Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 12.9.2022

ANKKURI jalkautuu nuorten arkisiin ympäristöihin

Ankkuripaikalla – näköaloja ammattikoulun opiskelijoiden terveyden edistämiseen -raportti on julkaistu. Jan Holmbergin ja Minna Salakarin toimittamassa teoksessa esitellään Master School -opiskelijoiden opinnäytetöinä luotuja toimintamalleja, tutkimustuloksia ja asiantuntija-artikkeleita.

Turun ammattikorkeakoulun hallinnoiman ja THL:n terveyden edistämisen määrärahalla rahoitetun ANKKURI-hankkeen päätarkoituksena oli luoda uudenlaisia, matalan kynnyksen toimintamalleja ammattiin opiskelevien elintapaohjaukseen ja päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn. Hankkeen toiminnassa korostuivat nuorten ja heidän lähiympäristönsä osallistaminen, toiminnallisuus, luovuus, tiedonanto ikätason mukaisesti, toistettavuus ja moniammatillisuus.

– ANKKURIn hanketoiminta oli kokonaisuudessaan matalan kynnyksen palvelua, johon kaikilla kohderyhmään kuuluvilla oli yhdenvertainen mahdollisuus osallistua, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulun lehtori Minna Salakari toteaa.

Kaikki terveydenedistämisen toiminta lähtee kohtaamisista, ja nuorille järjestetyssä toiminnassa kohderyhmän tuntemus on välttämätöntä.

– On hienoa huomata, että toiminta on ollut moniammatillista ja monialaista. Erityisen merkittävää – ja tulosten vaikuttavuuden kannalta ratkaisevaa – on ottaa nuoret mukaan toiminnan suunnitteluun jo heti alkuvaiheessa. Mikäli kohderyhmä ei koe saavansa ääntään kuuluviin heille suunnatussa toiminnassa ja sen suunnittelussa, on toiminnalla vaara jäädä nuorten mielenkiinnon ulkopuolelle, THL:n erityisasiantuntija Otto Ruokolainen pohtii.

Uusi julkaisu kokoaa tutkimustulokset ja toimintamallit

Turun kaupunki, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Turun ammatti-instituutin opiskelijat, huoltajat, opettajat, lähijohtajat ja oppilaitoksen johto ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun hanketoimijoiden ja opiskelijoiden kanssa uusien toimintamallien luomiseksi.

Nyt julkaistussa artikkelikokoomassa esitellään Master School -opiskelijoiden opinnäytetöinä luotuja toimintamalleja, tutkimustuloksia ja asiantuntija-artikkeleita. Olemassa olevan tutkimustiedon ja tuotettujen toimintamallien käyttö takaavat mallien toteutuksen, yhteisöllisyyden sekä yhtenäisten käytänteiden toteutumisen. Niillä varmistetaan tasa-arvoiset ja vastuulliset alueelliset hyvinvointipalvelut jatkossakin.

– Tämän julkaisun tekstit antavat hyvän kuvan hankkeen aikana tehdyistä laajoista toimista ammattiin opiskelevien nuorten terveyden edistämiseksi. Merkittävää hankkeessa on ollut vankka tutkimustietoon nojaaminen, kirjoittaa Ruokolainen julkaisun esipuheessa.

Tutkimustietoon nojautumisella pystytään ennakoimaan hankkeen tuottamia mahdollisia vaikutuksia ja myöhemmin myös arvioimaan sen saavuttamia tuloksia.

Ankkuripaikalla – näköaloja ammattikoulun opiskelijoiden terveyden edistämiseen