Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.9.2021

Turussa aloitettu laajamittainen yhteistyö lasten ja nuorten liikunnan edellytysten parantamiseksi

Turkuun on perustettu uusi monialainen osaamiskeskus, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten liikuntaa, hyvinvointia ja osallisuutta laajalla rintamalla. Turun ammattikorkeakoulu on yksi aiesopimuksen allekirjoittajista.

Turun alueen toimijat ovat yhdistäneet voimansa lasten ja nuorten liikunnan edellytysten ja harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi. Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksen perustamisesta on solmittu aiesopimus, jonka allekirjoittajia ovat Turun AMK:n lisäksi Turun yliopisto, Paavo Nurmi -keskus, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri, Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Keskus tulee toimimaan Paavo Nurmi -keskuksen yhteydessä.

Uusi Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus on monialainen, verkostomuotoisesti toimiva osaamiskeskittymä, jossa lasten ja nuorten liikkumiseen suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori löytää itselleen sopivan ja innostavan liikkumistavan, joka mahdollistaa positiivisten liikuntatottumusten muodostumisen pitkällä tähtäimellä. Tutkimustiedon ja valmennusosaamisen kasvun kautta myös kilpaurheilun kentälle saadaan lisää tietotaitoa.

– Eri alojen tutkijat ovat kiinnostuneita liikunnan yhteydestä lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Uuden tutkimustiedon ohella näemme tärkeäksi liikuntaan, urheiluun ja valmentamiseen liittyvän osaamisen kehittämisen sekä liikkumisen edistämisen kaikkien lasten ja nuorten elämässä, summaa Paavo Nurmi -keskuksen johtaja, professori Olli J. Heinonen.

Uuden osaamiskeskuksen ympärille kootaan laaja yhteistyöverkosto, joka koostuu korkeakoulujen tutkimus- ja opetushenkilöstön lisäksi julkisen sektorin liikunta-, terveys- ja kasvatusalojen asiantuntijoista, urheiluseurojen ja järjestöjen toimijoista sekä eri alojen yrityksistä. Jokainen toimija tarjoaa oman asiantuntijuutensa verkoston käyttöön. Tavoitteena on nostaa lasten ja nuorten liikunta yhdeksi Turun kärkiosaamisalaksi monialaisella ja laajalla yhteistyöllä.

– Eri alojen asiantuntijat ovat lähteneet innostuneesti rakentamaan yhteistyötä. Laadimme yhdessä tutkimusstrategiaa ja ideoimme kehittämishankkeita, täydentää verkoston kehittämisestä vastaava johtava yliopettaja Ursula Hyrkkänen Turun AMK:sta.

Tutustu hankkeeseen

Monialaisen lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksen toimintamallia luodaan Terveyskampus Turun HCT2.0-hankkeessa. Suomen Akatemian TKI-kumppanuusverkostorahoitus mahdollistaa verkoston kehittämisen ja yhteistyön rakentamisen.