Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.11.2021

Turun AMK ja Viudetta Oy kehittivät yhdessä hoitotyötä helpottavaa teknologiaa

Bideevalmistaja Viudetta Oy on pilotoinut yhteistyössä Turun AMK:n Health Tech Labin ja Kunnonkodin kanssa uudenlaista sensoritekniikkaa yhdistettynä pesevään ja kuivaavaan WC-bideeseen. Pilotin tuloksia voidaan hyödyntää hoitokotien ja kotihoidon henkilökunnan käyttämien ohjelmistojen kehityksessä.

Teksti: Veera Laaksonen
Kuva: Tero Vahanne

Yhteistyössä Viudettan kanssa Health Tech Labissa kehitettiin projekti-insinööri Tero Vahanteen mukaan pilvipalveluja hyödyntävä sovellusohjelma, jota voidaan käyttää yhdessä WC-bideelaitteen kanssa. Laite kerää käytetyistä toiminnoista ja niiden kestosta dataa, jonka pohjalta sovellus luo käyttäjästä normaalin käytön profiilin.

Viudetta Oy:n Jari Viitasen mukaan vastaavaa sensoritekniikkaa ei ole sovellettu aikaisemmin bideelaitteissa Euroopassa. Pilottia on testattu Turun AMK:n Kunnonkoti-vierailukeskuksessa, jossa esitellään esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuja. 

– Terveysteknologian laboratoriossa asennettiin Viudetta Oy:n Jasmin Care-bideeseen IoT-seurantamokkula, joka sijoitettiin Kunnonkotiin. Terveysteknologian laboratorion tavoitteena oli tutkia laitteen lähettämää dataa ja rakentaa langaton dataliikenneyhteys laitteesta AMK:n järjestelmään. Laboratoriossa koodattiin tietojärjestelmädemoa, joka visualisoi laitteen dataa ymmärrettävämpään muotoon, kertoo Vahanne. 

Kunnonkoti toimii testialustana yritysten ratkaisuille, joiden avulla itsenäistä asumista kodissa tai kodin omaisessa ympäristöissä pyritään tukemaan.

Dataa voivat hyödyntää kotihoidon ja hoitokotien henkilökunta

Saatua dataa voivat hyödyntää esimerkiksi kotihoidon henkilökunta. Henkilökunta pystyy etänä seuraamaan useamman asiakkaan dataa ja havaitsemaan mahdollisia poikkeamia. 

– Tällaisia poikkeamia ovat muun muassa se, jos vessakerrat harvenevat tai loppuvat kokonaan. Tällöin järjestelmä antaa hälytyksen hoitohenkilökunnalle, joka arvioi, voisiko lisäkäynti kohteessa olla tarpeen, Viitanen selventää.

Viitasen mukaan teknologia auttaa hoitohenkilökuntaa priorisoimaan resursseja ja huomaamaan asiakkaiden mahdollisen avuntarpeen jopa ennaltaehkäisevästi. 

– WC-käynnit voivat olla yksi tekijä vanhemmalle ihmiselle, miksi tämä ei enää pystyisi asumaan kotona. Pesevä ja kuivaava bidee yhdistettynä seurantadataan mahdollistaa kotona asumisen pidempään. Tämä on sekä säästöä yhteiskunnalle että mukavampaa vanhuksille itselleen, Viitanen perustelee.

Tavoitteena kehittää ja jalkauttaa pilottia

Vahanne kertoo IoT-tekniikan ja laitteiden käytön kasvaneen viime vuosien aikana räjähdysmäisesti. Sensoritekniikan käyttö kodeissa alkaa olla jo arkipäivää, ja IoT-ratkaisuja pohditaan jo uusien rakennusten suunnitteluvaiheessa.  

– Nyt on alettu huomata, että myös jälkeenpäin asennettavien IoT-ratkaisujen ja niitä tarjoavien toimijoiden määrä on kasvanut, Vahanne kertoo. 

Viitasen ja Vahanteen mukaan yhteistyön seuraava vaihe on laajentaa käyttäjädataan pohjautuvaa seurantaa esimerkiksi ovi- ja liikesensoreihin. Vahanne kertoo tämän tapahtuvan lähiviikkojen aikana. 

– Health Tech Labin osalta projekti jatkuu opiskelijatyönä meidän oman demon/sovelluksen kehittämisen parissa Kunnonkodissa, Vahanne selventää.

Health Tech Labin toimintaympäristö on osa Terveysteknologian tutkimusryhmän toimintaa.

Viudettan tavoitteena on myös yrittää jalkauttaa kehitettyä teknologiaa alan kentälle.

– Tässä voisi olla mahdollisuus alalla toimiville terveydenhuollon tahoille kertoa, että he ovat ajan hermolla, Viitanen vinkkaa.

Potkua yhteistöihin TERTTU-alustasta

Viudetta Oy:n, Kunnonkodin ja Terveysteknologian laboratorion välisen yhteistyön mahdollisti EAKR-rahoitteinen Terva-hanke, jota koordinoi Turun ammattikorkeakoulu. Osana hankkeen ja Terveyskampus Turun toimintaa on luotu TERTTU-välittäjäalustan toimintamalli, jonka kautta asiakasyhteydenotot välitetään sopivalle testialustapalvelulle.

Tutustu TERVA-hankkeeseen