Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.6.2022

Kova uurastus palkittiin – Heidi Järkän opinnäytetyö on Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen vuoden opinnäytetyö

Heidi Järkkä opiskeli ylemmän korkeakoulututkinnon työn ohessa.

Teksti: Siiri Welling
Kuva: Heidi Järkkä


Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneen Heidi Järkän opinnäytetyö on palkittu Suomen kuntatekniikan yhdistyksen SKTY:n Vuoden kuntatekniikan opinnäytetyönä. 

– Palkinnon saaminen tuntuu tietysti mukavalta osoitukselta tehdystä työstä. Eniten minua kuitenkin lämmittää se, että Suomen Kuntatekniikan yhdistys näki opinnäytetyöni aiheen ja uusiokasvualustojen käytön edistämisen tärkeänä, kertoo Järkkä tunnelmistaan. 

Järkän opinnäytetyö käsitteli uusiokasvualustojen hankintamalleja kaupunkirakentamisessa. Hänellä oli opinnäytetyöaihe mielessään jo ennen opiskelujen alkua, sillä hän oli tehnyt projekteja uusiokasvualustojen parissa. 

– Opinnäytetyössäni tutkittiin sitä, millaisilla käytännöillä kunta- ja kaupunkiorganisaatiot hankkivat rakennusurakoihinsa uusiokasvualustoja. Uusiokasvualustat ovat rakennuspaikalta tai muualta saatuja uusiomateriaaleja, joista valmistetaan kasvualustaa rakennetun ympäristön, kuten puistojen ja katuviheralueiden kasvillisuudelle. Uusiokasvualustojen käytön edistäminen on tärkeää, jotta käyttökelpoiset maa-ainekset saadaan hyötykäyttöön, ja samalla vältetään neitseellisten ainesten kuluttamista sekä esimerkiksi kuljetuksista aiheutuvia päästöjä, tiivistää Järkkä. 

Opinnot olivat monialaisia

Opinnäytetyö on hyödyttänyt Järkkää hänen nykyisissä työtehtävissään. Hän valmistui viime vuonna Turun AMK:n Master Schoolista insinööriksi teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmasta. Opinnot hoituvat työn ohessa. Parasta Järkän mielestä oli oppia uusia asioita eri ammattialoilta tulevilta kurssikavereilta ryhmätöiden parissa. Erityisen mieluisia olivat johtamisen opinnot ja opettajien esimerkit heidän työuriltaan. 

– Opintojeni voi sanoa olevan monialaisia, koska taustani ja työtehtäväni ovat infrahankkeiden rakennuttamisessa ja opinnot puolestaan teknologiaosaamista. Minusta oli kuitenkin virkistävää opiskella ja oppia tavanomaisesta poikkeavalla opintopolulla. Myös opinnäytetyöni voi sanoa olevan monialainen, koska siinä yhdistyvät taustani hortonomina, sekä tämän päivän osaamiseni rakennuttamisen ja kiertotalouden parissa. Myös julkisten hankintojen periaatteet oli tärkeä osata. Epämieluisaa opinnoissa olivat työläät opintotehtävät, tämän jakavat varmasti monet opiskelijat. Mutta toisaalta se melkeinpä kuuluu asiaan, kertoo Järkkä.

Heidi Järkkä suosittelee ylempää korkeakoulutusta kaikille sellaisille, jotka kaipaavat haasteita tai syvyyttä nykyisiin työtehtäviin. 

– Opinnot tarjoavat varmasti kaikille uusia näkökulmia, ja laittavat ajattelemaan omia työtehtäviäkin eri kantilta.

Kuntatekniikan opinnäytetyöpalkinto jaetaan vuosittain Kuntatekniikan päivillä. Tänä vuonna palkinto jaettiin Porissa. Palkintoa voi hakea vuonna 2021 valmistuneella AMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston pro gradu- tai diplomityöllä, joka liittyy kuntatekniikkaan. 

Heidi Järkän opinnäytetyön "Uusiokasvualustojen hankintamallit kaupunkirakentamiseen" voit lukea Theseuksesta.