaisuja on tähän mennessä tehty jo 85 kappaletta.

Politiikkasuositukset päättäjien, kuntien ja sidosryhmien avuksi 

Laaja CICAT2025-hanke käsittää katalyyttitutkimuksen lisäksi muitakin osa-alueita. Tutkimusta tehdään myös kiertotalouden ekosysteemeistä, tieteeseen pohjautuvista ohjauskeinoista, sidosryhmävuorovaikutuksesta ja laajemmin kiertotalouden kestävästä muutoksesta. 

Yhtenä osa-alueena hankkeen asiantuntijat ovat laatineet kolme politiikkasuositusta. Suosituksiin on koottu käytännön ehdotuksia kiertotalouden jalkauttamiseksi osaksi liiketoimintaa ja poliittisia päätöksiä. 

Vuonna 2019 julkaistu politiikkasuositus keskittyy sidosryhmien tukemiseen kestävän kiertotalouden vauhdittamisessa. Suosituksessa vedotaan muun muassa kunta- ja aluepäättäjiä luomaan uudenlaisia rakenteita, jotta keskeiset toimijat voisivat toimia yhdessä ja rakentaa kestävää liiketoimintaa. Suositukseen voit tutustua täällä

Vuonna 2020 julkaistiin puolestaan politiikkasuositus, joka puhuttelee sekä julkisia organisaatioita että yksilöä. Suosituksessa kerrotaan, miten esimerkiksi verotuksella voitaisiin ohjata yrityksiä kohti kestävämpää taloutta. Suosituksen mukaan ministeriöiltä tarvitaan ehdotuksia siihen, miten yksilö voisi jalkauttaa omaan arkeensa kestävämpää kiertotaloutta. Suositukseen voit tutustua täällä

Viimeisimmässä, vuonna 2021 julkaistussa suosituksessa esitetään neljä tutkimukseen perustuvaa tavoitetta kaupunkien kiertotalouden edistämiseksi. Kiertotalous tarjoaa kaupungeille tilaisuuden vahvistaa ympäristölle myönteistä elinkeinopolitiikkaa. Voit lukea suosituksesta lisää täältä

Työ kiertotalouden edistämiseksi jatkuu  

Hankkeessa on toistaiseksi tuotettu 85 tieteellistä julkaisua, ja sidosryhmät ja yhteistyötahot kattavat yli 200 henkilöä. 
Työ kiertotalouden vauhdittamiseksi jatkuu CICAT2025:n laajassa verkostossa. Syksyn tapahtuma CICAT2025 Kiertotaloussymposium kokoaa kiertotalouden edelläkävijät ja tutkijat yhteen 11. marraskuuta Tampereella. 

Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto. Turun ammattikorkeakoulussa hanke on osa Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän toimintaa.