Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.4.2022

Vedyn ja ammoniakin mahdollisuudet polttoaineena tarkastelun alle – VIVA-projektissa rakennetaan virtuaalinen tutkimusalusta

Turun ammattikorkeakoulu ottaa askeleen kohti vedyn ja ammoniakin tutkimusta.

Teksti: Siiri Welling  

Vedyllä ja ammoniakilla on potentiaalia toimia tulevaisuudessa hiilineutraaleina polttoaineina. Nyt alkaneessa Turun ammattikorkeakoulun ensimmäisessä vety- ja ammoniakkipolttoaineisiin liittyvässä projektissa onkin tarkoitus ensin selvittää, mitkä ovat vety- ja ammoniakkitutkimusalustan rakentamisen reunaehdot ja turvallisuusnäkökulmat.  

– Vedyn ja ammoniakin tutkimukselle on kysyntää meri- ja laivateollisuuspuolella, mutta myös maaliikenteen puolella. Henkilö- ja raskaanliikenteenautojen kohdalla vety voi olla seuraava mahdollinen polttoaine sähköistymisen rinnalla. Vedyllä on potentiaalia esimerkiksi työkoneiden ja maatalouskoneiden polttoaineena, kertoo Turun ammattikorkeakoulun tutkimusvastaava Mika Laurén.  

VIVA-virtuaalinen vedyn ja ammoniakin tutkimusalusta -projektissa edistetäänkin osaltaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Konkreettisesti hankkeessa tehdään turvallisuusselvitys näistä polttoaineista, suunnitellaan kokeellinen tutkimusalusta ja luodaan virtuaalinen malli tutkimusalustasta.  

Turvallisuusselvityksessä kartoitetaan tutkimusympäristöjen turvallisuus sekä se, miten turvallisuusasiat tulee ottaa huomioon kaupunkialueella. VIVA-projektilla luodaan pohjaa konkreettisen tutkimusalustan luomiseksi. Laurén visioi, että konkreettinen tutkimusalusta voisi olla esimerkiksi siirrettävään konttiin sijoitettu tutkimusalusta, mutta tämäkin asia todennetaan ensin virtuaalisen tutkimusalustan kautta. Virtuaalinen suunnittelumalli takaa ennen kaikkea turvallisuuden. Sen avulla on mahdollista toteuttaa turvallisesti lisääntynyt osaaminen uusien polttoaineiden tekniikan ja turvallisuuden osalta.  

– Virtuaalisessa mallissa tulisi olla selvästi esillä esimerkiksi se, miten tällaisen oikean kontin huoltotoimenpiteet voisi suorittaa. Lisäksi siinä pitää olla mukana erilaiset hälytys- ja palosammutusjärjestelmät, sanoo Laurén.  

Hiilettömät polttoaineet

Vety ja ammoniakki ovat hyviä aineita tulevaisuuden polttoaineiksi, sillä ne ovat täysin hiilettömiä. Uusiutuvaa vetyä voidaan tuottaa aurinko- ja tuulivoimalla elektrolyysissä, tällöin vety on täysin uusiutuvaa eikä palaessaankaan tuota hiilidioksidipäästöjä, selventää Laurén. Vety on maapallolla kymmeneksi yleisin alkuaine. Sitä voidaan käyttää kaasumaisena tai nesteytettynä. Vedyn nesteyttäminen on vaativaa, koska kaasu on jäähdytettävä noin -253 asteeseen. Se taas vaatii paljon energiaa.  Ammoniakkia voidaan valmistaa uusiutuvasta vedystä, ja se on erityisen kiinnostava polttoainevaihtoehto meriliikennettä ajatellen  

VIVA-Vedyn ja ammoniakin virtuaalinen tutkimusalusta -projektin on määrä päättyä vuoden loppuun mennessä. Tutkimusta koordinoi Turun ammattikorkeakoulun Moottori ja voimalinja -tutkimusryhmä.