Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.9.2021

Turun AMK:lle kolmas sija siltasuunnittelukilpailusta: ”Mieletön juttu”

Kevään 2021 aikana järjestetty Yksityisteiden puusillat -ideakilpailu on saatu päätökseen. Turun AMK sijoittui kilpailussa kolmanneksi neljän eri opiskelijaryhmän ideoimilla ja suunnittelemilla tuotoksilla liittyen kansi- ja kaiderakenteisiin.

Teksti: Veera Laaksonen
Pääkuva: Unsplash

Ryhmien ohjaaja ja lehtori Harri Viljamaa on iloisen yllättynyt Turun AMK:n sijoituksesta. Alun perin hän oli ottanut kilpailun ryhmätyön aiheeksi sillanrakennuksen perusteita käsittelevälle opintojaksolle.

– Siltasuunnitelman toteuttaminen oli edellytys opintojakson tenttiin osallistumiselle. Neljä parasta suunnitelmaa lähetin eteenpäin kilpailuun, kertoo Viljamaa.

Viljamaa kertoo kilpailun tehtävänannon olleen hyvin vapaa. Kahdella Turun AMK:n ryhmällä oli ideoita, miten olemassa oleva silta voitaisiin korjata puurakenteisesti. Kaksi muuta ryhmää keskittyivät sillan kaiderakenteiden kunnostukseen.

Yhdessä suunnitteluryhmässä työskentelivät rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijat Hannu Laiho sekä Joel Lehtovirta. He kuvailevat käyttäneensä suunnittelussa melko perinteisiä kansi- ja kaideratkaisuja. 

– Mielestämme tekemämme mitoitukset ja suunnitelmat ovat erinomaiset ja niiden pohjalta mitat tarkistamalla voisi lähteä hanketta viemään eteenpäin. Panostimmekin mitoitukseen ja sen todenmukaisuuteen sekä korjaussuunnitelman toteutuskelpoisuuteen, jotta työ on todenmukainen sekä ylipäätään mahdollinen myös kenttäolosuhteissa, Laiho sekä Lehtovirta summaavat.

Voit tutustua opiskelijoiden siltasuunnitelmaan tästä .

Kolmanteen sijaan opiskelijat ovat enemmän kuin tyytyväisiä. Ryhmät eivät olleet varautuneet osallistumaan varsinaiseen kilpailuun, sillä kyse oli alun perin kurssityöstä. Ryhmät kantavat Turun AMK:n menestystä kisoissa ylpeydellä.

– Kolmas sija on meistä mieletön juttu. Kisatyöhön olisi voinut tietysti panostaa enemmän aikaa, jolloin kehitystyön määrä olisi voinut tuoda mullistaviakin ratkaisuja, mutta tässä yhteydessä tulos oli erinomainen.

Toisesta ja kolmannesta sijasta palkintona oli tuhannen euron potti. 

– Voittorahat ovat useammalle ryhmälle, joten suunnittelemme heidän kanssaan mitä palkinnolla teemme, jotta kaikki osallistuneet saavat työstään kiitoksen ja muistamisen, opiskelijat kertovat. 

Parhaaksi kilpailutyöksi tuomaristo valitsi Karelia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Karelia-nimisen työn. 

Kilpailun taso todettiin korkeaksi

Kilpailutöitä palautettiin arvioitavaksi 11 kappaletta. Kilpailu oli avoin kaikille yrityksille, oppilaitoksille ja yhteisöille.

Kilpailutöiden taso todettiin yllättävän korkeaksi huomioiden sen, että puusiltoihin liittyvää koulutusta ei juurikaan ole tarjolla Suomessa eikä puisia siltaratkaisuja tarjoavia yrityksiäkään ole montaa. 

– Useilla kilpailutöillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä valmiiksi ratkaisuiksi tai tuotteiksi, edellyttäen kuitenkin jatkokehitystoimenpiteitä sekä tiivistä yhteistyötä siltoja suunnittelevien ja niitä valmistavien yritysten kanssa, toteaa tuomariston puheenjohtaja Timo Pisto Suomen metsäkeskuksesta.

Kilpailu on osa Suomen metsäkeskuksen ja Suomen Tieyhdistys ry:n toteuttamaa Yksityisteiden Puuinfra -hanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa puun käyttöä korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa sekä edistää niiden tutkimusta ja tuotekehitystä.

Kilpailuun osallistuneet ryhmät

Ryhmä 1
Hannu Laiho
Joel Lehtovirta
Olli-Matti Linjama
Jussi Niemelä

Ryhmä 2
Valtteri Fagerström
Joonas Liukkonen
Jami Rinne

Ryhmä 3
Lauri Mustajoki
Joonas Paasioksa
Joonas Särvä
Juuso Vaikkinen

Ryhmä 4
Jani Aalto
Mia Kivimäki
Julius Lehtinen
Hannu Oksanen