Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.1.2022

Tulevaisuuden sote-palvelut Turun saaristossa? Joustavuutta ja ketteryyttä osuuskuntamallilla

Kemusote-projektin toimijat kokosivat Kemiön, Kustavin, Naantalin ja Paraisten asukkaille toteutetun palvelumuotoilututkimuksen tulokset yksiin kansiin. Osuuskunta työntekijävetoisena toimintana on yksi varteenotettava tapa tuottaa tulevaisuuden palveluita lähelle asukkaita.

Teksti: Aleksi Rajamäki

Turun ammattikorkeakoulun hankeasiantuntijat ovat julkaisseet raportin, joka esittelee osuuskuntatoimintamallin käyttöä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Taustaselvityksessä kerrotaan Turun saaristossa toteutetusta palvelumuotoilututkimuksesta ja sen tuloksista. Lisäksi siinä tuodaan esille saariston tulevaisuuden mahdollisia palvelukonsepteja. Raportti on julkaistu Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa.

Raportista selviää, että osuuskunta voisi olla yksi mahdollisuus saada työntekijöitä haja-asutusseuduille henkilöstöpulasta kärsivällä sosiaali- ja terveysalalla. Osuuskunnissa huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista ja voidaan kilpailla paremmalla palkalla ja muilla eduilla.  

– Osuuskuntatoiminta on sote-alalla vielä vähäistä. Sitä ei ole tutkittu toistaiseksi kovinkaan paljon kansallisesti eikä kansainvälisesti, kertoo yliopettaja, TtT Sini Eloranta, joka vastaa hankkeesta Turun ammattikorkeakoulun osalta.

Oikea palvelu oikeaan aikaan

Tuoreessa tutkimuksessa kartoitettiin tarpeita lähipalveluiden turvaamiseksi ja toteuttamiseksi. Haastatteluissa havaittiin, että Turun saariston asukkaille on tärkeää palveluiden nopea saatavuus, lähellä asiakasta. Samalla teknologian odotetaan tuovan uusia mahdollisuuksia terveydenhuollon etäasiointiin.

– Hyvinvointi- ja sote-palveluiden tuottamisessa toivottiin keskityttävän tulevaisuudessa nuorten, lapsiperheiden ja vanhusten palveluihin. Digitaalisuus saatettiin nähdä tärkeänä, mutta sen ei kuitenkaan haluttu kokonaan korvaavan ihmiskontaktia.

Elorannan mukaan vaikuttaa siltä, että saaristo tarjoaa hyviä mahdollisuuksia palveluiden tuottamiselle myös tulevaisuudessa. Yrittäjät voivat tarjota terveydenhuollolle tukipalveluja, jotka laajentavat palveluvalikoimaa ja sujuvoittavat julkisen terveydenhuollon toimintaa.

– Osuuskuntatoiminta sopii erityisesti sote-alalle arvoperustansa vuoksi, sillä sen tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa. Osuuskuntaa on pidetty joustavana ja ketteränä organisaatiomallina, jossa ammattiryhmien yhteistyö perustuu yhteisiin intresseihin, verkostoitumiseen ja yhteiskehittämiseen. Tavoitteena on tuottaa oikea palvelu oikealle henkilölle oikeaan aikaan.

Lisää toimintaedellytyksiä sote-alan kevytyrittäjille

Kemusote – kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yrittäjien toimintaedellytyksiä, muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia sekä työurien pidentämistä sote-palveluissa.

Turun ammattikorkeakoulun hankeosatoteutuksen tavoitteena on luoda toimintasuunnitelma haja-asutusalueiden, erityisesti Turun saariston, hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiselle osuuskuntamallilla. Valtakunnallista projektia koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta.

Osuuskunnat hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajina Turun saaristossa

Eloranta Sini, Mört Susanna, Luomala Annika, Lähde Anssi, Ahonen Jarmo, Turtiainen Eveliina & Katajamäki Päivi 2021. Osuuskunnat hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajina Turun saaristossa – taustaselvitys Kemusote-hankkeessa. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 280.