Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.10.2021

Kieli- ja ohjauspalveluja Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen asiakkaille

Turun AMK:ssa on tarjottu vuoden 2021 alusta lähtien kieli- ja ohjauspalveluja ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille. Palvelujen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien etenemistä korkeakouluopintoihin sekä tukea korkeakouluopiskelua monin eri tavoin.

Koulutuksia, neuvontaa ja ohjausta

Syksyllä 2021 palveluja laajennetaan niin, että niitä tarjotaan Turun AMK:n omien opiskelijoiden lisäksi myös Turussa toimivan Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen asiakkaille. 

Osaamiskeskuksen asiakkaille tarjotaan ohjausta erilaisista koulutuksista ja tutkinnoista, haku- ja valintaprosesseista ja muista korkeakouluopiskeluun liittyvistä asioista. Monia maahanmuuttajia askarruttaa se, millaista kielitaitotasoa ja mahdollisia kielitodistuksia korkeakouluopinnoissa edellytetään.

Asiakkaille annetaan neuvoja myös siitä, miten suomen kielen taitoa ja korkeakouluvalmiuksia voi kehittää ennen korkeakouluopintoja ja kattavan kieliopintotarjontamme ansiosta myös opintojen aikana. Jo opintonsa aloittaneiden on mahdollista saada myös yksilöllistä tukea opiskeluun suomen kielellä – apua on tarjolla esimerkiksi oppimistehtävien tai opinnäytetyön työstämiseen tai vaikkapa tenttiin valmistautumiseen.

Rohkeasti mukaan valmentavaan koulutukseen!

Korkeakouluopinnoista kiinnostuneita osaamiskeskuksen asiakkaita rohkaistaan hakeutumaan korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen. Asiakkaat voivat halutessaan myös ainoastaan vierailla valmentavassa koulutuksessa tai tutustua korkeakouluopiskeluun ja Innopedan mukaisiin opetus- ja oppimismenetelmiin osallistumalla projektityöskentelyyn yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Asiakkaat voivat saada tukea ja hyviä vinkkejä myös mentorilta, joka opiskelee tai on opiskellut ammattikorkeakoulussa.

Turun AMK tekee korkeakoulupolun kehittämisessä ja ohjauspalveluissa tiivistä yhteistyötä paitsi Maahanmuuttajien osaamiskeskuksessa työskentelevien asiakasohjaajien myös alueen muiden korkeakoulujen ja etenkin Turun yliopiston SIMHE-palveluiden kanssa. Osaamiskeskuksen toimintaan liittyvän yhteistyön lisäksi kaikkia edellä mainittuja kieli- ja ohjauspalveluja tarjotaan luonnollisesti edelleen myös Turun AMK:n omille ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille.

Syksyllä 2021 korkeakoulussamme on taas aloittanut vaihto-opiskelijoiden lisäksi yli 100 uutta vieraskielistä opiskelijaa, joiden opiskelua haluamme tukea kaikin tavoin.

Käynnissä olevia hankkeita

Lue lisää OSKE-hankkeesta tai muista käynnissä olevista maahanmuuttoon liittyvistä hankkeista:

OSKE-hankkeessa (2021–2022) kehitetään ohjausta Turussa toimivan Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen asiakkaille yhteistyössä Turun kaupungin ja eri oppilaitosten kanssa. Turun AMK vastaa ohjausprosessin kehittämisestä korkeakoulutukseen ja tukee osaamiskeskuksen asiakkaiden etenemistä korkeakouluopintoihin.
Lisätietoja: Tiina Hirard

Insinööriksi Suomeen -hankkeessa (2019–2021) kehitämme opintopolkua ulkomailla insinöörialan korkeakouluopintoja suorittaneille maahanmuuttajille. Opintopolkuun sisältyy insinöörialan valmentava koulutus ja korkeakouludiplomikoulutus. Opintopolun aikana opiskelija pääsee kehittämään kielitaitoaan ja päivittämään ammatillista osaamistaan.
Lisätietoja: Mari Tauriainen

VR Fast track -hankkeessa (2019–2021) kehitetään ja testataan virtuaalitodellisuuden käyttöä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa ja työllisyyskoulutuksen tukena siten, että kielitaito on minimaalisena rajoitteena. Lisäksi lisätään muun muassa rekrytointiyritysten tietoa virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä erilaisiin työtehtäviin kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä tehdään matalan kynnyksen työpoolikokeilu, jossa maahanmuuttajat työskentelisivät pooleissa kevytyrittäjinä työnantajapooleille. 
Lisätietoja: Tiina Laakso 

MESH-hankkeessa (2019–2021) kehitetään verkostoja ja mentorointia maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajataustaisten ihmisten eli kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille.
Lisätietoja: Essi Hillgren

Korkeakouluopintoihin valmentavat koulutukset

Tarjolla on kaksi koulutusta: Sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille ja Tekniikan ja liiketalouden korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Tutustu maahanmuuttajille suunnattuihin kieli- ja ohjauspalveluihimme

Turun AMK haluaa tarjota myös ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille yhdenvertaisen opiskeluympäristön ja mahdollisuuden aktiiviseen osallisuuteen korkeakouluyhteisössä.