Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.1.2023

KESTO-koulutuksesta uutta näkökulmaa sote-alan johtamiseen ja muutoskykyyn

Mikä tekee yrityksestä menestyvän? Tähän pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan organisaatioille suunnatussa koulutuskokonaisuudessa asiantuntijapuheenvuoroin ja keskustellen. Ilmoittautuminen maksuttomaan etäkoulutukseen on käynnissä 9.2. asti.

Teksti: Aleksi Rajamäki

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät syventämään osaamistaan muutosjohtamisesta, tulevaisuuden ennakointimenetelmistä sekä kestävästä ja laadukkaasta toiminnasta Turun ammattikorkeakoulun ja Opintokeskus Siviksen koulutuksessa. Kestävän muutoksen johtaja sote-alalla -koulutuskokonaisuus järjestetään verkossa, ensimmäinen kokoontumiskerta on 14. helmikuuta. 

– Tilaisuuksissa työstetään yhdessä tulevaisuuden kysymyksiä, jaetaan hyviä toimintatapoja sekä opitaan toisilta vertaisoppimisen ja yhteiskehittämisen avulla, kertovat KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta -hankkeen asiantuntijat Riikka Teuri ja Riitta-Liisa Lakanmaa Turun ammattikorkeakoulusta.

Helmikuun koulutuspäivän aiheena on johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Maaliskuun koulutuspäivissä opitaan tulevaisuuden ennakointia sekä kestävää kehitystä ja toimintakulttuuria sote-alalla.

Muuttuva sote-ala vaatii osaamisvalmiuksien vahvistamista

Teurin ja Lakanmaan mukaan sosiaali- ja terveysalan työelämä on muutoksessa tällä hetkellä. Covid-19-poikkeustila on koetellut monia sote-alan yrityksiä ja järjestöjä ja tehnyt muutostarpeen näkyväksi.

– Johtaminen on jatkuvaa muutosjohtamista, joka vaatii esihenkilöiltä konfliktin sietokykyä, resilienssiä ja tunneälyä. Nykyajan johtaja on hyvä kuuntelija ja mahdollistaja, hankeasiantuntijat luonnehtivat.

Osallistujat saavat koulutuksesta konkreettisia työkaluja arjen lähijohtamiseen sekä ideoita henkilöstön kehittämiseen ja osallisuuden edistämiseen työyhteisössä. Koulutuksessa on mahdollista tehdä kehittämissuunnitelma omaan työyhteisöön.

Katse kestävään kehitykseen

Uudenlaisten osaamistarpeiden ohella moni organisaatio miettii aiempaa enemmän tapoja edistää kestävää kehitystä ja vastuullista toimintakulttuuria.

– Koulutussisältöjä tarkastellaan kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmista, jotta organisaatioilla olisi parempia valmiuksia edistää toiminnassaan ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä.

Vastaavanlainen koulutus toteutettiin kaksi kertaa viime vuonna. Järjestäjien mukaan osallistujien palautteet ovat olleet positiivisia. Mukana on ollut tähän mennessä jo yli 50 sote-alan esihenkilöä ja kehittäjää.

– Osallistujat kertoivat saaneensa konkreettisia työkaluja arkeen. Koulutus koettiin selkeäksi, mielenkiintoiseksi ja ajankohtaiseksi kokonaisuudeksi. Erityisesti verkostoitumista ja ryhmäkeskusteluja pidettiin hyvinä ja oivalluttavina, Teuri ja Lakanmaa kertovat.

Kestävää muutososaamista

Koulutukseen 14.2.–28.3.2023 voivat osallistua varsinaissuomalaiset ja uusimaalaiset sote-alan pk-yritykset ja järjestöt, joilla on sote-alan liiketoimintaa. Mukaan toivotaan esihenkilöitä sekä muita organisaation suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavia. Voit osallistua koko koulutuskokonaisuuteen tai yksittäisiin päiviin.

KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta on järjestöjen ja sote-alan pk-yritysten johdolle ja hr-henkilöille suunnattu koulutushanke. Kaksivuotisen projektin tavoitteena on löytää tapoja, joilla työpaikat voivat osallistaa henkilöstönsä yhteiseen työhön toimijuuden vahvistamiseksi työelämän muutosten keskellä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.