Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.11.2022

Turun korkeakoulut tehostavat EU-rahoituksen hankintaa ja EU-vaikuttamista

TRUEnet-verkosto pyrkii yhdistämään korkeakoulujen tutkimuspalveluiden osaamisen kaikkien eduksi.

Turun alueen korkeakoulujen TRUEnet-verkosto (Turku Region University EU Network) perustettiin vuoden 2021 alussa Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian rehtoreiden aloitteesta. Verkoston perustamisen taustalla on havaittu tarve vahvistaa Turun alueen korkeakoulujen EU-edunvalvontaa ja -yhteistyötä. 

Verkoston tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa korkeakoulujen saamaa EU-rahoitusta, tuoda hanketoiminnalle näkyvyyttä sekä edistää suurempien ja vaikuttavampien hankkeiden mahdollistumista. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on eurooppalainen tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma Horizon Europe, joka on omalla alallaan kokonaisrahoitukseltaan maailman suurin.

TRUEnet pyrkii hanketoiminnan aktivoinnin lisäksi proaktiivisesti informoimaan Euroopan komissiota teemoista, joissa Turun alueen korkeakouluissa on asiantuntemusta, ja jotka tulisi saada eurooppalaiselle tutkimusagendalle ja Horisontti Euroopan työohjelmiin voimakkaammin mukaan. Verkostolla on koordinaatioryhmä, jonka jäsenet edustavat Turun alueen korkeakoulujen tutkimus- ja kumppanuuspalveluita. 

– TRUEnet -verkoston ydintavoitteena on kehittää organisaatioiden valmiuksia kotouttaa lisää Horisontti Eurooppa -tutkimusrahoitusta. Lisäksi haluamme olla verkostona ja korkeakouluina vaikuttavia toimijoita keskeisissä EU-verkostoissa, sekä lisätä näkyvyyttä EU:ssa. Esimerkiksi tarkoituksena on ideoida ja kehittää toimintatapoja, joilla voimme edistää organisaatioiden yhteisiä valmiuksia vaikuttaa työohjelmien sisältöihin. Lisäksi verkoston kokoukset ja tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden keskustella laajemminkin ajankohtaisista EU-asioista, kertoo EU-vaikuttamistoimien päällikkö Anniina Jaako.

Tuorein esimerkki verkoston toiminnasta oli Find Horizon Europe -tapahtuma 2.11.2022, jonka erityisenä kohderyhmänä olivat korkeakoulujen tutkijat ja asiantuntijat, joilla on kiinnostusta, mutta ei vielä välttämättä kokemusta Euroopan unionin Horisontti-ohjelmasta. Tavoitteena on järjestää säännöllisiä EU-aiheisia TRUEnet -tilaisuuksia.

Tapahtuman puheenvuoroissa jaettiin monipuolisesti tietoa Horisontti-ohjelmasta ja konkreettisia vinkkejä korkeakoulujen tutkijoille, kuinka onnistua rahoitushauissa.


Horisontti on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin keskeinen rahoitusohjelma vuosille 2021–2027. Se torjuu ilmastonmuutosta, auttaa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja tukee EU:n kilpailukykyä ja kasvua. Ohjelman tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä ja vahvistaa tutkimuksen ja innovoinnin vaikutusta EU:n politiikkojen kehittämiseen, tukemiseen ja täytäntöönpanoon. Se tukee huippuosaamisen ja laadukkaiden teknologioiden luomista ja parempaa levittämistä.


Find Horizon Europe -tapahtumassa puhunut europarlamentaarikko Ville Niinistö painotti Horisontti-ohjelman merkittävyyttä. Jaettavan rahan määrässä maailman suurin ohjelma on myös poikkeuksellisen laaja-alainen. Niinistön mukaan lähes kaikkien alojen tutkimuksesta on löydettävissä yhteys ohjelmaan.

Ville Niinistö kannusti tutkijoita olemaan rahoitushakujen ohella aktiivisia EU:n suuntaan muillakin tavoin. Hän vakuutti Euroopan unionin komission ja parlamentin kuuntelevan tutkijoita ja tieteen tulosten vaikuttavan toteutettaviin aloitteisiin ja politiikkaan.

Niinistö kertoi Suomen pärjänneen rahoituksen saamisessa tähän mennessä hyvin, vaikka parempaankin voisi hänen mukaansa yltää.

Tapahtumassa myös puhuneen Horisontti-ohjelman kansallisen yhteystoimiston EUTI:n Kaisa Ainalan jakama tilastotieto tuki Niinistön näkemystä. Suomeen on tähän mennessä saatu noin 2,9 prosenttia jaetusta rahasta. Tämä on merkittävästi enemmän kuin Suomen 1,6 prosentin osuus EU-budjetista.

Molemmat puhujat korostivat kuinka tärkeää ja hyödyllistä EU-rahoituksen saaminen, ja EU:n suuntaan vaikuttaminen on suomalaisille korkeakouluille.

Lue lisää:  Osallistava demokratia osaksi päätöksentekoa – Turun AMK:n projekti vaikuttamassa EU-tason politiikkaan