Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.4.2022

Telavalue jatkaa tekstiilien kiertotalouden edistämistä – tavoitteena kansainvälinen yhteistyö

Tekstiilin kierrätystä edistävän Telaketju-verkoston työ jatkuu nyt uusilla projekteilla, jotka ratkaisevat tekstiileihin liittyviä kestävyys- ja jäteongelmia kiertotalouden avulla.

Teksti: Veera Laaksonen
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Turun ammattikorkeakoulu on ollut keskeinen toimija tekstiilien kierrätykseen liittyvissä kehityshankkeissa. Telaketju-verkostossa on viime vuosina erilaisissa projekteissa käynnistetty poistotekstiilien keräystä ja lajittelua sekä kehitetty tekstiilien kiertotaloutta ja uusia liiketoimintamalleja. 

Helmikuussa 2022 käynnistyi Telaketju-kokonaisuuden uusi projekti Telavalue, jossa Turun AMK yhdessä kumppaneiden kanssa ratkaisee nykyisiä tekstiileihin liittyviä kestävyys- ja jäteongelmia kiertotalouden avulla.

Turun AMK:n vastuulla vuorovaikutuksen ja liiketoimintamallien työpaketit

Turun AMK on aikaisemmassa Telaketju 2 -nimisessä projektissa tutkinut kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja yhdessä kumppaniyritysten kanssa. Työ jatkuu nyt Telavalue-projektissa, jossa Turun AMK vastaa hankkeen vuorovaikutuksesta. Tarkoitus kansainvälistää toimintaa entisestään.

– Tarkoituksenamme on lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja välillisesti auttaa myös yrityskumppaneitamme kansainvälistymään, kertoo projektin projektipäällikkö Piia Nurmi.  

Osana kansainvälisyyden lisäämistä projektissa halutaan myös selvittää, millaista työtä esimerkiksi muualla Euroopassa tehdään ja olisiko jotain, mistä suomalaistutkijat voisivat ottaa oppia.

Turun AMK vetää projektissa tutkimusosuutta, jossa tutkitaan kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja. Nurmen mukaan tulossa on ainakin kansainvälinen katsaus kiertotalousalan startup-yritysten liiketoimintamalleihin sekä menestystekijöiden analyysi toimivista liiketoimintamalleista. Projektissa keskitytään nyt erityisesti siihen, mikä muuttuu, kun lineaarinen toimintamalli vaihtuu uudenlaiseen. 

Turun AMK:ssa Telavalue-projekti on osa Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän toimintaa. Toinen Telaketju-verkostoon kuuluva uusi kuluttajakiertotalouden projekti Paas Pilots tutkii tuote palveluna -liiketoimintamalleja.

Kyseessä laaja tutkimus kiertotalouden edistämiseksi

Business Finlandin rahoittama Co-Innovation-projekti koostuu julkisen tutkimushankkeen lisäksi kuudesta yritysprojektista ja 11 muusta mukana olevasta yrityksestä ja organisaatiosta. Julkisessa tutkimushankkeessa ovat Turun AMK:n lisäksi mukana VTT sekä LAB-ammattikorkeakoulu.

Laaja kokonaisuus käsittää vastuullisen ja kiertotaloudenmukaisen tekstiililiiketoiminnan, biopohjaisten ja kierrätyskuitujen soveltamisen tekstiilituotteisiin sekä materiaalien kierron kehittämisen.

Nurmi odottaa, että projektissa mukana olevat yritykset saavat mahdollisimman paljon hyötyä projektista. 

– Suomella on mitä mahtavimmat edellytykset olla kiertotalousalan suunnannäyttäjä, joka vie omaa osaamistaan ulkomaille. Tämän haaveen haluaisimme toteuttaa tässä projektissa, Nurmi toteaa.

Tutustu tutkimusryhmään:

Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä edistää kiertotalouden liiketoimintaa yhdessä yritysten kanssa sekä kehittää kiertotalouden opetusta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Keskiössä on löytää uusia ratkaisuja siihen, miten tuotteiden omistamisesta voidaan siirtyä palveluiden tuottamiseen ja jakamistalouteen.