Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.9.2021

Tekstiilien kiertotalouteen vauhtia uusilla liiketoimintamalleilla ja tuotesuunnittelulla

Tekstiilien kiertotaloutta on kehitettävä ympäristökuormituksen ja kulutuksen vähentämiseksi. Turun AMK oli mukana juuri päättyneessä ja VTT:n vetämässä Telaketju 2 -hankkeessa, jossa selvitettiin kuinka uudet liiketoimintamallit ja tuotesuunnittelu voisivat tukea tekstiilien kiertotaloutta.

Tekstiilien käytön tehostaminen ennen päätymistä jätteeksi sekä käytöstä poistettujen tekstiilien tehokkaampi hyödyntäminen ovat ajankohtaisia koska tekstiilijätteen erilliskeräys käynnistyy Suomessa vuonna 2023 ja kaikissa EU-maissa vuoteen 2025 mennessä. 

Telaketju-verkostossa on rakennettu Suomeen tekstiilien kiertotalouden ekosysteemiä ja edistetty tekstiilien kiertotaloutta vuodesta 2017 lähtien. Telaketjun toimijat ovat pilotoineet poistotekstiilin erilliskeräystä seitsemän kunnallisen jätehuoltoyhtiön toimialueella eri puolella Suomea. Lisäksi Paimiossa avautuu Lounais-Suomen Jätehuollon ja Rester Oy:n yhteinen Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiiliä teollisuuden uusiokäyttöön käsittelevä jalostuslaitos. 

Suomi on asukaslukuun ja maan kokoon nähden pitkällä tekstiilien kiertotaloudessa, mikä on herättänyt kansainvälistäkin kiinnostusta.  

- Aiemmissa projekteissa keskityimme pääasiassa kierrätyksen haasteisiin. Telaketju 2-hankkeessa laajensimme toimintaa tuotteiden tehokkaaseen käyttöön. Uusilla liiketoimintamalleilla ja tuotesuunnittelulla on tässä tärkeä rooli, sanoo VTT:n erikoistutkija ja Telaketju 2:n projektipäällikkö Pirjo Heikkilä

Turun ammattikorkeakoulu on tutkinut ja kehittänyt hankkeessa kiertotaloudenmukaisia liiketoimintamalleja yhdessä mukana olleiden yritysten kanssa.

- Olemme juuri nyt kiinnostavassa vaiheessa: suomalaisilla yrityksillä on kiinnostavia uusia liiketoimintamalleja kehitteillä. Muun muassa tuote palveluna ja elinkaaren pidentämisen liiketoimintamallien saralla tapahtuu nyt paljon, kertoo tutkimusvastaava Piia Nurmi.

Telaketju 2 on tuottanut verkoston yrityksille käytännön työkaluja vastuullisen toiminnan kehittämiseksi. Hankkeessa on esimerkiksi tutkittu tuotesuunnittelua pitkäikäisten ja paljon käytettyjen tekstiilien kehittämiseksi. Lisäksi on selvitetty vastuullisia, kierrätettyjä ja biopohjaisia raaka-ainevaihtoehtoja tekstiiliteollisuudelle. Tutkimuskumppaneina on Turku AMK:n ja VTT:n lisäksi ollut LAB-ammattikorkeakoulu.

Kiertotaloustekstiilit kaikkien saataville: kuluttajilla mielenkiintoa kierrätystekstiileihin

Hankkeessa selvitettiin erityisesti kuluttajien suhtautumista uusiin liiketoimintamalleihin. Tulosten mukaan aika on kypsä uusille liiketoimintamalleille: kuluttajat ymmärtävät tarpeen vähentää ympäristövaikutuksia ja haluavat kierrätyskuiduista valmistettuja vaatteita. Ostopäätöksen ratkaisee vaatteen käyttömukavuus, hinta, laatu ja kestävyys, mutta tieto tuotteen ympäristöystävällisyydestä on yhä tärkeämpää. Aikaisempien tutkimusten mukaan kuluttajat ovat nähneet kiertotaloustekstiilit luksustuotteina, kun ne nyt halutaan kaikkien saataville.

Vaatelainaamot ja vaatteet palveluna -toimintamallit ovat esimerkkejä uudenlaisista tavoista hankkia tekstiilejä vastuullisesti, vaihtelunhalun kärsimättä. Telaketju 2 -hankkeessa Turun ammattikorkeakoulun tekemien pilottien myötä selvitettiin myös eroja erilaisten jakamismallien välillä yrityksen liiketoimintamallista riippuen.

Suomalaiset tekstiiliyritykset kehityksen etulinjassa

Suomalaiset tekstiilialan yritykset ovat innostuneet kiertotalouden kehittämisestä ja yhteistyö Telaketju-verkostossa on aktiivista. 

- Osallistuminen Telaketju-projektiin on ollut tärkeää yrityksemme oman kiertotalousmallin kehittämiseksi. Olemme saaneet uutta ja ajankohtaista tietoa tekstiilien uudelleenkäytöstä. Telaketjun kautta olemme päässeet myös tekemään yhteistyötä muiden verkostoyritysten kanssa. Telaketjun teemat, yritysesimerkit ja yhteiset keskustelut tapaamisissa ovat auttaneet yritystämme ymmärtämään testiprojektiemme tulevia liiketoimintamahdollisuuksia, sanoo Outi Aro Nosh Company Oy:stä.

Telaketju-verkosto ja -hankkeet: www.telaketju.fi

 

Telaketju 2 -hankkeen loppuraportti