Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.9.2022

Resilienssiosaamisesta tukea pk-yritysten kohtaamiin haasteisiin

Muutokset toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa vaikeuttavat yritysten toimintaa. Yritykset, joilla on muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä, ovat varautuneita haasteisiin ja myös toipuvat niistä helpommin. Relienssin myötä yritykset kykenevät paitsi tunnistamaan riskit ajoissa, myös innovoimaan ja tarvittaessa muuttamaan toimintaansa.

Kuva: Jassi Aho

Turun AMK:n FLEXI Green and Lean -projekti auttaa meriteollisuuden mikro- ja pk-yrityksiä Varsinais-Suomessa toipumaan koronapandemiasta. Euroopan sosiaalirahaston tuella toteutettavassa projektissa koulutetaan yrityksiä selviytymään koronapandemian aiheuttamista haasteista sekä varautumaan myös tuleviin haasteisiin vahvistamalla niiden resilienssiä. Samalla pyritään parantamaan työn tuottavuutta ja työllisyyttä.

Syksyn aikana projektiin osallistuvat yritykset pääsevät kehittämään toimintatapojaan kehittämisprojekteissa.

– Haluamme saada toiminnastamme yrityksen ulkopuolisen, laajemman näkemyksen, kertoo Eino Rannikko Technion Oy:stä.

Yritys tekee osana FLEXI-projektia syksyn aikana toiminnan mittarointia kehittävän projektin.

– Näin saamme paremman kuvan vallitsevasta tilanteesta ja mahdollisuuden seurata yrityksen kehitystä.

Resilienssin lisäksi yrityksiä koulutetaan henkilöstön työhyvinvoinnin ja kestävän kehityksen osaamisessa. Toiminnan kehittämisen lisäksi projektiin osallistuminen saattaa palvella yritystä pidemmällä tähtäimellä.

– Haluamme saada aikaan hyvän yhteistyön opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa ja tehdä konkreettisia steppejä, kertoo Timo Helenius LM Instruments Oy:stä.

Yrityksellä on jatkuvasti tarve rekrytoida.

– FLEXI antaa mahdollisuuden tutustua ihmisiin ja saada rekrytointimahdollisuuksia.

Tutustu projektiin:

FLEXI: Green and Lean -projektissa pyritään lisäämään koronasta kärsineiden varsinaissuomalaisten pk-yritysten muutosketteryyttä, innovointikykyä sekä talouden vihreän elpymisen vaatimaa osaamista. Projektissa tarjotaan yrityksille koulutus- ja kehittämiskokonaisuus, joka sisältää kolme teemaa: muutosketteryyden & innovoinnin, kestävän kehityksen ja LEANin. Yritykset voivat ensin osallistua koulutuksiin ja valmennuksiin, minkä jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan kehittämisprojekti yhdestä valitusta teemasta.