Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.10.2021

Digipalvelut käyttöön resurssiviisaasti sote-alalla

Uusi hanke pyrkii parantamaan teknologisten innovaatioiden parempaa hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla.

Teksti: Siiri Welling

REDI SOTE- resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke käynnistyi syksyllä Laurea ammattikorkeakoulun koordinoimana, ja Turun ammattikorkeakoulu on hankkeessa mukana partnerina. 

Tarkemmin listattuna REDI SOTE:lla on neljä tavoitetta. Ensinnäkin hankkeessa pyritään tunnistamaan ja priorisoimaan yritysten edellytyksiä, jotta ne voivat osallistua sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan. Toisena tulee olemassa olevien digitaalisten palveluiden parempi hyödyntäminen sote-alalla ja kolmantena halutaan luoda toimintamalli yritysten ja yhteiskehittämiseen osallistuneiden organisaatioiden välille. Neljäntenä tarkoituksena on kehittää yhteiskehittämisen toimintatapoja koko palvelusysteemissä. 

– Sote-alalla on paljon sääntelyä ja toimintamalleja, joita toisilta toimialoilta tulevat yritykset eivät ymmärrä. Esimerkiksi startup -puolelle voi sotealan voimakas toimialasääntely tulla yllätyksenä. Toinen ongelma on yhteiskehittämisessä. Kun suunnitellaan uusia tuotteita, tapahtuu se yleensä vain jonkun tietyn porukan tai organisaation kesken. Hankkeessa halutaan siis laajentaa yhteiskehittämisen poolia. Ongelmana on myös se, että kehitetyn ratkaisun laajentaminen muihin sote-alan yksiköihin ei ole onnistunut, selventää Turun ammattikorkeakoulun lehtori Kimmo Tarkkanen projektista. 

Työtä lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskuksessa

Turun AMK tuo hankkeeseen oman osaamisensa ja yhteiskehittämisen ratkaisut liittyen lasten ja nuorten liikunnan teknologisiin ratkaisuihin osana uutta lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskusta . Verkostomuotoisesti toimivan osaamiskeskuksen tavoitteena on innostaa jokaista lasta ja nuorta löytämään itselleen sopivan liikkumistavan. Osaamiskeskuksen malli on luotu Terveyskampus Turun HCT2.0-hankkeessa

– Tarkoitus on lähteä ensin tekemään tarvekartoitusta lasten ja nuorten liikkumiseen ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden parissa. Sitten kartoitamme varmasti myös yrityskentän tarvetta ja etsimme jo olemassa olevia työkaluja, jotka voisivat sopia lasten ja nuorten sotekentälle. Emme siis hankkeen puitteissa ole keksimässä pyörää uudestaan, vastaa Tarkkanen kysymykseen uusien teknologisten palveluiden kehittämisestä. 

Kun sopiva teknologinen palvelu löytyy, voidaan sitä hankkeen puitteissa muokata osaamiskeskuksen tarpeisiin sopivaksi ja testata käyttäjäryhmällä. Ammattikorkeakoulussa hanketta on toteuttamassa tekniikan ja liiketoiminnan sektorin lisäksi myös terveyden ja hyvinvoinnin sektori.

Muut partnerit REDI SOTE -hankkeessa ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi ja helsinkiläinen digitaalisia palveluita kehittävä Forum Virium. 

Hankkeen on tarkoitus päättyä elokuussa 2023. Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta.  Hanketta koordinoi  terveysteknologian tutkimusryhmä ja mukana toteuttamassa on  LiiTo - Liikkuva ja toimintakykyinen lapsi ja nuori -tutkimusryhmä